Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Activități extra-curriculare

Colegiul Tehnic Agricol a împlinit 110 ani

              Vineri, 8 septembrie, la Colegiul Tehnc Agricol din Soroca au fost sărbătoriţi cei 110 ani de la înfiinţarea instituţiei. Pentru acel eveniment nu doar elevii şi angajaţii, dar şi Colegiul a îmbrăcat straie de sărbătoare. Şi aşa cum este tradiţia oaspeţii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare: printre aceştea s-au numărat viceministrul Agriculturii, Vasile Luca, deputatul Elena Bodnarenco, Ghenadie Muntean, preşedintele raionului Soroca,  Prea Sfinţitul Ioan, episcopul Sorocii, protopopul raionlui Soroca, Nicolae Craveţ, directorii de la celelalte colegii 

                                                                          

din oraş.                               

                                                                       

              În alocuţiunea sa viceministrul, Vasile Luca, a menţionat că Colegiul Tehnc Agricol din Soroca rămâne a fi  lider la capitolul pregătirii specialiştilor pentru sectorul agrar. La fel şi deputatul Elena Bodnarenco  şi Ghenadie Muntean, preşedintele raionului au specificat că această instituţie de învăţământ este o mândrie pentru Soroca.

                                          

                                           

                                                                

              Conducerea Colegiului au făcut o incursiune în trecutul istoric şi au prezentat şi un raport al activităţii Colegiului la ziua de astăzi, fapt ce i-a impresionat pe cei prezenţi.

              Pentru merite deosebite mai mulţi angajaţi ai Colegiului s-au învrednicit de diplome din partea Ministerului, a preşedintelui raionului Soroca, iar  directorul, Constantin Nesterenco, o fost decorat cu distincţie mitropolitană – Medalia ”Cuv. Paisie Velicicovski”.

              Sărbătoarea a culminat cu un program artistic prezentat de elevii Colegiului Tehnic Agricol în colaborare cu colegii lor de la Colegiile  ”N. Botgros ’’ şi  ‘’M. Eminescu ’’.

                                           

                                           

                                           

Evenimentul a fost reflectat  şi la postul de televiziune local Sor TV.

 Detalii pe linkul...http://www.sortv.info.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3527:colegiul-tehnic-din-soroca-a-împlinit-110-ani&catid=58:locale&Itemid=310

Ziua cunoştinţelor în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

     Ziua cunoştinţelor a început tradiţional, în Colegiul Tehnic Agricol, cu un careu solemn.

                                          

     Elevii, profesorii, părinţii şi oaspeţii prezenţi au fost felicitaţi de conducerea instituţiei.

     În alocaţiunea sa directorul, Constantin Nesterenco, a specificat importanţa Colegiului Tehnic Agricol din Soroca în pregătirea specialiştelor pentru sectorul agrar. Directorul adjunct Iurie Petric, s-a referit la noile politici în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, şi i-a felicitat pe elevii anului I cu alegerea făcută. La fel s-a cîntat şi sa omagiat limba română şi valorile naţionale.

     Festivitatea a continuat cu premierea celor mai buni elevi din Colegiu, care pe parcursul anului trecut de studii au obţinut performanţe atît la învăţătură cît şi în sport.

                                         

 

 

„Primăvara iubirei

                                                                                            sau

pe aripele dragostei”...

 

             Recent în incinta Colegiului Tehnic Agricol, din Soroca a avut loc activitatea extradidactică cu genericul „Primăvara iubirei sau pe aripele dragostei”... unde s-a omagiat dragostea sub toate aspectele ei.                                                          

              Protagonistul activităţii a fost directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, pe care publicul spectator l-a cunoscut în calitate de autor de muzica şi texte pentru cântece. E de menţionat faptul că, activitatea a avut ca obiectiv, nu doar promovarea dragostei şi a valorilor culturale , în rândurile tinerelor dar şi crearea de partineriate educaţionale. În acest sens putem evidenţia colaborarea cu elevii de la Colegiul de Arte „N. Botgos” din Soroca, colaborarea cu Direcţia de Învaţământ, Soroca- în presoana lui Ghenadie Donos, a secţiei Cultură – Grigorie Bucătaru,  a colegiului „M Eminescu ”Tatiana Vişniovaia. Persoanele susmenţionate s-au aflat oaspeţii de onoare ai activităţii.

                                                 

               Elevii au cântat, au dansat şi au demonstrat tuturor puterea şi măreţia acestui inobil sentiment- iubire.

                Apogeul activităţii l-a constituit evoluarea în scenă chiar a protagonistului Constantin Nesterenco, care a interpretat două piese, din creaţia sa proprie, prin care i-a impresionat pe cei prezenţi în sală.

                 Activitatea extradidactică „Primăvara iubirei sau pe aripele dragostei”... a fost o dovadă în plus, că managerul Colegiului Tehnic Agricol este o personalitate multiazlaterală, astfel fiind un exemplu demn de urmat pentru tânăra generaţie.

Suntem mândri de elevii Colegiului, care au participat la olimpiada zonală, ediția 2017

1.Geografia

 Popușoi Cristian (gr.TA3/1) locul I (prof. M.Pîrlii)

 Revenco Constantin (gr.EA1/1) locul I (prof. M.Pîrlii)

 Nagailîc Petru (gr.UC2/1) locul III (prof. M.Pîrlii)

 Popușoi Radu (gr.EM3/1) mențiune (prof. M.Pîrlii)

2.Fizica

Ghilețchi Gheorghe (gr.EM3/1) locul II (prof.A.Armaș)

Muntean Nicolai (gr.TA2/1) locul III (prof. V.Ciuvaga)

3.Chimia

Micu Radu (gr.EM2/1) locul II (prof. A.Fornea)

Calinicenco Ion (gr.EA3/1) locul III ( prof. A.Fornea)

4.Biologia

Dobrovolschi Daniel (gr.EM1/1) locul II (prof. A.Bantoș)

Cojocari Radu (gr.EM2/1) locul III ( prof. L.Ursu)

Popescu Irina (gr.TA3/1) locul III (prof.L.Ursu)

Cobîleanschi Victor (gr.UC2/1) mențiune (Prof.L.Ursu)

5.Istoria

Damian Igor (gr.EM2/1) locul III (prof.M.Stepanyants)

Seminar de instruire pentru cadrele didactice “Elemente de noutate în ortografia limbii române contemporane”

Miercuri, 4 ianuarie, în CTAS, a fost organizat un seminar de instruire pentru profesorii și angajații Colegiului, cu tema:  ”Elemente de noutate în ortografia limbii române contemporane”. Profesoara de limba română, Steliana Solovei, a adus la cunoștința celor prezenți elementele de noutate conform noului Dicționar Ortografic, Ortoepic și Morfologic, 2005(DOOM-ediția a II-a). La fel s-a discutat și despre punerea în aplicare a ordinului ME nr. 872, din 17 octombrie, 2016, cu privire la aprobarea recomandărilor de aplicare a normelor ortografice de scriere a lui ”â” și ”sunt”.

Seminarul intern a fost, de fapt, o continuitate a Seminarului republican teoretico-practic la limba și literatura  română, organizat la 01.12.2016, de Ministerul Educației, la care a participat și profesoara Steliana Solovei.

Cadrele didactice din colegiu au salutat idea organizării seminarului și chiar au dat asigurări că informația obținută nu va rămâne doar la nivel de teorie , dar va fi aplicată și în practică.

“Iarmarocul de Crăciun”-2016…

Tradițional , în ziua de 25 decembrie, în or.Soroca se desfășoară Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ”V-am ura, v-am tot ura”, la care au participat și elevii din Colegiul Tehnic Agricol.

Parada măștilor a fost cea care a dat startul activității, elevii Colegiului s-au încadrat perfect, purtând diferite măști, ce reprezentau eroi binecunoscuți.

La fel, băieții noștri s-au evidențiat și prin urătura personalizată, pe care  au declamat-o, expresiv, impresionând publicul spectator.

Pentru prestanța deosebită artiștii Colegiului s-au învrednicit și de o diplomă.

 Succese și felicitări participanților!


Luni, 19 decembrie, în sala de festivități, s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu genericul: "Investiţiile lui Moş Crăciun".  Activitatea a fost organizată de profesoara  Patraşcu Larisa. Programul activității a fost unul destul de captivant, au fost implicați atât elevii din diferite grupe, care și-au demonstrat talentul și artistismul, cât și profesorii, care au fost puşi în situaţia să-şi amintească de momentele din copilărie, recitându-i lui Moş Crăciun câte o poezie, o urătură  sau interpretându-i un colind. Sala a fost arhiplină.  Publicul  a simţit din plin căldura sarbătorilor de iarnă.

 

Pe data de 16.12.2016, în cadrul Colegiului, s-a desfăşurat concursul compoziţiilor de iarnă, cu genericul „Cea mai originală podoabă de Crăciun”, organizat de profesoara Patrașcu Larisa, iar învingătorii concursului sunt grupele:

EA 2/1-locul I;

MA 1/1-locul II;

EA  1/2 -locul III.

Masa rotundă: ”Rolul bisericii în educația tinerii generații”

Ținând cont de faptul că în conturarea  personalității tinerilor sunt importante nu doar aspectele de învățătură, sport, artă și altele, în acest sens, am considerat că ar fi bine să punem accent și pe valorile moral-spirituale, mai ales că la lecțiile de limba și literatura română tema dragostei ,  a credinței, a patriei, a limbii se împletesc armonios. Am considerat utilă desfășurarea unei mese rotunde cu genericul: ”Rolul bisericii în educația tinerii generații”.

E de menționat faptul că participarea elevilor la această activitate a fost una absolut benevolă și liberă. Astfel, mai mulți elevi din grupele TA 2/1, MA 2/1, EA 2/1, MA 3/1, TA 3/1 au participat activ la discuția cu preotul Ioan Grigoraș, parohul bisericii din s. Cotova, r-nul Drochia. Elevii au manifestat un vădit interes pentru subiectul propus, prezentându-și opiniile prin creațiile proprii : eseuri și compoziții.

La fel tinerii au avut un dialog deschis cu preotul, punând diferite întrebări și primind răspunsurile pe potrivă. Consider că obiectivul activității a fost atins, asta s-a văzut din implicarea în discuție a elevilor  și prin faptul că tinerii au solicitat ca astfel de activități să fie organizate cât mai des și timpul să nu fie limitat.

Aș vrea să concluzionez cu ceea ce spunea Hristos : ”Lăsați copiii să vină la mine… ”, urmând acest îndemn cu siguranță nu vom greși în a educa și crește o generație spiritual sănătoasă, necesitate simțită din ce în ce mai mult.

“Ziua Agricultorului” la Colegiul Tehnic Agricol

Vineri, 25 noiembrie, în incinta Colegiului a fost sărbătorită  “Ziua Agricultorului”. Activitatea a fost organizată de șeful secției ”Mecanică”, Sandu Nicolae, cu participarea elevilor din grupele TA 1/1, EA 1/1, TA 3/1, EA 3/1.

Elevii au adus un omagiu pentru agricultori, prin cântece și recital de versuri. 

În finalul activității, directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul Zilei profesionale și a înmânat diploma de onoare, din partea Ministerului  Agriculturii, la următorii angajați: Petric Iurie, Vlas Ghenadie, Tetelea Tamara, profesorilor de la catedra ”Instruire practică” și unor elevi, care au contribuit la lucrul în cîmp.

 


"Balul bobocilor"

Pe data de 14.11.2016, în cadrul Colegiului s-a desfășurat activitatea extracurs ”Balul bobocilor”, unde au participat elevii grupelor anului I.

Grupele s-au plasat pe următoarele locuri:

locul I- grupele EA 1/1 și EA 1/2;

locul II-grupa TA 1/1;

locul III-grupa EM 1/1;

locul IV-grupa MA 1/1.

   Nelu Vicol și-a lansat cartea de poezii la Colegiul Tehnic Agricol, din Soroca ...

   Vineri, 11 noiembrie, în sala de lectură a bibliotecii Colegiului a avut loc lansarea cărții ”Cuvinte despre cuvânt și despre iubire”, autor Nelu Vicol, conferențiar universitar, docent, doctor în filologie, prorector al Institutului de Științe ale Educației, din Chișinău. Activitatea a fost organizată în cadrul orelor preconizate pentru conferirea gradului didactic I, a profesoarei de limba și literatura română, Steliana Solovei.

   Cei prezenți au trăit clipe de maximă intensitate emoționlă, elevii grupei MA 3/1, au declamat versurile poetului și au făcut o prezentare a cărții. E de menționat faptul că, autorul a specificat că a rămas plăcut surprins de felul în care i-a fost prezentată poezia și că o astfel de lansare a cărții este pentru Domnia Sa premieră. Publicul spectator a avut un dialog deschis cu poetul, Nelu Vicol, în care acesta le-a vorbit despre ”cuvânt” și destinul său de Om al cuvâtului.

    Directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, i-a mulțumit autorului pentru ora de suflet și totodată a subliniat că pentru Colegiul Tehnic Agricol din Soroca este o mare onoare să găzduiască a astfel de activitate, mai ales că lansarea unei cărți, în incinta colegiului este pentru prima dată.

     În finalul activității poetul, Nelu Vicol, și-a donat mai multe cărți cu autografe și a promis că va mai reveni la Soroca.

„Ziua automobilistului”

Luni, 31 octombrie, 2016  și în incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, a fost serbată  „Ziua automobilistului”.  

Activitatea a fost organizată de profesoara Gumeni Maria și elevii Colegiului. Programul a fost unul destul de interesant, și a inclus diverse momente hazlii, cîntece, istorioare și imagini pictate de elevi, toate fiind dedicate automobilistului. Iar oaspete al activității a fost Comandantul Echipei de Patrulare Soroca-Floreşti, domnul Gavriil Ghilas.

Pe data de 25.10.2016 în or.Soroca a fost organizată Ziua ușilor deschise la Judecătoria Soroca, unde au fost prezenți și un grup de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Soroca.

Pe data de 24.10.2016, în cadrul Colegiului, s-a desfășurat concursul de ikebane compoziții cu genericul ”Toamnele în Moldova, toamnele”.

 

Pe data de 21.10.2016, în sala de festivități a Colegiului Tehnic Agricol, a avut loc o întîlnire a grupelor absolvente cu reprezentantul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, dna Fornea A.

„Scumpi profesori, urmași ai unui neam de laudă”

Miercuri, 5 octombrie, 2016, Ziua Internațională a Pedagogului, în sala de festivităţi, a Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, a avut loc activitatea extracurriculară  „Scumpi profesori, urmași ai unui neam de laudă”, organizată de profesorii Petric Iurie și Verbițchi Mihai și elevii Colegiului.

Oaspeți de onoare au fost viceministrul Agriculturii- Nicolae Olaru și foști profesori ai Colegiului.

 La fel profesorii au fost felicitaţi de către viceministrul Agriculturii, Nicolae Olaru, directorul Colegiului, Nesterenco Constantin și de şeful lucrului educativ, Vîrlan Vasile.

Elevii au felicitat profesorii prin intermediul dansului, poeziei, cintecului și gazetelor de perete.


Suedezii în ospeţie la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Miercuri, 28 septembrie, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost vizitat de o delegaţie suedeză împreună cu preşedintele Euroregiunii „Nistru” – Serghei Tatusiak.

Vizita a avut drept scop familiarizarea cu procesul instructiv – educativ ce se desfăşoară în Colegiu şi totodată perspectivele de colaborare cu Suedia. În acest context, directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, i-a informat pe oaspeţi despre activitatea Colegiului şi despre faptul că deja, instituţia are o experienţă de colaborare cu poporul suedez. Profesorul Ali Rashidi, de la Folckuniversiti, Suedia, a prezentat posibilităţile de accesare a fondurilor în domeniul educaţiei. Potrivit reprezentantului Suediei colaborarea Colegiului Tehnic Agricol din Soroca cu statul suedez ar putea avea o continuitate.


Atelier de lucru pentru elaborarea curriculumului la unitatea de curs “Sisteme informaționale în domeniu

În perioada 22-23 septembrie, la inițiativa Ministerului Agriculturii, în incinta Colegiului, s-a desfășurat seminarul-republican metodologic pentru elaborarea curriculumului la unitatea de curs ”Sisteme informaționale în domeniu”. La seminar au participat profesori din colegiile agricole din țară, care vor costitui grupul de lucru pentru elaborarea curriculumului respectiv.

Seminarul a fost deschis de Constantin Nesterenco, directorul CTA Soroca care a salutat prezența oaspeților și le-a dorit o activitate prodigioasă.

Obiectivele atelierului de lucru au fost enunțate de Iurie Petric, director adjunct din CTA Soroca, astfel obiectivul principal îl constituie: elaborarea curriculumului la disciplina ”Sisteme informaționale în domeniu”.

Modulele recomandate pentru studiere au fost prezentate de Irina Rotaru, Instructor formator în tehnologii informaționale, Centrul Informațional Agricol și Gabriela Puțuntică, Manager Sisteme Informatice, Centrul Informațional Agricol.

Mihai Verbițchi, șef de secție CTA Soroca, a prezentat Ghidul pentru elaborarea curriculumului disciplinar. Astfel, seminarul a avut drept scop includerea în precesul de instruire a modulelor cu privire la ”Registrul animalelor”,  ”Registrul tehnicii agricole”, ”AIPA-subvențiile în agricultură”. Studierea, în viitor a acestor module , va permite elevilor să cunoască posibilitățile de atragere a investițiilor și subvențiilor în domeniul agriculturii și cum să-și gestioneze propria afacere.


Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

– sărbătoreşte Ziua de naştere…

Ziua de 8 septembrie este una importantă pentru Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, acum 109 ani la această dată are loc prima atestare documentară a instituţiei. Pe parcursul anilor, deşi a fost supus mai multor organizări, Colegiul a reuşit să se menţină printre cele mai importante instituţii de învăţământ instituţii de învăţământ de profil agrar. Astăzi cu mândrie putem anunţa că circa 29 mii de specialişti ce activează în toate domeniile economiei ţării noastre şi chiar peste hotare sunt absolvenţi ai Colegiului Tehnic Agricol. În acest context felicităm toţi elevii, profesorii, angajaţii şi  absolvenţii cu prilejul sărbătorii şi le dorim succese şi performanţe în activitate, sănătate, pace, linişte sufletească şi amintiri frumoase despre anii petrecuţi în secularul Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

Constantin Nesterenco,

directorul CTAS,

doctor în pedagogie,

conferenţiar universitar

 


În CTAS  a sunat primul sunet

Tradițional, la 1 septembrie, CTAS își deschide larg ușile pentru elevii dornici de a cunoaște tainele viitoarei profesii. Și în acest an pentru 127 de tineri din anul I, în colegiu, a sunat primul clopoțel. Careul festiv i-a adunat pe elevi și profesori în curtea școlii. În premieră a fost onorat Imnul Colegiului, după care a urmat un program muzical-artistic dedicat Zilei Cunoștințelor, pregătit de profesoara Steliana Solovei.

Directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, în alocuțiunea sa i-a felicitat pe elevi și profesori cu prilejul unui nou început de an școlar, iar celor care s-au manifestat deosebit în anul trecut de studii le-a înmînat diplome. Astfel, profesorii Andriuța Ecaterina și Malîi Anatol  s-au învrednicit de diplome din partea Ministerului Agriculturii. Pentru succese și locuri de frunte la diferite concursuri au fost menționați elevii Carp Radu, Muntean Nicolae, Popușoi Cristian, Ghilețchi Gheorghe, Popescu Irina, Guțu Veaceslav.

Festivitatea a culminat cu o oră de dirigenție cu tema: „25 de ani de la proclamarea Independenței R.M.”

Steliana Solovei,

Prof. de limba și literatura română

____________________________________________________________________________________________________________

Absolvenţii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca

 şi-au primit diplomele…

Sărbătoare pentru absolvenţii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, 142 de elevi şi-au primit diplomele. E de menţionat faptul, că printre aceştia s-au numărat 38 absolvenţi de la secţia cu frecvenţă redusă. Festivitatea de decernare a diplomelor a avut loc în sala de festivităţi a Colegiului. La eveniment a participat Nicolae Gîtlan, consilier raional, directorul SA RED NORD-VEST FRED Soroca, absolvent al Colegiului, care i-a felicitat pe absolvenţi şi a menţionat importanţa studiilor în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca în formarea cadrelor pentru sectorul agrar şi energetic al ţării.

Directorul Colegiului, Constantin Nesterenco, în alocuţiunea sa a specificat că numărul specialiştilor absolvenţi ai Colegiului, ce activează în diverse domenii, atât în  republică cât şi peste hotare, este unul destul de mare, iar cei care şi-au primit, astăzi, diplomele vor completa, cu siguranţă, şirul profesionaliştilor.

Absolvenţii Colegiului din acest an au îmbrăţişat cu succes specialitatea de: tehnician cu specializarea în Mecanizarea Agriculturii, Electrificarea Agriculturii, Electromecanică, Transport Auto şi Maşini şi Aparate Electrice de Uz Casnic.

 

Steliana Solovei,

profesor de limba şi lit. română


Marți, 17 mai, 2016, în incinta CTA din Soroca a avut loc o întîlnire cu șeful Inspectoratului de Poliție din raionul Soroca, V.Rusnac și adjunctul V.Calinicenco.

În aceeași zi, a avut loc și o întîlnire cu inspectorul superior al  Direcției Protecție a Consumatorului din Bălți, Boicu Albert.

CNA în ospeţie la Colegiu

Luni, 18 aprilie, 2016, Direcţia Generală Teritorială Nord a Centrului Naţional Anticorupţie a avut o întâlnire cu profesorii şi administraţia Colegiului, în cadrul căreia  ofiţerii au vorbit despre cadrul juridic, principiile de activitate şi atribuţiile CNA-ului.

Obiectivul întrevederii a fost prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional.

La fel reprezentanţii CNA au răspuns la întrebările participanţilor la întâlnire.

Ministrul Agriculturii în vizită la Colegiu…

       Vineri, 15 aprilie, Ministrul Agriculturii, Eduard Grama, a fost oaspete de onoare în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Și așa cum aceasta a fost prima sa vizită în calitate de Ministru, Eduard Grama a ținut să afle care sunt problemele importante cu care se confruntă Colegiul, Dumnealui a avut un dialog deschis cu profesorii și elevii. Dotarea fazei tehnico-materiale, renovarea căminelor, amenajarea și îngrădinarea curții sunt doar cîteva din cele mai arzătoare probleme. La fel cei prezenți s-au interesat și de soarta blocului administrativ, care la moment este avariat, Ministrul Eduard Grama a menționat că problema este una cunoscută și în colaborare cu autoritățile locale se va încerca soluționarea acesteia.

       Eduard Grama a dat asigurări că o bună parte din problemele abordate vor fi rezolvate, în urma reformelor și noilor proiecte implementate de Ministerul Agriculturii.

       Îmbucurător este faptul că în viitor Colegiul Tehnic Agricol din Soroca ar putea deveni unul de excelență, cel puțin așa reese din declarația făcută de Ministrul Eduard Grama pentru postul  local de televiziune SorTV.    vezi aici:http://sortv.info.md/index.php?option=com_content&view=article&id=3138:ministrul-agriculturii-%C3%AEn-vizit%C4%83-la-colegiul-tehnic-din-soroca&catid=58:locale&Itemid=310


În fiecare primăvară este marcată Ziua Internațională a Cărții. Cu acest prilej, la 8 aprilie, în sala de lectură a bibliotecii CTA din Soroca, a avut loc o întîlnire cu Petre Popa-directorul Teatrului "Veniamin Apostol", poet și prozator, autorul mai multor volume de poezii, epigrame, fabule etc.

Relatările domnului Petre Popa despre anii de studenție, primele poezii, prima vizită la teatru, au trezit emoții în sufletele celor prezenți. 

Prin volumul de epigrame "A face rost de rost" poetul a reusit să creeze o atmosferă caldă, prietenoasă.

Cu respect pentru cei pasionați de carte, domnul Petru Popa a făcut o donație bibliotecii, ce conține volume din creația proprie și din creația poetului satiric și eseist Ion Berghia.


Oaspeți de onoare în Colegiu

Pâine și Apă pentru Sufletul Tău”, acesta a fost subiectul activității extracurriculare care s-a desfășurat în colegiu la data de 23 martie, 2016, avînd ca oaspete de onoare pe Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei, însoțit de un sobor de preoți din raion.

Drept obiectiv al acestei întîlniri duhovnicești a fost inițierea parteneriatului: Școală-Biserică-Familie. Astfel, elevii au fost implicați activ atît în cadrul momentului literar-artistic, cât și la forumul cu genericul:  „Importanța prezenței și participării tinerilor la viața ortodoxă”.

Directorul instituției, C.Nesterenco, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, a mulțumit oaspeților, oferindu-le în dar colaci din grîul crescut pe cîmpurile colegiului, iar Preasfințitei Sale I s-a oferit Diploma de onoare a colegiului.

Preasfinția sa, împreună cu moderatorii: Rusu Elena, profesoară de limbi moderne, grad didactic unu și Craveț Suzana, profesoară de limba și literatura română, grad didactic doi, în cadrul dezbaterilor tolerante, au reușit să promoveze valorile moral-spirituale și să mai pună încă o piatră la temelia templului care se numește „Suflet”.


Vineri, 04.03.2016 la Universitatea de Stat din Moldova s-a desfăşurat Olimpiada Republicană la fizică, ediţia  a 52-a. La această olimpiadă au participat 162 de elevi din toate liceele din ţară.

E de menţionat faptul că Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, a fost unicul Colegiu care a participat la această Olimpiadă. Elevul Ghileţchi Gheorghe, din grupa EM2/1, ghidat de profesoara Armaş Alina, s-a învrednicit de o menţiune pentru rezultate deosebite.


Joi, 3 martie, elevii gr. MA 3/1, au participat la expoziția “Moldagroteh”-2016, desfășurată în Chișinău. Excursia a fost organizată în cadrul Colegiului, pentru elevii anului III de studii, secția “Mecanizarea agriculturii”. La expoziție elevii au putut vedea tehnică modernă, pentru domeniul agriculturii, dar și să participe la un seminar de instruire, în cadrul căruia 5 cei mai buni studenți de la Universitatea Agrară au prezentat rapoarte științifice cu privire la inovațiile din sectorul agrar.

E de menționat faptul că, elevii Colegiului au manifestat un interes sporit pentru cele văzute și au făcut și un schimb de experiență.


“Dragobetele” la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Sărbătoarea “Dragobete”, care este considerată “Ziua îndrăgostiților” la români, a fost marcată și în Colegiul Tehnic Agricol. Miercuri, 24 februarie, Consiliul Elevilor a organizat o activitate extracurriculară dedicată iubirii. Astfel, elevii au cântat dragostea, au recitat poezii la aceeași temă, demonstrând importanța sentimentului de dragoste în viața omului. E de menționat faptul că un aport deosebit în desfășurarea sărbătorii l-a avut ansamblul vocal-instrumental  “Integral” condus de  A.Podubnâi, din care fac parte elevii colegiului: Madonici Nicolae-gr.UC 4/1; Mihailov Nicolae-gr.UC 4/1; Murzac Dan-gr.EM 4/1; Popovici Vasile-gr. TA 2/1; Ceban Andrei-gr. UC 2/1. În prezentarea programului artistic au fost implicați și elevii: Ghervasova Alexandra-gr.EM 2/1; Jaman Galina-gr. EA 1/1; Apopei Daniel-gr.UC 3/1; Gogu Daniel-gr.EM 2/1; Cernei Vlad-gr.MA 1/1; Popușoi Radu-gr.EM 2/1. Organizatorii sărbătorii au reușit să convingă publicul spectator că: “Unde dragoste nu e, nimic nu e…”.

O lecție de dragoste pentru elevii Colegiului.

Luni, 15 februarie, a avut loc un seminar cu tema: "Cele 5 limbaje ale dragostei". Seminarul a avut drept scop promovarea valorii de dragoste și descoperirea răspunsului la întrebarea: de ce se răcește dragostea după căsătorie și cum put


Pagini vizualizate: 566