Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și anunțuri

 

Catedra de cultură generală şi social-umanistice a finalizat demararea activităţilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul republican la volei

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Concurs regional

Cel mai bun plan de afacere

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Conferinţa ştiinţifico-istorică.

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Lecţie  publică la chimie...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Lecţia publică la biologie

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Seminarul instructiv „Elaborarea testelor, tezelor – matricea de specificaţii ”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

S-a dat startul decadei catedrei de cultură generală

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Planul

activităților decadei Catedrei disciplinelor de cultură generală și

social- umanistice

Nr. d/o

Denumirea activității

Data

Locul și timpul desfășurării

Responsabil

1.

- Lecție publică la matematică


- Activitate extracurriculară „Securitatea pe Internet


Luni,

02.04

cab. 10,

ora 9.55
cab.42,

ora 14.15

Rotaru R.

Gatman O.

Andriuța E.

Cernitu D.

2.

- Lecție publică la limba română- Lecție publică la limba englezăMarți,

03.04

cab.16,  ora13.35cab.13,

ora 9.55

Melnic A.
Zagorodniuc A.

3.


Seminar de instruire:

„Elaborarea tezelor, testelor-matricea de specificații”


Miercuri,

04.04

cab.30,

ora 15.20

Solovei S.
4.-Lecție publică la biologie


- Concurs de eseuri: „Credința- aspirația către înalt

Joi,

05.04cab.38,

ora 11.55


În perioada 05-18.04

(prezentarea eseurilor la profesorii care predau l.rom.)Bantoș A.Solovei S.

Melnic A.

Palanciuc E.

5.

- Lecție publică la biologie

Vineri,

06.04

cab.38,

ora 9.55

Ursu L.

6.

- Lecție publică la educația civică


- Lecție publică la matematică


-Lecție publică la matematicăMiercuri,

18.04

cab.65,

ora 11.55


cab.42,

ora 8.15


cab.15,

ora 11.55

Slutu M.Cernitu D.Pocitari S.

7.

- Lecție publică la chimie

Joi,

19.04

cab.64,

ora 11.55

Fornea A.

8.

Ședința Catedrei-totalurile decadei


-Comunicare didactico-metodică (în cadrul ședinței)Vineri,

20.04cab.35,

ora 15.30

Rusu E.

Solovei S.
Armaș A.

 

 

Colegiul de Arte N. Botgros, în cadrul săptămânii catedrei Culturologie  la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Gala Sportului Sorocean, 2017...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Cel mai bun plan de afaceri, ediția 2018...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Concert aniversar, 60 de ani Catedra Instrumente aerofone și de percuție în incinta IP CTA din Soroca...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Mai frumoasă decât floarea doar femeia poate fi....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Conferința Științifico – practică  a  elevilor din cadrul Colegiilor agricole, faza internă

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Lecția publică la disciplina tractoare și automobile II....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-discipline-de-specialitate-profilul-mecanica.html

Turneul Republican la Lupta Naţională ”VOIEVOD”...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Vorbim corect, vorbim românește...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul Raional la mini-fotbal ”Cupa de Iarnă”, 2018...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Ziua comemorării celor căzuți la acțiunea de luptă din Afganistan...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

FELICITARE

       Administrația IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca felicită elevii-olimpici și profesorii cu ocazia frumoaselor rezultate obținute la Olimpiada Zonală (Nord), ediția 2018, la disciplinele de cultură generală, desfășurată în mun. Bălți.

 

CU EI NE MÂNDRIM!!!

Limba română

                                     Jaman Galina gr. EA 3/1- locul II (profesor- Solovei Steliana);

Informatica

Sergheenco Gabriel gr. UC 3/1- locul I (profesor-Gatman Olimpia);

Pahom Ilie gr. EM 1/1- mențiune (profesor-Gatman Olimpia);

Fizica

Muntean Nicolae gr. TA 3/1- locul I (profesor-Armaș Alina);

Ursachi Petru gr. EM 1/1- locul II (profesor-Armaș Alina);

Istoria

Pavliuc Cătălin gr. EM 1/1- locul III (profesor- Atamanenco Silvia);

Damian Igor gr. EM 3/1- mențiune  ( profesor-Stepanyants Maria);

Geografia

Revenco Constantin gr. EA 2/1- locul II (profesor- Pîrlii Mihail);

Mihalcean Lilian gr. EM 1/1- mențiune (profesor- Pîrlii Mihail);

Chimia

Micu Radu gr. EM3/1- locul I (profesor- Fornea Ana);

Pleșca Cristian gr. EM 2/1- mențiune (profesor- Fornea Ana);

Biologia

Dobrovolschi Daniel gr. EM 2/1-locul III (profesor- Bantoș Ana).

 

SUCCESE!!!

 

CU EI NE MÂNDRIM!!!

Vezi aici:  http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-disciplinelor-de-cultura-generala-%C5%9Fi-social-umaniste.html


 

 

A  V  I  Z

Miercuri, 31.01.2018, la ora 1500, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1.  Realizarea planului de activitate a Comisiei de admitere în anul 2017-2018 şi sarcini de perspectivă.

                                                                                             (Secretarul responsabil al Comisiei de admitere)

2.  Rezultatele obţinute la Staţiunea Didactico Experimentală a Colegiului în anul 2017. Sarcini pentru 2018.

                                                                                             (Dichii V. – şef instruirea practică)

3.  Pregătirea către Conferinţa ştiinţifică republicană.

                                                                                             (Şefii catedrelor)

4.  Aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii în IP CTAS.

                                                                                             (Melnic A. – preşedinte CEIAC)

5.  Aprobarea statelor de personal pentru anul 2018 în IP CTAS.

                                                                                             (Afanas E.)

6.  Diverse. 

 

 

Sala de sport a IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, renovată

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Aviz

      În baza Ordinului nr. 673 din 09.07.2017, „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic” p.76 lit.a), b), p) 77; în baza procesului verbal nr. 1 din 25.01.2018 al Comisiei de Concurs se prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru educaţie. Se stabileşte o nouă dată limită pentru depunerea dosarelor de la 26.01.2018 până la  14.02.201


Pagini vizualizate: 566