Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și anunțuri

Sunt un tânăr tolerant...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Tineri și erudiți....

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

                                                                                       A V I Z

        Luni, 12.11.2018, la ora 1530, va avea loc şedinţaConsiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea Proiectului bugetului pentru anul 2019 în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

(Contabil-șef Afanas E.)

  1. Calitatea predării disciplinelor de către  tinerii specialiști și profesorii nou angajaţi.

(Metodiştii)

  1. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.

(Şef instr.pract.Dichii V.)

      4. Diverse


Joc amical la tenis...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Un arbore pentru dăinuirea noastră....

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a dat startul Săptămânii Tineretului...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Lecție publică la dirigenție... O viață sănătoasă- fără tutun, alcool și droguri...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-dirigin%C5%A3ilor-si-pedagogilor-sociali.html

Metodologii și tehnici de evaluare în cadrul orelor de studiu individual...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

”Comunicarea eficientă”…pentru locatarii căminului IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca....

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ziua automobilistului – viața are prioritate...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

O carieră de succes acasă...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Tinerii din IP CTA Soroca ar putea deveni reporteri în Jurnalismul Cetățenesc...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Semnarea Acordului de parteneriat cu Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

De ziua Ta, iubite Profesor...

Echipa de fotbal a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a câștigat Turneul Republican de mini-fotbal la nivel local …

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Semnarea Acordului de parteneriat cu Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca…

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

De ziua Ta, iubite Profesor...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

O speranță pentru o viață mai bună…”.....

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

Aviz

În baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea  Concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, conform procesului verbal nr.4 din 05.09.2018, al Comisiei de concurs a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, pentru ocuparea funcției vacante de șef secției Evaluare Internă și Asigurarea Calității, după etapa a 2-a a concursului, a fost desemnat următorul cîștigător:

Șef secție Evaluare Internă și Asigurarea Calității – Procopii Mariana

 

 

Primul sunet la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

Aviz

Comisia de concurs a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, pentru ocuparea funcţiei vacante a şefului Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calitățății anunță:

La prima etapă a concursului a depus dosar de participare

Procopii Mariana

În baza procesului verbal nr.3 din 29.08.2018 la etapa următoare a concursului a fost admisă Procopii Mariana.

Etapa a doua a concursului se va desfășura pe data de 05.09.2018 ora 13.00 în incinta IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

 

AVIZ

Comisia de concurs a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, pentru ocuparea funcţiei vacante a şefului Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității, în baza procesului-verbal nr. 2 din 06.08.2018, în temeiul p. 76 lit.b) a Regulamentului cu privire la organizarea și desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, modifică data limită de depunere a documentelor.

        Condiţiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs sunt următoarele:

a)    deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova ;

b)    studii superioare universitare;

c)    vechime de muncă  în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deţinere de grad didactic;

d)   la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

e)   cunoaşterea limbii române;

f)   nu are antecedente penale.

            Dosarul de concurs cuprinde obligatoriu următoarele acte:

a)   cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

b)   copia actului de identitate;

c)   copia/copiile actului/actelor de studii;

d)   copia carnetului de muncă;

e)   Curriculum Vitae de model Europass specificat în anexa nr.2;

f)   certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

g)  cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

 

            Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șeful Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității depun dosarul de concurs  personal sau prin reprezentant  la secretariat, prin postă sau prin e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, data limită fiind 26 august, 2018, ora 1600.

       Informaţii suplimentare cu referință la condițiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs pot fi accesate în Regulamentul din data de 07.08.2015 cu privire la organizarea și desfăşurarea concursului publicat  în Monitorul oficial al RM, nr.206-210,art. 1363  cât și la Secretariatul entităţii pentru a fi înregistrat.

Date de contact:

IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

str. C.Bălțului 2a

e-mail: victoria.solovei@mail.ru

tel. 023022327

 

Aviz

Astăzi, 04.08.2018 a avut loc ședința Comisiei de admitere, unde s-a discutat și aprobat admiterea abiturienților.

În consecință s-a votat unanim următorii abiturienți la specialitățile după cum urmează:

Mecanica agricolă – 24 la buget și 5 la contract;

Electrificarea agriculturii – 25 la buget și 7 la contract;

Electromecanica – 20 la buget și 3 la contract;

Exploatarea tehnică a transportului auto – 18 la buget și 8 la contract.

 

Sunt locuri vacante la contract,  la specialitățile:

Mecanica agricolă –  1 loc;

Electromecanica –7 locuri;

Exploatarea tehnică a transportului auto – 4 locuri.

Turul II al Comisiei de admitere se va desfășura în perioada 08.08. – 11.08.2018.

 

Vezi rezultatele admiterii aici:  http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/admitere-2018/aviz.html

AVIZ

Conform procesului verbal nr.2 din 17.07.2018, Comisia de concurs a IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pentru educație, după etapa a 2-a a concursului a desemnat următorul cîștigător:

Director adjunct pentru educație ---   Solovei Steliana.

 

AVIZ

Comisia de concurs a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, pentru ocuparea funcţiei vacante a şefului Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității, în baza procesului-verbal nr. 1 din 12.07.2018, în temeiul p. 76 lit.b) a Regulamentului cu privire la organizarea și desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, modifică data limită de depunere a documentelor.

        Condiţiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs sunt următoarele:

a)    deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova ;

b)    studii superioare universitare;

c)    vechime de muncă  în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deţinere de grad didactic;

d)   la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

e)   cunoaşterea limbii române;

f)   nu are antecedente penale.

            Dosarul de concurs cuprinde obligatoriu următoarele acte:

a)   cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

b)   copia actului de identitate;

c)   copia/copiile actului/actelor de studii;

d)   copia carnetului de muncă;

e)   Curriculum Vitae de model Europass specificat în anexa nr.2;

f)   certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

g)  cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

            Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șeful Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității depun dosarul de concurs  personal sau prin reprezentant  la secretariat, prin postă sau prin e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, data limită fiind 1 august, 2018, ora 1600.

       Informaţii suplimentare cu referință la condițiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs pot fi accesate în Regulamentul din data de 07.08.2015 cu privire la organizarea și desfăşurarea concursului publicat  în Monitorul oficial al RM, nr.206-210,art. 1363  cât și la Secretariatul entităţii pentru a fi înregistrat.

Date de contact:

IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

str. C.Bălțului 2a

e-mail: victoria.solovei@mail.ru

tel. 023022327

                                       AVIZ

La prima etapă a  concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pentru educație în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au depus dosarele următorii candidați:

  1. Ciobanu Galina
  2. Solovei Steliana
  3. Ciubuc Lilia

În baza procesului-verbal nr. 1 din 06.07.2018, la etapa următoare a concursului au fost admiși:

  1. Solovei Steliana
  2. Ciubuc Lilia

Etapa a doua a concursului se va desfășura pe data de 17.07.2018, ora 1000, în incinta IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

AVIZ

          IP CTAS  anunţă concurs pentru funcţia vacantă şef secţie evaluare internă şi asigurarea calităţii. Condiţiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs sunt următoarele:

a)                 deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova ;

b)                 studii superioare universitare;

c)                  vechime de muncă  în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deţinere de grad didactic;

d)                 la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta         de 65 ani;

e)                  cunoaşterea limbii române;

f)                   nu are antecedente penale.

Dosarul de concurs cuprinde obligatoriu următoarele acte:

a)                 cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

b)                 copia actului de identitate;

c)                  copia/copiile actului/actelor de studii;

d)                 copia carnetului de muncă;

e)                  Curriculum Vitae de model Europass specificat în anexa nr.2;

f)                   Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

g)                 Cazierul juridiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

            Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de şef secţie evaluare internă şi asigurarea calităţii  depun dosarul de concurs  personal sau prin reprezentant  la secretariat, prin postă sau prin

e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului.

       Informaţii suplimentare cu referință la condițiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs pot fi accesate în Regulamentul din data de 07.08.2015

  cu privire la organizarea și desfăşurarea concursului publicat  în Monitorul oficial al RM, nr.206-210,art. 1363  cât și la Secretariatul entităţii pentru a fi înregistrat.

Date de contact:

IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

str. C.Bălțului 2a

e-mail: victoria.solovei@mail.ru

tel. 023022327

 

AVIZ

          IP CTAS  anunţă concurs pentru funcţia vacantă director adjunct pentru educație. Condiţiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs sunt următoarele:

a)                 deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova ;

b)                 studii superioare universitare;

c)                  vechime de muncă  în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deţinere de grad didactic;

d)                 la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta         de 65 ani;

e)                  cunoaşterea limbii române;

f)                   nu are antecedente penale.

Dosarul de concurs cuprinde obligatoriu următoarele acte:

a)                 cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

b)                 copia actului de identitate;

c)                  copia/copiile actului/actelor de studii;

d)                 copia carnetului de muncă;

e)                  Curriculum Vitae de model Europass specificat în anexa nr.2;

f)                   Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

g)                 Cazierul juridiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

            Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct  pentru educație  depun dosarul de concurs  personal sau prin reprezentant  la secretariat, prin postă sau prin

e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului.

       Informaţii suplimentare cu referință la condițiile de participare și actele necesare anexate la dosarul de concurs pot fi accesate în Regulamentul din data de 07.08.2015

  cu privire la organizarea și desfăşurarea concursului publicat  în Monitorul oficial al RM, nr.206-210,art. 1363  cât și la Secretariatul entităţii pentru a fi înregistrat.

Date de contact:

IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

str. C.Bălțului 2a

e-mail: victoria.solovei@mail.ru

tel. 023022327

Turneul republican la minifotbal

 Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

 Ziua Sportivului  Și Mișcarea Olimpică.

 Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Europa – perspective pentru tineri 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

”Ziua Protecției Civile”

în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

9 mai, între tradiție și inovație

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul Republican de Lupte Naționale  Voievod 2018

Vezi aic http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatului Euro-Asiatic Voievod

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Ziua Tricolorului

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

”Perlele destinului” ale lui Constantin Nesterenco

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Catedra de cultură generală şi social-umanistice a finalizat demararea activităţilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul republican la volei

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Concurs regional

Cel mai bun plan de afacere

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Conferinţa ştiinţifico-istorică.

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Lecţie  publică la chimie...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Lecţia publică la biologie

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Seminarul instructiv „Elaborarea testelor, tezelor – matricea de specificaţii ”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

S-a dat startul decadei catedrei de cultură generală

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Planul

activităților decadei Catedrei disciplinelor de cultură generală și

social- umanistice

Nr. d/o

Denumirea activității

Data

Locul și timpul desfășurării

Responsabil

1.

- Lecție publică la matematică


- Activitate extracurriculară „Securitatea pe Internet


Luni,

02.04

cab. 10,

ora 9.55
cab.42,

ora 14.15

Rotaru R.

Gatman O.

Andriuța E.

Cernitu D.

2.

- Lecție publică la limba română- Lecție publică la limba englezăMarți,

03.04

cab.16,  ora13.35cab.13,

ora 9.55

Melnic A.
Zagorodniuc A.

3.


Seminar de instruire:

„Elaborarea tezelor, testelor-matricea de specificații”


Miercuri,

04.04

cab.30,

ora 15.20

Solovei S.
4.-Lecție publică la biologie


- Concurs de eseuri: „Credința- aspirația către înalt

Joi,

05.04cab.38,

ora 11.55


În perioada 05-18.04

(prezentarea eseurilor la profesorii care predau l.rom.)Bantoș A.Solovei S.

Melnic A.

Palanciuc E.

5.