Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și anunțuri

Campionii campionilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Programului Național de Abilitate Economică a Tinerilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Bal Sportiv

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Citz Quest Soroca 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Balul Bobocilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Excursie la „MOLDEXPO”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Elevii IPCTAS beneficiază de poliţă medicală....

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

IPCTAS are consilieri în Consiliul Local al Tinerelor...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Campionatul intern la fotbal...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Elevii de la IP Colegiu Tehnic Agricol din Soroca  ar putea să-şi iniţieze o afacere...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

Roadă bună la floarea-soarelui

      La IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a încheiat recoltarea la floarea-soarelui. Timp de două zile angajaţii Colegiului au muncit pentru a aduna roada în hambare. În pofida condiţiilor climaterice nefavorabile din acest an rezultatele sunt îmbucurătoare, de pe 29 ha s-au recoltat circa 60 tone, adică 2 tone la ha.

     Şi în acest an mecanizatorii de la IPCTA Soroca au muncit cu multă grijă pentru a obţine rezultate frumoase. Succes şi pentu viitor.

Colegiul Tehnic Agricol a împlinit 110 ani

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ziua cunoştinţelor în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

 

Aviz

Joi, 31.08.2017, ora 830, în incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca s-a desfăşurat etapa a 2-a a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţia „Mecanica”

 

Câştigătorul concursului a fost desemnat Sandu Nicolaie.

 

Aviz

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de:

 șeful instruirii practice;

 șef secție „Mecanică”;

 șef secție pentru asigurarea calității

   La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției,  nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

   Candidații pentru ocuparea funcției depun personal sau prin reprezentant (la Secretariatul instituției, biroul 7), prin poștă sau e-mail, în termen de 10 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

   Dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.       copia actului de identitate;

2.       copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

3.       copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

4.       copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de   expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

5.       copia carnetului de muncă autentificat;

6.       Curriculum Vitae de model Europass;

7.       certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

8.       cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

9.       lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

   Actele vor fi depuse la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, bir.7, până la 24 august 2017.    

   Telefon de contact: 0 230 2 23 27, 0 230 2 23 08.  

 

 Bibliografia

·         Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

 I. Acte legislative generale

·         Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664

·         Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648

·         Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” Monitorul Oficial Nr. 66-69 art Nr : 431

·         Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 197 – 205 din 31.07.2015

·         Hotărârea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.

 II. Acte legislative şi normative în domeniul învățământului

·         Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014

·         Regulamentul – tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007.

·         Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012

·         Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013

·         Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013

·         Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014   

·         Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014.

·         Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015

·         Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.

·         Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.

·         Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.

·         PLANUL – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2016 – 2017.                                              

·         Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89

·         Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013

·         Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți

 

Turneului republican la minifotbal între Colegiile Agricole!!!

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatului raional la minifotbal, între licee şi colegii!!!!

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatului Republican la BASCHET!!!!   

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

 Concursul Regional ”Cel mai bun plan de afacere”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Campionatul European Cultural-Sportiv „Voievod” 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

              Conferinţa republicană ştiinţifico-practică a elevilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Recent în incinta Colegiului Tehnic Agricol, din Soroca a avut loc activitatea extradidactică cu genericul „Primăvara iubirei sau pe aripele dragostei”... unde s-a omagiat dragostea sub toate aspectele ei. 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Vezi video aici:https://youtu.be/gIgND2kykMs

Ademarat decada catedrei Discipline de cultură generală şi social-umanistice dinColegiul Tehnic Agricol din Soroca.

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-disciplinelor-de-cultura-generala-şi-social-umaniste.html

RAPORT DESPRE ACTIVITATEA COLEGIULUI TEHNIC AGRICOL DIN SOROCA ÎN ANUL DE STUDII  2015 – 2016

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/acte-normaive-şi-rapoarte-de-activitate.html

 În incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, a fost organizat un parteneriat  „Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-diriginţilor-si-pedagogilor-sociali.html

Lansarea cărţilor despre evenimentul din Transnistria...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-diriginţilor-si-pedagogilor-sociali.html

Şi din nou succese remarcarile in sport

Vezi aici; http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Conferința științifico-practică în Colegiul Tehnic Agricol  din Soroca...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Suntem mândri de elevii Colegiului, care au participat la olimpiada zonală, ediția 2017....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z

Joi 12.01.2017  la ora 1000, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1.    Analiza forţei de muncă  în contextul cantitativ şi calitativ.

(Şefii secţiilor:Verbiţchi M.; Sandu N.)

2.    Analiza  rezultatelor concursurilor interne la obiectele de cultură generală şi acţiuni pentru pregătirea către etapele republicane.

(Şefa catedrei – Rusu E.)

3.    Despre  pregătirea către susţinerea examenelor de BAC.

(Şefa catedrei – Rusu E.)

4.    Aprobarea planului de acţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru anul de studii 2016 – 2017.

(Inginer protecţia muncii – Ungurean Iu.)

5.    Aprobarea Bugetului Colegiului, pentru anul 2017.

(Contabil-şef Afanas E.)

 

6.    Aprobarea Statelor de personal în Colegiu, în conformitate cu Ordinul nr.2416 din 10.11.2016 a MAIA.

(Contabil-şef Afanas E.)

 

7.    Aprobarea taxei de casare în cămin

(Contabil-şef Afanas E.)

8.    Diverse.


Seminar de instruire pentru cadrele didactice “Elemente de noutate în ortografia limbii române contemporane”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z

Vineri, 30.12.2016  la ora 1000, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1. Angajarea absolvenţilor în câmpul muncii şi monitorizarea activităţii absolvenţilor

                                                                                            (Şefii secţiilor: Verbiţchi M.; Sandu N.)

2. Realizarea planului educaţional pe Colegiu în prima jumătate a anului de studii.

(Iu Petric – director-adjunct)

 

3. Efectuarea evaluării interne a programelor de formare profesională şi ale instituţiei în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă şi  acreditare a programelor de formare profesională şi a instituţiei de  învăţământ.

(Dir.adjunct – Iu.Petric)

4. Despre realizarea bugetului în anul curent.

Afanas E. – contabil-şef

5. Diverse.


“Iarmarocul de Crăciun”-2016…

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul la baschet---Colegiul Tehnic Agricol pe locul I...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Activitatea "Investiţiile lui Moş Crăciun"...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Concursul „Cea mai originală podoabă de Crăciun” ...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Rezultate remarcabile pentru sportivii de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Olimpiada interna la disciplina ”Măsurări electrice și electronice” cu genericul ”Fides et Rattio”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-discipline-de-specialitate-profilul-electrotehnica-%C5%9Fi-energetica.html

Masa rotundă: ”Rolul bisericii în educația tinerii generații”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z  ! 

Miercuri, 30.11.2016,  la ora 1540, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral  cu

Ordinea de zi:

1. Analiza activităţii de elaborare a curriculumului  de specialitate în baza noului Plan de învăţământ.

                                                                                                                                                                        (L.Ursu – metodist)

2. Sarcini şi propuneri la elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a  Colegiului  pentru perioada  2015-2020

(Iu.Petric – director-adjunct )

3. Implementarea Sistemului de management al calităţii – instrument de asigurare a calităţii formării profesionale.

(Solovei Steliana)

4. Aprobarea listei nominale a Comisiei de Evaluare, Implementare şi Asigurare a MG-calităţii.

(Solovei Steliana)

5. Diverse.


 

Ziua Agricultorului....

 Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z !

Joi, 24.11.2016  la ora 1530, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1.         Elaborarea curriculumului de specialitate

                                                                  (Şefii secţiilor)

2.         Pregătirea  către olimpiadele zonale la obiectele de cultură generală,  conferinţa ştiinţifică.

                                                                  (Şefii de catedre  Metodistul – Ursu L.)

3.         Realizarea pregătirii pentru perioada rece a anului.

                                                                 (Ceban Gh.  - inginer;  Solovei N.- şef gospod.)

4.         Elaborarea  planului de dezvoltare strategică a instituţiei de învăţământ profesional tehnic postsecundar (Colegiul Tehnic Agricol din Soroca)

                                                                (Dir.adjunct – Iu.Petric)

5.         Diverse.

 

„Festivalul patriotico-sportiv şi Turneul Republican la Lupte „Voievod"”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Vezi video>>https://www.youtube.com/watch?v=UzWeBwJOe2g

                       https://www.youtube.com/watch?v=_IQ6e-KU4SI&feature=youtu.be                    

”Balul bobocilor” la Colegiul Tehnic Agricol...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Nelu Vicol și-a lansat cartea de poezii la Colegiul Tehnic Agricol, din Soroca ...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Colegiu cu o istorie de peste un secol....https://www.youtube.com/watch?v=clC7rACJipk

Drapelul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/despre-colegiu.html

Ziua automobilistului...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ziua ușilor deschise la Judecătoria Soroca...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

”Toamnele în Moldova, toamnele”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Întîlnirea cu reprezentantul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată ...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

„Scumpi profesori, urmași ai unui neam de laudă”....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

”Scutul Tinerilor Patrioți”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Suedezii în ospeţie la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Atelier de lucru pentru elaborarea curriculumului la unitatea de curs “Sisteme informaționale în domeniu ...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


 Aviz

Miercuri, 21.09.2016  la ora 1200, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

 

1.  Alegerea secretarului Consiliului de administraţie.

(C.Nesterenco – director)

2.  Aprobarea planului anual de activitate al Consiliului.

(C.Nesterenco – director)

3.  Instituirea Comisiei pentru elaborarea Regulamentului CEIAC

(Steliana Solovei)

4.  Instituirea grupului de lucru pentru elaborarea Planului de dezvoltare  strategică.

(Iu.Petric – director-adjunct)

      5. Direcţiile principale de activitate ale Colegiilor agricole pentru anul de studii 2016-2017

Iu.Petric – director-adjunct

      6. Diverse.


Aviz

Luni, 19.09.2016,  la ora 1445, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral  cu

Ordinea de zi:

 

1. Aprobarea grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului de specialitate (modular/disciplinar).

 

2.  Aprobarea Planului Şedinţelor Consiliului Profesoral pentru anul de studii 2016-2017.

                                                             (C.Nesterenco - directorul Colegiului)

3. Aprobarea orelor facultative şi obţionale.

(Iu.Petric – director-adjunct)

 

4. Darea de seamă a secretarului Comisiei de admitere pentru anul 2015-2016. Componenţa comisiei pentru anul 2016-2017

( Petric Iu. – secretar  responsabil)

 

5. Aprobarea cererilor profesorilor solicitanţi ai conferirii şi confirmării gradelor didactice, în anul de studii 2016 – 2017.                                                     

(L.Ursu - metodist)

 

6. Analiza rezultatelor sesiunii repetate.

(şefii  secţieiilor: Verbiţchi M.; Sandu N. )

 

7. Instituirea Comisiei de atestare în instituţia de învăţământ.

                                                             (C.Nesterenco - directorul Colegiului)

 

8. Diverse.


Colegiul Tehnic Agricol din Soroca– sărbătoreşte Ziua de naştere…

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


Aviz

Joi, 08.09.2016,  la ora 1550, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral  cu

Ordinea de zi:

 

1. Componenţa Consiliului Profesoral pentru anul de studii 2016-2017.

                                             (C.Nesterenco - Directorul Colegiului)

 

2. Alegerea secretarului Consiliului Profesoral.

 (C.Nesterenco - Directorul Colegiului)

3. Instituirea catedrelor.

                    (Iu.Petric – director-adjunct)

 

4. Alegerea şefilor de catedre.

                                              (Iu.Petric – director-adjunct)

 

5. Constituirea Consiliului de administraţie.

                                             (C.Nesterenco - Directorul Colegiului)

                                                                                                                     

6. Raportul de la Conferinţa ştiinţifică a cadrelor didactice din  Colegiile agricole de la Brătuşeni.

 (Iu.Petric – director-adjunct)

7. Aprobarea grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculelor la discipline.

                                                                 (Şefii de secţii)

8.   Diverse.

 


În CTAS  a sunat primul sunet...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


Se anunta concursul Cererii Ofertelor de Preturi pentru lucrari de proiectare in Colegiul Tehnic Agricol din Soroca:

Beneficiar: Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Adresa juridica: or.Soroca, str.Calea Baltului nr.2

Obiectiv: Reconstructia blocului de studii

Numar cadastral: 7801104204.03 si 04

Faza proiectului: proiect de executie

Data concursului: 05.08.2016 ora 11:00


Absolvenţii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca şi-au primit diplomele…

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

A  V  I  Z !

Miercuri, 31.05.2016  la ora 1500, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie nr. 8   

                                                           Ordinea de zi:

1.         Executarea bugetului Colegiului în prima jumătate a anului 2016.

                                                                                      (Contabil-şef Afanas E.)

2.         Realizarea planului de activitate al Consiliului de administraţie.

                                                                                        (Director C.Nesterenco)

3.         Diverse.

Deschiderea sezonului sportiv...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html


Pagini vizualizate: 566