Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și anunțuri

Vorbim corect, vorbim românește...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul Raional la mini-fotbal ”Cupa de Iarnă”, 2018...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Ziua comemorării celor căzuți la acțiunea de luptă din Afganistan...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

FELICITARE

       Administrația IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca felicită elevii-olimpici și profesorii cu ocazia frumoaselor rezultate obținute la Olimpiada Zonală (Nord), ediția 2018, la disciplinele de cultură generală, desfășurată în mun. Bălți.

 

CU EI NE MÂNDRIM!!!

Limba română

                                     Jaman Galina gr. EA 3/1- locul II (profesor- Solovei Steliana);

Informatica

Sergheenco Gabriel gr. UC 3/1- locul I (profesor-Gatman Olimpia);

Pahom Ilie gr. EM 1/1- mențiune (profesor-Gatman Olimpia);

Fizica

Muntean Nicolae gr. TA 3/1- locul I (profesor-Armaș Alina);

Ursachi Petru gr. EM 1/1- locul II (profesor-Armaș Alina);

Istoria

Pavliuc Cătălin gr. EM 1/1- locul III (profesor- Atamanenco Silvia);

Damian Igor gr. EM 3/1- mențiune  ( profesor-Stepanyants Maria);

Geografia

Revenco Constantin gr. EA 2/1- locul II (profesor- Pîrlii Mihail);

Mihalcean Lilian gr. EM 1/1- mențiune (profesor- Pîrlii Mihail);

Chimia

Micu Radu gr. EM3/1- locul I (profesor- Fornea Ana);

Pleșca Cristian gr. EM 2/1- mențiune (profesor- Fornea Ana);

Biologia

Dobrovolschi Daniel gr. EM 2/1-locul III (profesor- Bantoș Ana).

 

SUCCESE!!!

 

CU EI NE MÂNDRIM!!!

Vezi aici:  http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-disciplinelor-de-cultura-generala-%C5%9Fi-social-umaniste.html


 

 

A  V  I  Z

Miercuri, 31.01.2018, la ora 1500, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1.  Realizarea planului de activitate a Comisiei de admitere în anul 2017-2018 şi sarcini de perspectivă.

                                                                                             (Secretarul responsabil al Comisiei de admitere)

2.  Rezultatele obţinute la Staţiunea Didactico Experimentală a Colegiului în anul 2017. Sarcini pentru 2018.

                                                                                             (Dichii V. – şef instruirea practică)

3.  Pregătirea către Conferinţa ştiinţifică republicană.

                                                                                             (Şefii catedrelor)

4.  Aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii în IP CTAS.

                                                                                             (Melnic A. – preşedinte CEIAC)

5.  Aprobarea statelor de personal pentru anul 2018 în IP CTAS.

                                                                                             (Afanas E.)

6.  Diverse. 

 

 

Sala de sport a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, renovată

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Aviz

      În baza Ordinului nr. 673 din 09.07.2017, „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic” p.76 lit.a), b), p) 77; în baza procesului verbal nr. 1 din 25.01.2018 al Comisiei de Concurs se prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru educaţie. Se stabileşte o nouă dată limită pentru depunerea dosarelor de la 26.01.2018 până la  14.02.2018.

Concursul va avea loc în incinta IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

Seminar metodico – instructiv

„Dezvoltarea gândirii critice prin metode interactive”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

A  V  I  Z

 

 

Joi, 11.01.2018, la ora 1300, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

 

Ordinea de zi:

 

1.   Realizarea planului educaţional pe Colegiu în prima jumătate a anului de studii.

(Petric Iu. – director adjunct)

 

2.   Despre realizarea bugetului în anul curent.

(Afanas E. – contabil-şef)

 

3.   Analiza  rezultatelor concursurilor interne la obiectele de cultură generală şi acţiuni pentru pregătirea către etapele republicane

(Şefa catedrei – Rusu E).

 

4.   Despre  pregătirea către susţinerea examenelor de BAC.

(Şefa catedrei – Rusu E.)

 

5.   Aprobarea planului de acţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru anul de studii 2017 – 2018.

(Inginer protecţia muncii -Ungurean Iu).

6.   Diverse.

 

 

A  V  I  Z

 

 

Joi, 11.01.2018, la ora 1500, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral.

 

Ordinea de zi:

 

1. Rezultatele sesiunii de iarnă.

(şefii secţiilor:

Verbiţchi M; Sandu N.)

 

2. Aprobarea Regulamentului  pentru acordarea notei la purtare.

(Şef secţie - Sandu N.

 

3. Diverse

 

 

A  v  i  z

 

       Joi, 11.01.2018, la ora 900, în cabinetul metodic, va avea loc şedinţa Consiliului metodico-ştiinţific, cu următoarea ordine de zi:

1. Elaborarea planului de mentorat al tinerilor specialişti şi implementarea acestuia.

(Şefii de catedră)

2. Atestarea cadrelor didactice.

(Metodiştii)

3. Calitatea predării disciplinelor.

(Şefii de secţii, metodiştii)

4. Formarea şi autoformarea continuă a profesorilor.

      (Metodiştii)

5. Dotarea, dezvoltarea şi accesibilitatea fondului bibliotecii instituţiei.

(T.Tetelea, şefa bibliotecii)

6. Implementarea curriculumului de specialitate în baza noului plan de învăţământ. Proiect de diplomă.

(Şefii de secţii)

 

! Prezenţa membrilor – obligatorie. Raportorii să prezinte rapoartele în format electronic.

 

Preşedintele  Consiliului

metodică-ştiinţific Iu.Petric

A  v  i  z

 

 

      Joi, 11.01.2018, la ora 11.00, va avea loc şedinţa Comisiei de atestare:

1.Activităţi şi lecţii publice realizate în semestrul I.

2.            Calitatea oformării portofoliilor de atestare.

3.            Activităţi preconizate în semestrul II.

 

 

Comisia de atestare

 

 

Aviz

     Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de conducere în IP CTAS, anunță a doua etapă a concursului pentru ocuparea funcției:

-      șef instruire practică;

-      șef secție pentru asigurarea calității;

care se v-a desfășura la data de 09.01.2018, ora 1000.

În urma examenării dosarelor au fost acceptați urmatorii candidați:

-      pentru ocuparea funcției șef instruire practică Dichii Vasile şi Lisnic Andrei;

-      pentru ocuparea funcției șef secție pentru asigurarea calității Melnic Angela.

    

    IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcției de:

 Director adjunct pentru educaţie;

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/admitere-2016/aviz.html

  Iarmarocul de Crăciun – 2017

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ziua energeticianului

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

Ceata de urători în I.P. C.T.A. din Soroca

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Campionatul orășenesc la BASCHET

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ai dreptul să știi, să fii informat!

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Aviz

În baza Ordinului nr. 673 din 09.07.2017, „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic” p.76 lit.a), b), p) 77; în baza procesului verbal nr. 1 din 29.08.2017 al Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de  şef secţie „Mecanică”, şef instruire practică, şef secţie pentru asigurarea calităţii, se prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei de şef instruirea practică, şef secţie pentru asigurarea calităţii. Se stabileşte o nouă dată limită pentru depunerea dosarelor de la 01.12.2017 până la  20.12.2017.

Concursul va avea loc în incinta IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

 

Ziua agricultorului

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Campionii campionilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Programului Național de Abilitate Economică a Tinerilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Bal Sportiv

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Citz Quest Soroca 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Balul Bobocilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Excursie la „MOLDEXPO”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Elevii IPCTAS beneficiază de poliţă medicală....

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

IPCTAS are consilieri în Consiliul Local al Tinerelor...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Campionatul intern la fotbal...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Elevii de la IP Colegiu Tehnic Agricol din Soroca  ar putea să-şi iniţieze o afacere...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

Roadă bună la floarea-soarelui

      La IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a încheiat recoltarea la floarea-soarelui. Timp de două zile angajaţii Colegiului au muncit pentru a aduna roada în hambare. În pofida condiţiilor climaterice nefavorabile din acest an rezultatele sunt îmbucurătoare, de pe 29 ha s-au recoltat circa 60 tone, adică 2 tone la ha.

     Şi în acest an mecanizatorii de la IPCTA Soroca au muncit cu multă grijă pentru a obţine rezultate frumoase. Succes şi pentu viitor.

Colegiul Tehnic Agricol a împlinit 110 ani

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ziua cunoştinţelor în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

Aviz

Joi, 31.08.2017, ora 830, în incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca s-a desfăşurat etapa a 2-a a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţia „Mecanica”

 

Câştigătorul concursului a fost desemnat Sandu Nicolaie.

 

Aviz

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de:

 șeful instruirii practice;

 șef secție „Mecanică”;

 șef secție pentru asigurarea calității

   La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției,  nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

   Candidații pentru ocuparea funcției depun personal sau prin reprezentant (la Secretariatul instituției, biroul 7), prin poștă sau e-mail, în termen de 10 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

   Dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.       copia actului de identitate;

2.       copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

3.       copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

4.       copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de   expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

5.       copia carnetului de muncă autentificat;

6.       Curriculum Vitae de model Europass;

7.       certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

8.       cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

9.       lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

   Actele vor fi depuse la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, bir.7, până la 24 august 2017.    

   Telefon de contact: 0 230 2 23 27, 0 230 2 23 08.  

 

 Bibliografia

·         Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

 I. Acte legislative generale

·         Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664

·         Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648

·         Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” Monitorul Oficial Nr. 66-69 art Nr : 431

·         Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 197 – 205 din 31.07.2015

·         Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.

 II. Acte legislative şi normative în domeniul învățământului

·         Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014

·         Regulamentul – tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007.

·         Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012

·         Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013

·         Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013

·         Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014   

·         Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014.

·         Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015

·         Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.

·         Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.

·         Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.

·         PLANUL – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2016 – 2017.                                              

·         Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89

·         Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013

·         Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți

 

Turneului republican la minifotbal între Colegiile Agricole!!!

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatului raional la minifotbal, între licee şi colegii!!!!

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatului Republican la BASCHET!!!!   

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

 Concursul Regional ”Cel mai bun plan de afacere”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Campionatul European Cultural-Sportiv „Voievod” 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

              Conferinţa republicană ştiinţifico-practică a elevilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Recent în incinta Colegiului Tehnic Agricol, din Soroca a avut loc activitatea extradidactică cu genericul „Primăvara iubirei sau pe aripele dragostei”... unde s-a omagiat dragostea sub toate aspectele ei. 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Vezi video aici:https://youtu.be/gIgND2kykMs

Ademarat decada catedrei Discipline de cultură generală şi social-umanistice dinColegiul Tehnic Agricol din Soroca.

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-disciplinelor-de-cultura-generala-şi-social-umaniste.html

RAPORT DESPRE ACTIVITATEA COLEGIULUI TEHNIC AGRICOL DIN SOROCA ÎN ANUL DE STUDII  2015 – 2016

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/acte-normaive-şi-rapoarte-de-activitate.html

 În incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, a fost organizat un parteneriat  „Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-diriginţilor-si-pedagogilor-sociali.html

Lansarea cărţilor despre evenimentul din Transnistria...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-diriginţilor-si-pedagogilor-sociali.html

Şi din nou succese remarcarile in sport

Vezi aici; http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Conferința științifico-practică în Colegiul Tehnic Agricol  din Soroca...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Suntem mândri de elevii Colegiului, care au participat la olimpiada zonală, ediția 2017....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z

Joi 12.01.2017  la ora 1000, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1.    Analiza forţei de muncă  în contextul cantitativ şi calitativ.

(Şefii secţiilor:Verbiţchi M.; Sandu N.)

2.    Analiza  rezultatelor concursurilor interne la obiectele de cultură generală şi acţiuni pentru pregătirea către etapele republicane.

(Şefa catedrei – Rusu E.)

3.    Despre  pregătirea către susţinerea examenelor de BAC.

(Şefa catedrei – Rusu E.)

4.    Aprobarea planului de acţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru anul de studii 2016 – 2017.

(Inginer protecţia muncii – Ungurean Iu.)

5.    Aprobarea Bugetului Colegiului, pentru anul 2017.

(Contabil-şef Afanas E.)

 

6.    Aprobarea Statelor de personal în Colegiu, în conformitate cu Ordinul nr.2416 din 10.11.2016 a MAIA.

(Contabil-şef Afanas E.)

 

7.    Aprobarea taxei de casare în cămin

(Contabil-şef Afanas E.)

8.    Diverse.


Seminar de instruire pentru cadrele didactice “Elemente de noutate în ortografia limbii române contemporane”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z

Vineri, 30.12.2016  la ora 1000, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1. Angajarea absolvenţilor în câmpul muncii şi monitorizarea activităţii absolvenţilor

                                                                                            (Şefii secţiilor: Verbiţchi M.; Sandu N.)

2. Realizarea planului educaţional pe Colegiu în prima jumătate a anului de studii.

(Iu Petric – director-adjunct)

 

3. Efectuarea evaluării interne a programelor de formare profesională şi ale instituţiei în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă şi  acreditare a programelor de formare profesională şi a instituţiei de  învăţământ.

(Dir.adjunct – Iu.Petric)

4. Despre realizarea bugetului în anul curent.

Afanas E. – contabil-şef

5. Diverse.


“Iarmarocul de Crăciun”-2016…

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul la baschet---Colegiul Tehnic Agricol pe locul I...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Activitatea "Investiţiile lui Moş Crăciun"...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Concursul „Cea mai originală podoabă de Crăciun” ...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Rezultate remarcabile pentru sportivii de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Olimpiada interna la disciplina ”Măsurări electrice și electronice” cu genericul ”Fides et Rattio”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-discipline-de-specialitate-profilul-electrotehnica-%C5%9Fi-energetica.html

Masa rotundă: ”Rolul bisericii în educația tinerii generații”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z  ! 

Miercuri, 30.11.2016,  la ora 1540, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral  cu

Ordinea de zi:

1. Analiza activităţii de elaborare a curriculumului  de specialitate în baza noului Plan de învăţământ.

                                                                                     


Pagini vizualizate: 566