Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și anunțuri

Turneului republican la minifotbal între Colegiile Agricole!!!

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatului raional la minifotbal, între licee şi colegii!!!!

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatului Republican la BASCHET!!!!   

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

 Concursul Regional ”Cel mai bun plan de afacere”

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Campionatul European Cultural-Sportiv „Voievod” 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

              Conferinţa republicană ştiinţifico-practică a elevilor

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Recent în incinta Colegiului Tehnic Agricol, din Soroca a avut loc activitatea extradidactică cu genericul „Primăvara iubirei sau pe aripele dragostei”... unde s-a omagiat dragostea sub toate aspectele ei. 

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Vezi video aici:https://youtu.be/gIgND2kykMs

Ademarat decada catedrei Discipline de cultură generală şi social-umanistice dinColegiul Tehnic Agricol din Soroca.

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-disciplinelor-de-cultura-generala-şi-social-umaniste.html

RAPORT DESPRE ACTIVITATEA COLEGIULUI TEHNIC AGRICOL DIN SOROCA ÎN ANUL DE STUDII  2015 – 2016

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/acte-normaive-şi-rapoarte-de-activitate.html

 În incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, a fost organizat un parteneriat  „Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-diriginţilor-si-pedagogilor-sociali.html

Lansarea cărţilor despre evenimentul din Transnistria...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-diriginţilor-si-pedagogilor-sociali.html

Şi din nou succese remarcarile in sport

Vezi aici; http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Conferința științifico-practică în Colegiul Tehnic Agricol  din Soroca...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Suntem mândri de elevii Colegiului, care au participat la olimpiada zonală, ediția 2017....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z

Joi 12.01.2017  la ora 1000, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1.    Analiza forţei de muncă  în contextul cantitativ şi calitativ.

(Şefii secţiilor:Verbiţchi M.; Sandu N.)

2.    Analiza  rezultatelor concursurilor interne la obiectele de cultură generală şi acţiuni pentru pregătirea către etapele republicane.

(Şefa catedrei – Rusu E.)

3.    Despre  pregătirea către susţinerea examenelor de BAC.

(Şefa catedrei – Rusu E.)

4.    Aprobarea planului de acţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru anul de studii 2016 – 2017.

(Inginer protecţia muncii – Ungurean Iu.)

5.    Aprobarea Bugetului Colegiului, pentru anul 2017.

(Contabil-şef Afanas E.)

 

6.    Aprobarea Statelor de personal în Colegiu, în conformitate cu Ordinul nr.2416 din 10.11.2016 a MAIA.

(Contabil-şef Afanas E.)

 

7.    Aprobarea taxei de casare în cămin

(Contabil-şef Afanas E.)

8.    Diverse.


Seminar de instruire pentru cadrele didactice “Elemente de noutate în ortografia limbii române contemporane”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z

Vineri, 30.12.2016  la ora 1000, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1. Angajarea absolvenţilor în câmpul muncii şi monitorizarea activităţii absolvenţilor

                                                                                            (Şefii secţiilor: Verbiţchi M.; Sandu N.)

2. Realizarea planului educaţional pe Colegiu în prima jumătate a anului de studii.

(Iu Petric – director-adjunct)

 

3. Efectuarea evaluării interne a programelor de formare profesională şi ale instituţiei în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă şi  acreditare a programelor de formare profesională şi a instituţiei de  învăţământ.

(Dir.adjunct – Iu.Petric)

4. Despre realizarea bugetului în anul curent.

Afanas E. – contabil-şef

5. Diverse.


“Iarmarocul de Crăciun”-2016…

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul la baschet---Colegiul Tehnic Agricol pe locul I...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Activitatea "Investiţiile lui Moş Crăciun"...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Concursul „Cea mai originală podoabă de Crăciun” ...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Rezultate remarcabile pentru sportivii de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Olimpiada interna la disciplina ”Măsurări electrice și electronice” cu genericul ”Fides et Rattio”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-discipline-de-specialitate-profilul-electrotehnica-%C5%9Fi-energetica.html

Masa rotundă: ”Rolul bisericii în educația tinerii generații”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z  ! 

Miercuri, 30.11.2016,  la ora 1540, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral  cu

Ordinea de zi:

1. Analiza activităţii de elaborare a curriculumului  de specialitate în baza noului Plan de învăţământ.

                                                                                                                                                                        (L.Ursu – metodist)

2. Sarcini şi propuneri la elaborarea Planului Strategic de dezvoltare a  Colegiului  pentru perioada  2015-2020

(Iu.Petric – director-adjunct )

3. Implementarea Sistemului de management al calităţii – instrument de asigurare a calităţii formării profesionale.

(Solovei Steliana)

4. Aprobarea listei nominale a Comisiei de Evaluare, Implementare şi Asigurare a MG-calităţii.

(Solovei Steliana)

5. Diverse.


 

Ziua Agricultorului....

 Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


A  V  I  Z !

Joi, 24.11.2016  la ora 1530, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

1.         Elaborarea curriculumului de specialitate

                                                                  (Şefii secţiilor)

2.         Pregătirea  către olimpiadele zonale la obiectele de cultură generală,  conferinţa ştiinţifică.

                                                                  (Şefii de catedre  Metodistul – Ursu L.)

3.         Realizarea pregătirii pentru perioada rece a anului.

                                                                 (Ceban Gh.  - inginer;  Solovei N.- şef gospod.)

4.         Elaborarea  planului de dezvoltare strategică a instituţiei de învăţământ profesional tehnic postsecundar (Colegiul Tehnic Agricol din Soroca)

                                                                (Dir.adjunct – Iu.Petric)

5.         Diverse.

 

„Festivalul patriotico-sportiv şi Turneul Republican la Lupte „Voievod"”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Vezi video>>https://www.youtube.com/watch?v=UzWeBwJOe2g

                       https://www.youtube.com/watch?v=_IQ6e-KU4SI&feature=youtu.be                    

”Balul bobocilor” la Colegiul Tehnic Agricol...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Nelu Vicol și-a lansat cartea de poezii la Colegiul Tehnic Agricol, din Soroca ...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Colegiu cu o istorie de peste un secol....https://www.youtube.com/watch?v=clC7rACJipk

Drapelul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/despre-colegiu.html

Ziua automobilistului...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ziua ușilor deschise la Judecătoria Soroca...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

”Toamnele în Moldova, toamnele”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Întîlnirea cu reprezentantul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată ...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

„Scumpi profesori, urmași ai unui neam de laudă”....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

”Scutul Tinerilor Patrioți”...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Suedezii în ospeţie la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Atelier de lucru pentru elaborarea curriculumului la unitatea de curs “Sisteme informaționale în domeniu ...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


 Aviz

Miercuri, 21.09.2016  la ora 1200, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie.

Ordinea de zi:

 

1.  Alegerea secretarului Consiliului de administraţie.

(C.Nesterenco – director)

2.  Aprobarea planului anual de activitate al Consiliului.

(C.Nesterenco – director)

3.  Instituirea Comisiei pentru elaborarea Regulamentului CEIAC

(Steliana Solovei)

4.  Instituirea grupului de lucru pentru elaborarea Planului de dezvoltare  strategică.

(Iu.Petric – director-adjunct)

      5. Direcţiile principale de activitate ale Colegiilor agricole pentru anul de studii 2016-2017

Iu.Petric – director-adjunct

      6. Diverse.


Aviz

Luni, 19.09.2016,  la ora 1445, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral  cu

Ordinea de zi:

 

1. Aprobarea grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului de specialitate (modular/disciplinar).

 

2.  Aprobarea Planului Şedinţelor Consiliului Profesoral pentru anul de studii 2016-2017.

                                                             (C.Nesterenco - directorul Colegiului)

3. Aprobarea orelor facultative şi obţionale.

(Iu.Petric – director-adjunct)

 

4. Darea de seamă a secretarului Comisiei de admitere pentru anul 2015-2016. Componenţa comisiei pentru anul 2016-2017

( Petric Iu. – secretar  responsabil)

 

5. Aprobarea cererilor profesorilor solicitanţi ai conferirii şi confirmării gradelor didactice, în anul de studii 2016 – 2017.                                                     

(L.Ursu - metodist)

 

6. Analiza rezultatelor sesiunii repetate.

(şefii  secţieiilor: Verbiţchi M.; Sandu N. )

 

7. Instituirea Comisiei de atestare în instituţia de învăţământ.

                                                             (C.Nesterenco - directorul Colegiului)

 

8. Diverse.


Colegiul Tehnic Agricol din Soroca– sărbătoreşte Ziua de naştere…

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


Aviz

Joi, 08.09.2016,  la ora 1550, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral  cu

Ordinea de zi:

 

1. Componenţa Consiliului Profesoral pentru anul de studii 2016-2017.

                                             (C.Nesterenco - Directorul Colegiului)

 

2. Alegerea secretarului Consiliului Profesoral.

 (C.Nesterenco - Directorul Colegiului)

3. Instituirea catedrelor.

                    (Iu.Petric – director-adjunct)

 

4. Alegerea şefilor de catedre.

                                              (Iu.Petric – director-adjunct)

 

5. Constituirea Consiliului de administraţie.

                                             (C.Nesterenco - Directorul Colegiului)

                                                                                                                     

6. Raportul de la Conferinţa ştiinţifică a cadrelor didactice din  Colegiile agricole de la Brătuşeni.

 (Iu.Petric – director-adjunct)

7. Aprobarea grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculelor la discipline.

                                                                 (Şefii de secţii)

8.   Diverse.

 


În CTAS  a sunat primul sunet...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html


Se anunta concursul Cererii Ofertelor de Preturi pentru lucrari de proiectare in Colegiul Tehnic Agricol din Soroca:

Beneficiar: Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Adresa juridica: or.Soroca, str.Calea Baltului nr.2

Obiectiv: Reconstructia blocului de studii

Numar cadastral: 7801104204.03 si 04

Faza proiectului: proiect de executie

Data concursului: 05.08.2016 ora 11:00


Absolvenţii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca şi-au primit diplomele…

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

A  V  I  Z !

Miercuri, 31.05.2016  la ora 1500, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie nr. 8   

                                                           Ordinea de zi:

1.         Executarea bugetului Colegiului în prima jumătate a anului 2016.

                                                                                      (Contabil-şef Afanas E.)

2.         Realizarea planului de activitate al Consiliului de administraţie.

                                                                                        (Director C.Nesterenco)

3.         Diverse.

Deschiderea sezonului sportiv...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Turneul internațional la lupte greco-romane...

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Turneul republican la baschet...

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Întîlnirea cu șeful Inspectoratului de Poliție din Soroca și cu inspectorul superior al  Direcției Protecție a Consumatorului din Bălți....

Vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Cel mai bun elev inovator-"GENIUS"....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Turneul republican la tenis de masă....

Vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

 

A V  I  Z !

Luni, 16.05.2016  la ora 1430, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie nr. 7   

Ordinea de zi:

1.  Raport despre activitatea ştiinţifică şi metodică în Colegiu în anul de studii 2015-2016.

 (Ursu L. - metodist)

2.  Analiza totalurilor conferinţei ştiinţifice.

 (Şefii de catedră)

3.  Despre realizarea planurilor de activitate a catedrelor.

(Şefii de catedră)

4.  Sporirea atractivităţii specialităţilor agricole.

                                                                                                                                                                     (Secretarul responsabil al Comisiei de admitere)

5.  Înaintarea unui cadru de conducere în Consiliul de Etică.

6.  Diverse.


Elevii CTA s-au plasat pe locul III, la Concursul "Cel mai competent mecanic" ...

http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Elevii grupei TA 4/1, din CTAS, își desfășoară practica tehnologică, în domeniul Transportului Auto....

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-discipline-de-specialitate-profilul-mecanica.html

CNA în ospeţie la Colegiu...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimenatare în vizită la Colegiu Tehnic Agricol...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul Republican la volei...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Campionatul raional la baschet...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca în ospeție la Colegiul Tehnic Agricol...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Săptămîna „Catedrei disciplinelor de cultură generală și social-umaniste”...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-disciplinelor-de-cultura-generala-%C5%9Fi-social-umaniste.html

Săptămîna „Catedrei diriginților și pedagogilor  sociali”...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-dirigin%C5%A3ilor-si-pedagogilor-sociali.html

Noi victorii pentru CTAS...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Olimpiada Republicană...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Excursia organizata de Colegiul Tehnic Agricol la "Moldagroteh"...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Turneul raional la volei...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

"Dragobetele" la Colegiul Tehnic Agricol...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Conferința științifico-practică în CTA din Soroca...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Concursul Naţional de Ştiinţe şi Inginerie la Liceul Teoretic „M.Marinciuc” din Chişinău...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-stiintifica.html

Campionatul raional la baschet...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

Rezultate la Olimpiada Zonală...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare/catedra-disciplinelor-de-cultura-generala-%C5%9Fi-social-umaniste.html

O lecție de dragoste...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Eroi căzuți pe câmpul de luptă...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Sportul este foarte important pentru un stil de viaţă sănătos, pentru un organism sănătos şi pentru o minte limpede...

vezi aici:http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitatea-sportiva.html

A  V  I  Z  !

Luni 01.02.2016  la ora 1500, în sala de festivităţi va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral cu

Ordinea de zi:

1. Analiza rezultatelor sesiunii  de iarnă şi repetată şi sarcini pentru ameliorarea situaţiei.

(Iu Petric – director –adjunct)

2. Inserţia absolvenţilor în câmpul muncii cu implementarea bazei de date privind Traseul absolvenţilor.

( diriginţii grupelor absolvente din 2015)

3. Aprobarea Statutului Colegiului în redacţie nouă.

4. Diverse

 


Aviz

Marţi 29.XII.2015  la ora 1400, va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie cu

Ordinea de zi:

1.   Angajarea absolvenţilor în câmpul muncii şi monitorizarea activităţii absolvenţilor

(Şef. secţ.: Verbiţchi M.)

2.    Realizarea planului educaţional pe Colegiu în prima jumătate a anului de studii.

(Iu Petric – director-adjunct)

3.    Implementarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar  şi a Normelor metodologice privind evidenţa  contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, în Colegiu.

(Contabil-şef Afanas E.)

4.   Diverse.

 

Elevii CTA Soroca au participat la Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă...

vezi aici: http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic-agricol-din-soroca/activitati-extra-curriculare.html

Pagini vizualizate: 566