Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Transport auto

 

Specialitatea „ Transport autopregăteşte tehnicienii cu studii medii de specialitate în domeniul transportului. Absolventul specialităţii va avea o pregătire teoretică şi practică, care îi va permite să activeze ca organizator şi executor la repararea reţelelor de drumuri şi a utilajului necesar acestuia.

Numărul de elevi la specialitate-

83 elevi(anii I-III)+22 absolvenți

 

 


Pagini vizualizate: 566