Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Mașini și aparate electrice de uz casnic

Specialitatea „Maşini şi aparate electrice de uz casnic” vizează pregătirea tehnicienilor cu studii medii de specialitate în domeniu reparaţiei şi deservirii utilajului frigorific, utilajului electric şi tehnicii electronice utilizate în gospodărie, oficii, unităţi comerciale şi a agenţilor economici.

Specialistul va avea pregătire teoretică şi practică care le-ar permite să activeze ca organizator şi executor la repararea şi deservirea utilajului frigorific, utilajului electric şi tehnicii electronice în reţeaua de deservire socială a populaţiei.

Specialistul va putea activa la întreprinderile din reţeaua de deservire socială a populaţiei ca conducător al subdiviziunilor structurale, întreprinzător.

Numărul de elevi la specialitate-66 elevi(anii I-III)+24 absolvenți.


Pagini vizualizate: 566