Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Activități extra-curriculare

               

Concurs regional

Cel mai bun plan de afacere

         Bravo elevilor din cadru I.P. C.T.A.S., care, pe data de 18 aprilie 2018, au participat la Concursul Regional Cel mai bub plan de afacere

  Datorită experienţei acumulate participanţii au posibilitatea de a se lansa în lumea afacerelor.

 

Turneul republican la volei

         Pe data de 20 aprilie, la Ungheni, a avut loc Turneul republican la volei, între colegiile agricole din ţară,  Echipa de volei a colegiului s-a plasat pe locul III

 

Catedra de cultură generală şi social-umanistice a finalizat demararea activităţilor

Catedra de cultură generală şi social-umanistice a finalizat decada activităţilor la 20 aprilie.

Totalurile activităţilor, comunicărilor şi lecţiilor publice au fost relatate, discutate şi analizate în cadru şedinţei.  Doamna Solovei Steliana, metodist, a apreciat lucrul decadei cu calificativul “Bine”.

La finalul şedinţei, şefa catedrei Rusu Elena a prezentat o nouă metodologie de predare-învăţare Flipped Learning motivând eficienţele şi inconvenienţele strategiei relatate.

                                               

Conferinţa ştiinţifico-istorică.

             Joi, 19 aprilie, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-istorică cu genericul ,,Cultura şi spiritualitatea medievală românească”, organizată de profesoara de istorie, Atamanenco Silvia. La conferinţă au participat elevi din anul I de studii care au făcut o incursiune în trecutul istoric al ţării, prezentând discursuri cu privire la: - mediile evoluţiei culturii medievale româneşte, - limbile, cultura, învăţământul, literatura, artele.

             Etapa a doua a conferinţei a inclus o victorină, unde elevii şi-au demonstrat cunoştinţele în domeniul istoriei. Conferinţa ştiinţifico-istorică face parte din activităţile organizate în cadrul decadei Catedrei de cultură generală.

 

Lecţie  publică la chimie...

                Profesoara Fornea Ana şi-a împărtăşit experienţa pedagogică prezentând o lecţie publică la chimie, în grupa EM 1/1. Lecţia a fost organizată la nivel sub aspect metodic, s-au utilizat mijloace şi tehnici moderne de predare – învăţare – evaluare.

Elevii au manifestat interes şi dorinţa de a cunoaşte chimia.

                                               

Conferinţa ştiinţifico-istorică.

Joi, 19 aprilie, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifico-istorică cu genericul ,,Cultura şi spiritualitatea medievală românească”, organizată de profesoara de istorie, Atamanenco Silvia. La conferinţă au participat elevi din anul I de studii care au făcut o incursiune în trecutul istoric al ţării, prezentând discursuri cu privire la: - mediile evoluţiei culturii medievale româneşte, - limbile, cultura, învăţământul, literatura, artele.

Etapa a doua a conferinţei a inclus o victorină, unde elevii şi-au demonstrat cunoştinţele în domeniul istoriei. Conferinţa ştiinţifico-istorică face parte din activităţile organizate în cadrul decadei Catedrei de cultură generală.

 

Lecţie  publică la chimie...

Profesoara Fornea Ana şi-a împărtăşit experienţa pedagogică prezentând o lecţie publică la chimie, în grupa EM 1/1.

Lecţia a fost organizată la nivel sub aspect metodic, s-au utilizat mijloace şi tehnici moderne de predare – învăţare – evaluare.

Elevii au manifestat interes şi dorinţa de a cunoaşte chimia.

Seminarul instructiv „Elaborarea testelor, tezelor – matricea de specificaţii ”

 

     Miercuri, 04. 04. 2018, în cadru decadei Catedrei de cultură generală a fost organizat seminarul de instruire pentru cadrele didactice „Elaborarea testelor, tezelor – matricea de specificaţii ”.

     Metodista Steliana Solovei le-a vorbit profesorilor despre felul în care trebuie elaborat un test docimologic şi importanţa acestuia în procesul de evaluare a cunoştinţelor elevilor. La fel s-a discutat şi despre matricea de specificaţii şi felul cum se elaborează o matrice.

     Cadrele didactice au remarcat importanţa organizării unor astfel de activităţi în formarea profesională.

                                 

 

Lecţia publică la biologie

      Joi, 05.04.2018, profesoara Bantoş Ana a prezentat o lecţie publică la biologie, la tema: „Încrengătura Cordate”(clasa peştii). Lecţia a fost organizată la cel mai înalt nivel, conform standardelor moderne. S-au utilizat diverse metode de predare-învăţare-evaluare. Elevii grupei TA1/1 au manifestat interes sporit pentru subiectele lecţiei şi dorinţa de a cunoaşte.

                                          

          În contextul decadei Catedrei disciplinelor de cultură generală şi social-umanistice, pe data de 3 aprilie , au fost prezentate două lecții publice, la limba și literatura română cu subiectul Eul în poezia conteporană. Colind de A. Suceveanu-profesor Melnic Angela și la limba engleză cu subiectul Eating Out- profesor Zagorodniuc Adela. Elevii au dat dovadă de cunoaştere profundă a materiei studiate la ore.

                             

                             

 

 S-a dat startul decadei catedrei de cultură generală

 

               Luni, 02.04.2018 în IP Colegiul Tehnic Agericol din Soroca, s-a dat startul decadei Catedrei disciplinelor de cultură generală şi social-umanistice. Astfel, zilnic în baza unui plan vor fi organizate lecţii publice şi activităţi extracurriculare, care vor pune în valoare aptitudinile şi competenţele elevilor la obiectele de cultură generală. Chiar din prima zi  a decadei au fost prezentate o lecţie publică la matematică – profesor Rotari Raisa şi activitatea extracurriculară ,,Siguranţa pe internet –profesori Gatman O. , Andriuţa E.,Cernitu D..

            Subiectul activităţii a prezentat interes pentru elevi, aceştia au dat răspunsuri argumentate de ce e importantă siguranţa pe internet. Astfel, obiectivele activităţii au fost atinse.

                                           

Elevii IP CTA din Soroca, au fost spectatorii unui program umoristic de zile mari, organizat de către Colegiul de Arte N. Botgros, în cadrul săptămânii catedrei Culturologie.

Săptămâna catedrei Culturologie, are scopul de a etala performanţele dobândite de elevii lor.

Responsabil de activitate Tamara Griţenco.

Cel mai bun plan de afaceri, ediția 2018

Pe data de 23 martie, în incinta IP CTA din Soroca, s-a desfășurat concursul intern Cel mai bun plan de afaceri, ediția 2018.

La concurs au participat elevi din grupele anului IV:

  1. Moisenco Constantin, gr. Ma 4/1, plan de afaceri SRL Pro MEDIU (reciclarea deșeurilor din plastic);
  2. Rusu Ilie și Pînzari Mihai, gr. MA 4/1, plan de afaceri GȚ Ilie- Andrei (creșterea și comercializarea pomilor Paulownia);
  3. Popușoi Cristian, gr. TA 4/1, plan de afaceri, SRL Ligt Sor (obiecte de iluminare);
  4. Cojocaru Ion, gr. EA 4/1, plan de afaceri, GȚ Cojocaru Ion (creșterea iepurilor).

Conform Regulamentului de organizare a concursului, elevii care vor ocupa locul I și II, vor prezenta Planurile de Afaceri la etapa regională, care se va desfășura în luna aprilie, 2018.

După ce  juriul a analizat toate planurile de afaceri, a desemnat următorii câștigători:

Locul I- Rusu Ilie și Pînzari Mihai

Locul II- Popușoi Cristian

Locul III- Moisenco Constantin

Locul IV- Cojocaru Ion

Administrația colegiului, a înmânat diplome elevilor pentru participare.

Concursul Cel mai bun plan de afaceri, ediția 2018,  este organizat de către profesoara de discipline economice Bugai Victoria, cu scopul de a promova spiritul antreprenorial în rândul elevilor .

Concert aniversar, 60 de ani Catedra Instrumente aerofone și de percuție,

în incinta IP CTA din Soroca

Un concert de excepție le-a fost oferit elevilor și angajaților de la IP CTA din Soroca, de către elevii și profesorii de la Colegiul de Arte N. Botgros, catedra  Instrumente aerofone și de percuție, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la fondarea catedrei.

                                               

Sala de festivități a fost arhiplină,  elevii au fost entuziasmați să asculte un concert oferit de fanfara Colegiului de Arte N. Botgros, pentru mulți dintre ei fiind prima experiență de acest gen.

Mai frumoasă decât floarea doar femeia poate fi
 
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeiei, eleganța, tandrețea și frumusețea și-au dat întâlnire în cadrul activității extracurriculare dedicate Femeiei, cu genericul: Mai frumoasă decât floarea doar femeia poate fi.
Elevii colegiului au prezentat un program artistic original de cântece și poezii dedicate mamei, femeiei, bunicii.
La fianalul activității, directorul adjunct pentru educație Vîrlan Vasile, a decernat cei mai buni elevi care au participat la Conferința Științifico-practică din cadrul Colegiilor agricole.
Activitatea a fost organizată de profesorii Cecan Mihai și Pogorevici Cornel.

 

Ziua eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru

            Pe data de 3 martie, în cadrul IP CTA din Soroca, a fost organizată o activitate extradidactică dedicată zilei de 2 martie 1992, Ziua memoriei comemorarea eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru.

            Directorul colegiului C. Nesterenco le-a vorbit celor prezenţi despre dragostea de ţară şi de neam. A adus la cunoştinţă mai multe premise istorice, relatări ale personalităţilor marcante şi a martorilor acelor evenimente.

             Reprezentantul Centrului Militar Teritorial Soroca, maiorul N. Pasat, a înmânat diplome directorului C. Nesterenco pentru promovarea valorilor naţionale şi patriotismului în rândul tinerilor şi  celor mai buni elevi ai IP CTAS care au participat în cadrul concursului militar-sportiv patriotic Cupa eroilor ed. X .

            Programul artistic a fost prezentat de către elevii colegiului, cinstind memoria eroilor noştri prin poezii şi cântece patriotice.

                                  

 

Conferința Științifico – practică  a  elevilor din cadrul Colegiilor agricole, faza internă

          La data de 03.03.2018, în cadrul IP CTA din Sorca, s-a desfășurat Conferința Științifico – practică  a  elevilor din cadrul Colegiilor agricole, faza internă, unde au fost prezentate șase rapoarte, cele mai bune, acestea fiind selectate de la ambele catedre de specialitate.

Membrii juriului:

Președintele juriului:      -Nesterenco C., Directorul IP CTAS, doctor în pedagogie,    conferențiar universitar;

         Membrii:                 -Petric Iurie, director adjunct pentru activitatea didactică în Colegiu;

                                          -Bugai Victoria, prof. de Disciplini economice.

 

Rapoartele au fost apreciate conform Regulamentului de desfășuare a Conferinței. În urma susținerii publice a rapoartelor și a demonstrării machetelor, acestea au acumulat următorul puntaj:

Oportunităţile de micşorare a accidentelor rutiere prin prisma analizării datelor statistice”- 251  puncte.

„Dizpozitiv universal de deservire tehnică a sistemului de alimentare a MAS”-222 p.

„Cercetarea și aplicarea surselor de lumină cu plasmă”-209.p

„Optimizarea cheltuielilor a maşinilor agricole pentru utilizare în tehnologiile moderne”-182 p.

„Studierea și aplicarea aparatelor de sudat”-182 p.

„Examinarea și utilizarea panourilor fotovoltaice”-169 p.

                                   

 

Înaintat spre participarea în cadrul Conferinței Științifico- practice  a  elevilor din cadrul Colegiilor agricole, la nivel de republică, a fost raportul cu punctaj maxim:

Oportunităţile de micşorare a accidentelor rutiere prin prisma analizării datelor statistice”

Elev – Istrate Sorin, gr. TA 4/1;

 

La data de 26.02.2018, în incinta IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, a fost deschis un cabinet  pentru  proiectarea lucrărilor de curs şi de diplomă, care va ajuta beneficiarii educaţiei  să însuşească mai uşor programele de formare profesională la disciplinele: ”Desen tehnic asistat la calculator”, „ Exploatarea parcului de maşini şi tractoare”, „Mentenanţa corectivă şi reparaţii de maşini”, „Reparaţii de automobile”.

Vorbim corect, vorbim românește. 

Luni, 19 februarie, în incinta IP CTAS, s-a desfășurat activitatea extracurs anuală, concurs de limba română Vorbim corect, vorbim românește. La concurs au participat elevii anului I, care   și-au demonstrat cunoștințele în materie de limba și litaretura română. Profesorul –moderator, Melnic A., a încercat să-i învețe pe elevi  noțiuni de limbă prin alte metode și mijloace, învățarea a fost distractivă, iar cei mai buni elevi s-au învrednicit de diplome.

În contextul Zilei comemorării celor căzuți la acțiunea de luptă din Afganistan, astăzi, 16  februarie 2018, elevii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au avut o întâlnire de suflet cu veteranii acestui război.

Memoria ostaşilor căzuţi pe câmpul de luptă a fost cinstită printr-un minut de reculegere.        

În cadrul întâlnirii, veteranii și-au amintit de acele vremuri și de camarazii lor  care au căzut pe câmpul de luptă.
Elevii colegiului au interpretat cântece patriotice, prin intermediul cărora lumina trecutului a izbucnit în inimile celor îndureraţi.

 

Lansarea proiectului sociocultural, în cadrul IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, de către fotojurnalistul italian Alfredo Covino.

                           

Sala de sport a IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, renovată

 

             Astăzi, 27 ianuarie, a fost inaugurată sala de sport a  IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca. Evenimentul a avut loc în prezenţa directorului instituţiei C. Nesterenco, cadrelor didactice, oaspeților și organizațiilor, care și-au adus contribuția la renovarea săli. La inaugurare au fost prezenți președintele raionului Muntean G. și vicepreşedintele raionului Nicuță V.

                                                    

             În alocuțiunea sa, directorul, C. Nesterenco,a  menționat că este foarte important ca tinerii să aibă condiţii optime pentru practicarea sportului.

            Un grup de preoți au oficiat serviciul religios pentru sfinţirea sălii de sport.

            Cu această ocazie, echipa de profesori a colegiului a jucat un meci amical de volei cu echipa de veterani din sat. Racovăț și echipa de profesori a IP Liceului Teoretic Petru Rareș. Deși meciul a fost unul amical, fiecare echipă  a râvnit pentru premiul cel mare. Echipele s-au clasat pe următoarele locuri:

IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca – locul I

IP  Liceul Teoretic Petru Rareș – locul II

Echipa de veterani din sat.  Racovăț -  locul III.

       

Seminar metodico – instructiv

„Dezvoltarea gândirii critice prin metode interactive”

 

 

          Cadrele didactice din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au participat, miercuri, 10 ianuarie, 2018, la un seminar metodico – instructiv cu genericul „Dezvoltarea gândirii critice prin metode interactive”.

           Metodista Steliana Solovei le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa gândirii critice în procesul de învăţare. Metodista le-a demonstrat câteva exemple de metode interactive care pot fi utilizate în  cadrul lecţiilor şi care duc la dezvoltarea gândirii critice la elev. Unul dintre principalele obiective ale seminarului a fost învăţarea centrată pe elev, unde profesorului îi revine doar rolul de ghid.

                                                   

           Cadrele didactice prezente la seminar, s-au arătat interesate de subiectul prezentat şi-şi propun pentru viitor să aplice în practică cunoştinţele asimilate în cadrul seminarului.

           Seminarul de instruire face parte din Planul de activitate al Cabinetului metodic, pentru anul de studii 2017-2018.

                                                   

Magia sărbătorilor de iarnă

         Mirosul de brad, spiritul de colinde și urături, au fost resimțite la 29 decembrie în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, în cadrul activității extracurriculare cu genericul: Vine, vine Anul Nou!   Programul activității a fost unul captivant, au fost valorificate obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor de iarnă: poezii, urături, colinde şi cântece tematice.

         Dispoziția bună, zâmbete sincere, urări calde au fost pe măsură, iar Moș Crăciun a dăruit cele mai originale daruri: voie bună și veselie.

 Activitatea a fost organizată de profesorii Bujor Diana și Captari Leonid.

Iarmarocul de Crăciun – 2017

        Colinde, urături și multă voie bună în  Piața Libertății din or. Soroca, unde s-a desfășurat ”Iarmarocul de Crăciun„. Festivitatea a inclus concursul măștilor și colindelor prezentate de  cete de bărbați. La sărbătoare  au participat și elevii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

                                           

         În cadrul concursului  „Colindatul în ceată de bărbați” elevii noștri au impresionat publicul spectator cu un minunat program artistic, care a inclus două colinde și o urătură. Prestația artiștilor de la IP Colegiul Tehnic Agricol a fost menționată cu o diplomă.

Felicitări participanților.

       Ziua energeticianului

          Cu ocazia sărbătorii profesionale a Zilei energeticianului, șeful secției  M. Verbițchi împreună cu un grup de profesori au organizat o activitate extracurriculară.

                                               

          La eveniment au participat: vicepreședintele raionului Soroca Nicuță V., șeful Filialei Soroca Red – Nord Nicolae Gîtlan , reprezentanta Agenției pentru ocuparea forței de muncă Soroca Galina Dragomir

                                              

                                      

       În cadrul activității, directorul colegiului C. Nesterenco, i-a felicitat pe cei prezenți în sală și a decernat cu diplome pentru munca asiduă următorii angajați:  Iu. Petric, M. Verbitchi, Gh. Vlas, Gh. Ceban și cei mai buni elevi care au obținut performanțe la învățătură.

                                             

           Activitatea a început cu semnarea acordurilor de colaborare între colegiu  și Direcția Agricultură şi Alimentaţie a raionului Soroca, Filiala Soroca Red – Nord și Agenția pentru ocuparea forței de muncă Soroca.

                                         .

           Atmosfera de sărbătoare a fost creată de elevi prin cântece, dansuri și poezii.

                                           

 

Ceata de urători în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

               În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca se simte deja atmosfera de Crăciun. Ceata de urători a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA a pășit pragul colegiului pentru a ne ura sănătate și noroc întregului colectiv în noul an.

                                             

Campionatul orășenesc la BASCHET

În ajunul sărbătorilor de iarnă, în or. Soroca s-a desfășurat Campionatul orășenesc la baschet, ediția 2017, în perioada  18 - 20 decembrie. Echipa elevilor din  IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a ocupat locul I.

                                               

Felicitări echipei:

1.     Corbu Andrei – gr. EA 2/2

2.     Său Alexandru – gr. TA 4/1

3.     Plotnicov Pavel – gr. TA 4/1

4.     Starșii Valeriu – gr. UC 4/1

5.     Cașciuc Ion – EM 2/1

6.     Zubatîi Dumitru – UC 4/1

7.     Morari Alexandru – gr. TA 1/1

                                              

Ai dreptul să știi, să fii informat!

În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat o campanie de informare a tinerilor, referitor la situația social - economică din R. Moldova. S-a  prezentat statistica participării tinerilor la vot, unde se observă că prezența lor la votare devine din ce în ce mai alarmantă. Elevii au fost  îndemnați să participe la vot  pentru a demonstra că le pasă de Țară.

                           

 

În perioada 11 – 14 decembrie în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat susținerea publică a Rapoartelor stagiilor de practică tehnologică în grupele absolvente EA 4/1, UC 4/1, EM 4/1 conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în îvățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar.

 

               16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen

               Pe 4 decembrie 2017,  elevii din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au participat la o activitate dedicată prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie, organizat de Biroul siguranță pentru copii.

                                             

                Polițiștii au relatat tinerilor despre prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă, cum să reacționeze în cazuri de violență în familie, care este procedura de înlăturare a agresorului, evidenţierea efectelor grave pe care le are violenţa asupra femeii în mod special, precum şi asupra familiei şi societăţii în general.

                 Activitatea se desfășoară în cadrul campania 16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Campania își propune informarea, sensibilizarea și familiarizarea publicului cu fenomenul violenței în familie și evidențierea impactului negativ pe care o are violența asupra femeii, în mod special, și a familiei în general.

 Ziua agricultorului

        Tradițional, în fiecare an, la sfârșitul lunii noiembrie este sărbătorită Ziua agricultorului.

                                               

         Vineri, 24 noiembrie, în incinta IP  Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s- a desfășurat activitatea extracurriculară Ziua agricultorului. Activitatea a fost organizată de șeful secției Mecanica, Sandu Nicolae și profesorii Gumenii Maria, Slutu Marina, cu participarea elevilor din grupele MA1/1, MA2/1, MA3/1, MA4/1.

                                               

         În cadrul activității, directorul colegiului Constantin Nesterenco,  i-a felicitat pe cei prezenți în sală cu ocazia Zilei profesionale și a decernat cu diplome pentru munca asiduă și performanțe înregistrate, pentru următorii angajați:  Petric Iurie, Dichii Vasile, Ganceruc Iurie, Chistol Ion și unor elevi: Rusu Ilie, Bujor Dan, Solovei Ion, Luța Radu.

                                               

         Voia bună și dispoziția de sărbătoare a fost creată de elevi prin cântece, dansuri și poezii.

Campionii campionilor

Duminică, 19.11.17, pe stadionul municipal, s-a desfășurat meciul amical la fotbal, dedicat ”Zilei Agricultorului”, între campionii raionului Soroca FC Steaua, Racovăț, anul 2017 și campionii Republicii Moldova între Colegiile Agricole Agro, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, de asemenea anul 2017.  Deși meciul a fost unul amical, a fost unul foarte încordat, fiecare echipă, râvnind premiul cel mare.

Competiția s-a desfășurat, chiar dacă condițiile meteo erau nefavorabile. Nici o echipă nu a fost defavorizată din acest motiv, iar accidente majore nu    s-au produs.

Scorul final a fost de 4:2, în favoarea echipei IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Antrenorul Parasii Victor și administrația Colegiului au știut să încurajeze și să mobilizeze echipa, ceea ce a dus la victorie. Elevii Colegiului, deși nu sunt remunerați financiar, au dat dovadă de entuziasm, perseverență și profesionalism.

                                                          

             Programului Național de Abilitate Economică a Tinerilor

         Un grup de elevi (45 de elevi), monitorizați de profesoara de discipline economice, Bugai Victoria din cadrul I. P. Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, în perioda 23.10.2017 – 3.11.2017, 06.11.2017 – 17.1.2017, au fost instruiți în cadrul Programului Național de Abilitate Economică a Tinerilor, la inițiativa Camerei de Comerț și Industriei a R. Moldova Filiala Soroca. În cadrul Programului, elevii au beneficiat de instruire și de vizite la Incubatorul de Afaceri or. Soroca și la Banca Comercială ”Moldova Agroinbank”. La finele cursului, elevii au primit certificate de participare.

                                           

           Cu acest prilej, la data de 17.11.2017, I. P. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și Camera de Comerț și Industriei a R. Moldova Filiala Soroca, au încheiat un acord de colaborare pe un termen de 3 ani.

                                            

Bal Sportiv

           Luni, 13 noiembrie, elevii de la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, în colaborare cu elevii de la Colegiul de Arte ”N. Botgros” , au organizat un ”Bal Sportiv”.

            Înainte de a începe activitatea, directorul IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca Constantin Nesterenco și directorul Colegiului de Arte N. Botgros Emil Guțu au semnat un acord de colaborare între instituții.

                                              

                                                                                         

            În cadrul evenimentului, au participat 8 din cei mai valoroși sportivi ai Colegiului Tehnic Agricol, care au realizat cele mai bune performanțe sportive în anul 2017. Pentru a cuceri titlul de rege al Balului, cei 8 sportivi au trebuit să facă față la patru probe sportive.

                                              

                                              

 

Pe lângă probele sportive, elevii de la Colegiul de Arte N. ”Botgros” împreună cu echipa de dans sportiv Prestige Danse au prezentat un program artistic.

                                              

 

            În final a fost desemnat regele și regina Balului Pahom Grigore elevul  gr. EM 3/1 I.P. Colegiul Tehnic Agricol și Ana-Maria  echipa Prestige Danse.

            Activitatea s-a încheiat cu evaluarea în scenă , a directorului I.P. Colegiul Tehnic Agricol            C. Nesterenco , care a interpretat o piesă, din creația sa proprie.

   

  Citz Quest Soroca   

Pagini vizualizate: 566