Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Activități extracurriculare

Grigore Vieru, poet al neamului nostru

Memoria poetului Gr. Vieru a fost cinstită, astăzi, 14.02.19, în incinta sălii de lectură a bibliotecii Colegiului.

Elevii instituției, ghidați de profesoarele de limba și literatura română, Solovei Steliana și Melnic Angela, au adus omagiu marelui poet basarabean, recitând și lecturând din creația autorului. În cadrul activității a fost prezentat filmul ”Gr. Vieru la Soroca” și mai multe melodii scrise pe versurile poetului. Educația prin și pentru cultură, a fost scopul activității, care face parte din planul activităților axtracurriculare pentru anul de studii 2018-2019, iar cei prezenți au avut fericita ocazie să călătorească prin minunata operă a remarcabilului poet al neamului.

„A fost război ... în Afganistan”

Sub acest generic, miercuri 13 februarie, în colegiu s-a desfășurat o activitate extracurriculară, în care au fost comemorați cei șase eroi soroceni căzuți în razboiul din Afganistan și le-a fost adus un omagiu și veteranilor . Elevii au prezentat un program artistic unde au vorbit despre calvarul și consecințele acelui război. În calitate de oaspeți ai activitții au fost câțiva veterani, în frunte cu Igor Focșa, președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan. Igor Focșa le-a vorbit elevilor despre grozăviile războiului și i-a îndemnat să fie patrioți și adevărați apărători ai neamului.

Activitatea face parte din Planul activităților extracurriculare a colegiului și a fost organizată de directorul adjunct pentru educație Steliana Solovei.

La sfat cu Eminescu...

Cu prilejul zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, în sala de lectură  a colegiului, a fost organizată o serată literară. Elevii ghidați de profesoarele de limba română Melnic Angela și Solovei Steliana au adus un omagiu Luceafărului poeziei românești. S-au citit poezii, s-au cântat cântece pe versurile lui Eminescu și s-a elogiat creația poetului nepereche. În final elevii și-au spus opiniile despre valoarea operei eminesciene pentru cultura românească. Activitatea face parte din planul educativ al colegiului.

V-am ura, v-am tot ura…”

Iarmarocul de Crăciun este activitatea organizată la nivel raional, la care, anual, deja 9 ediții, participă elevii, administrația și angajații IP CTAS. Anul curent nu a fost o excepție.

 În cadrul evenimentului, reprezentanții Colegiului au mers în coloană spre Piața Libertății, adresând trecătorilor urări de bine și de mulți ani.

Elevii instituției, care sunt pregătiți ca și specialiști - tehnicieni în domeniul agricol și nu au nici o tangență cu arta, nu ezită să participle și la Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă “V-am ura, v-am tot ura” alături de ansambluri și colective de elevi instruite în domeniul artei.

 În acest an elevii colegiului au prezentat colindul „Trei crai mari din răsărit” și au urat, după obicei. Conducerea raionului le-a înmânat diplomă și le-a dat și un colac, așa cum spune tradiția.

Elevii amatori de competiții sportive s-au aventurat în diferite probe, învingătorii fiind premiați cu cadouri.

”În ospeție la Alba ca Zăpada și cei șapte pitici”

Pentru că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, elevii IP CTAS și profesoarele Slutu Marina și Gumeni Maria, au pregătit și demonstrat o activitate cu genericul ”În ospeție la Alba ca Zăpada și cei șapte pitici”.

Activitatea a fost una netradițională, elevii jucând roluri, dar, îmbinându-le reușit și frumos cu tradițiile noastre de iarnă: uratul, colindul, semănatul.

Chiar dacă și elevii, și profesorii sunt în perioada sesiunii de iarnă, au știut să demonstreze nu doar cunoștințe ce țin de domeniul specilității, dar și competențe artistice, implicându-se activ.

În final, administrația a felicitat pe cei prezenți cu ocazia sărbătorilor care se apropie, dorindu-le sănătate, prosperitate și mulți ani fericiți.

În contextul sărbătorii ”Zilei energeticianului”, în IP CTAS, colegiu care formează  de 111 ani tehnicieni, a fost organizată o activitate , care a scos în evidență specialitatea și specialiștii formați în instituție. Organizatori ai activității au fost profesoara Gîscă Liliana și șeful catedrei  ” Electrotehnică și energetică”, Vlas Gh. Aceștia au reușit cu succes, să îmbine arta cu specialitatea, organizând mai  multe concursuri cu specific electrotehnic și energetic.  Elevii învingători au fost premiați.

Au fost invitați absolvenți ai Colegiului: Gumenco Serghei și Gîtlan Nicolae,  șeful filialei Soroca SA RED-NORD , care au felicitat pe cei prezenți  în sală, menționând  faptul că specialitatea de electrician este una foarte utilă, dificilă, dar și interesantă.

La sfârșitul activității, cuvinte de felicitare tehnicienilor și energeticienilor a adresat, directorul colegiului, C. Nesterenco, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, dorindu-le acestora sănătate, prosperitate și putere de muncă.

 

 

La data de 4 decembrie 2018, în incinta  IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat un seminar informativ,  care a avut drept scop Constituirea Consiliului  raional pentru formare profesională AgroindVET.  Misiunea Consiliului constă  în contribuirea la asigurarea pieții muncii din raion cu forță de muncă competitivă și calificată, accesul salariaților și șomerilor la Formarea Profesională Inițială și Continuă, modernizarea Instituțiilor VET din regiune și conectarea pieții muncii la rețeaua: Piața muncii – Comitetul Sectorial AgroindVET – Procesul VET global.

La  eveniment, au fost prezenți 15 participanți, inclusiv  vicepreședintele  raionului Soroca, Nicuța Vladimir, reperezentanți ai APL, structurilor din raion și producătorii din sfera agroalimentară.

 

Ziua Mondială de combatere a SIDA

Ziua Mondială de combatere a SIDA este marcată, anual, la 1 decembrie. În acest sens, în IP CTAS, a fost organizată o masă rotundă, la care, elevii și diriginții au discutat despre maladia sec. XX. La activitate, au participat și specialiști de la Centrul Medicilor de Familie din Soroca, care le-au vorbit celor prezenți despre riscurile îmbolnăvirii cu HIV, metodele de prevenire și de profilaxie.

Masa rotundă face parte din Planul educativ al IP CTAS pentru anul de studii curent.

”Ziua agricultorului”

Ultima duminică din luna noiembrie, este cea care pune în valoare și sărbătorește pe cei care muncesc în domeniul agriculturii, este ”Ziua agricultorului”.

Fiind un Colegiu cu profil agricol, formând specialiști în acest domeniu, este firesc ca ziua respectivă să fie sărbătorită în instituție.
Luni, 26.11.18, elevii secției ”Mecanica”, îndrumați de profesoarele Armaș Alina și Bugai Victoria, diriginții grupelor MA 2/1 și MA 4/1, au demonstrat cât de mult este apreciat agricultorul și munca acestuia. Poeziile, cântecele și dansurile au fost modurile prin care elevii și-au manifestat recunoștința față de fruntea arsă și mâinile bătătorite ale plugarului.
În finalul activității, Chistol Ion și Gancearuc Iurie, maiștri în IP CTA Soroca, au primit diplome de merit din partea conducerii colegiului. La fel, profesoara Gumeni Maria, contabila Afanas Elena și secretara Solovei Victoria s-au învrednicit de diplome din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM.
Directorul IP CTA Soroca, C.Nesterenco, i-a felicitat pe toți cei prezenți cu prilejul zilei profesionale și a specificat importanța domeniului agriculturii pentru domeniul economiei naționale. 

Pe aripile tinereții…

În contextul Decadei tineretului, luni, 19.11.18, în incinta Colegiului, s-a desfășurat activitatea extracurs cu genericul Pe aripile tinereții. Profesoara, Gîscă Liliana și elevii instituției au transmis mesaje despre cât de importantă este această perioadă a vieții – Tinerețea. Cei prezenți în sală au fost felicitați prin cântece și dansuri.

Tot aici, au fost implicați și elevi ai IP Colegiul de Arte N. Botgros, care au încântat publicul cu dansuri, asfel, realizându-se prevederile Acordului de parteneriat, încheiat între cele două Colegii.

La sfârșitul activității, directorul IP CTAS, C. Nesterenco, a dorit spectatorilor să rămână mereu tineri, să știe, fiecare, să se bucure de orce clipă trăită, prin implicare, în diferite activități specifice vârstei.

Sunt un tânăr tolerant

Anual, la data de 16.11.18, este sărbătorită Ziua Internaţională a Toleranţei.

În acest context, în incinta IP CTAS, s-a desfăşurat o masă rotundă, cu implicarea elevilor şi profesorilor. Elevii gr. EA1/1 şi EA3/2, sub îndrumarea profesoarei Gîscă L, au pregătit şi prezentat informaţii în Power Point despre toleranţă.

A fost discutată problema toleranţei, respectului şi libertăţii fiecăruia.

Noţiunile de prietenie, dragoste, drept şi răbdare au  fost cele care au răsunat foarte des pe parcursul activităţii.

La sfârşitul discuţiei, cei care au participat la activitate, au zis că vor promova toleranţa prin conversaţii, fapte şi acţiuni, dând exemple colegilor.

”Tineri și erudiți”

În cadrul ”Săptămânii tineretului”, la data de 7.11.18, s-a desfășurat un concurs de inteligență ”Tineri și erudiți” între elevii anului III, catedra Electrotehnică și energetică.  Una din echipe s-a numit ”Fulger”, iar cealaltă ”Volta”. Concursul a fost unul interesant, iar elevii colegiului au avut posibilitatea să demonstreze că posedă cunoștințe nu doar în domeniul specialității dar sunt erudiți și au cunoștințe vaste.

 

Un arbore pentru dăinuirea noastră....

Mai mulți elevi din anii II, III și IV de studii au participat, luni, 5 noiembrie, la Ziua înverzirii plaiului. Împreună cu diriginții aceștea au plantat copaci, flori și arbiști pe teritoriul colegiului. Activitatea face parte din Planul de activități dedicate Zilei Tineretului, având drept scop educarea dragostei față de mediul înconjurător și promovarea spiritului de lucru în echipă în rândul tinerilor.

În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a dat startul Săptămânii Tineretului...

Cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului în IP CTA Soroca vor fi organizate mai multe activități care vor pune în valoare abilitățile tinerilor în diverse domenii. Luni, 5 noiembrie, pentru elevii din anul I de studii au fost organizat un „Cocktail de toamnă”, la care au participat elevi din toate grupele anului I. Sub îndrumarea diriginților Palanciuc Elena și Bantoș Ana elevii au vorbit despre motivul toamnei în creația poeților români. La fel elevii și-au prezentat și creațiile proprii la această temă. Atmosfera nostalgică a toamnei  fost întregită de cântecele intrepretului Anatol Rudei.

 

Metodologii și tehnici de evaluare în cadrul orelor de studiu individual...

Joi, 1.11.18, în incinta IP CTAS, s-a desfășurat seminarul instructiv cu genericul ”Metodologii și tehnici de evaluare în cadrul orelor de studiu individual”. Seminarul a fost prezentat de către metodistele Patrașcu L. și Ciubuc L.

Pornind de la motto-ul seminarului : ”O parte a virtuției constă în învățătură, alta în exercițiu; trebuie pe de o parte să înveți, pe de alta să întărești prin practică ce ai învățat”, metodistele, de această dată au venit cu teorie și explicarea metodelor de evaluare care sunt aplicabile în cazul orelor de studiu individual. Seminarul urmează să aibă continuitate prin demonstrarea practică a celor expuse. 

”Comunicarea eficientă”…

pentru locatarii căminului IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

 

Marți, 30 octombrie, la ora 1900, în căminul IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, s-a desfășurat activitatea cu genericul ”Comunicarea eficientă”. Pedagogul social, Ciobanu Galina, a pus accent pe realizarea parteneriatului dintre elevii IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și  Colegiul ”M.Eminescu”, astfel că în rol de moderatori ai activității au fost elevele Ciobanu Ana și Botnari Luminița-Vlada, de la Colegiul ”M.Eminescu”. Informația despre ”Comunicarea eficientă” a fost prezentată în Power Point, la fel au fost utilizate și mai multe jocuri distractive cu scop de aprofundare a cunoștințelor. Elevii IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca au rămas impresionați de felul în care a decurs această, activitate, s-au implicat activ în rezolvarea sarcinilor, demonstrând, astfel, importanța comunicării în viața fiecăruia.

În final, directorul adjunct pentru educație Solovei Steliana, le-a mulțumit organizatorilor și a specificat rolul unor astfel de  activități în formarea personalității și  le-a înmânat diplome celor mai activi locatari ai căminului.

Ziua automobilistului – viața are prioritate

Anual, în ultima duminică din octombrie, în Republică este sărbătorită Ziua automobilistului. IP CTAS este instituția care pregătește specialiști în domeniul Exploatării tehnice a transportului auto, dar și cea care are responsabilitatea de a oferi elevilor Colegiului cunoștințe în domeniul prevenirii accidentelor rutiere.

Luni, 29 octombrie, în instituție, s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu tema Ziua automobilistului – viața are prioritate. În cadrul activității, au fost implicați elevii Colegiului, care au demonstrat cunoașterea regulilor de securitate personală, prin scene și joc de rol, dar și a celor de circulație și de conduită preventivă. Activitatea și-a atins scopul, iar elevii și-au aprofundat cunoștințele cu privire la educația rutieră.

O carieră de succes acasă

Sâmbătă, 27.10.18, elevii anului IV, specialitățile Electrificarea și Mecanizarea agriculturii, au participat, împreună cu alți tineri din învățământul vocațional tehnic la Forumul vocațional        O carieră de succes acasă. Evenimentul a avut drept scop crearea premiselor pentru angajarea în câmpul muncii a elevilor din grupele absolvente ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

Pe parcursul Forumului, elevii au fost implicați în paneluri de discuții pe diverse profesii. În cadrul acestuia, angajatori și profesioniști din domeniu au vorbit despre avantajele și posibilitățile de dezvoltare, cerințele angajatorilor și posibilitățile de continuare a studiilor.

Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane...

În perioada 18-25 octombrie,2018 în RM s-a desfășurat Campania națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”. În acest context în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca sub îndrumarea directorului adjunct pentru educație, Solovei Steliana, au fost organizate mai multe activități, care au avut drept scop promovarea în rândul tinerilor a politicilor de prevenire și combatere a traficului de ființe umane. Astfel, elevii au partcipat la un concurs al desenelor„STOP traficul de ființe umane”. Diriginta grupei EA 3/2, Atamanenco Silvia a prezentat a lecție publică la dirigenție cu tema: „Traficul de ființe umane.” Problema traficului de ființe a fost discutată și în cadrul unei mese rotunde cu genericul „Informat –deci protejat!”, la care au participat reprezentanții Inspectoratului de Poliției al Raionului Soroca, reprezentanți ai Centrului Prietenos Tinerilor „Pro- Viața ” din mun. Soroca și mai mulți elevi din colegiu. Elevii au primit și un suport informațional în formă de pliante.

Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane a culminat în colegiu cu o discuție asupra filmului „Lilya 4-ever”.

 

 

Tinerii din IP CTA Soroca ar putea deveni reporteri în Jurnalismul Cetățenesc...

IP CTA Soroca a fost vizitată de reporterii săptămânalului independent „Observatorul de Nord” din Soroca, care au avut o întâlnire cu mai mulți elevi din colegiu, unde au discutat despre proiectul “Educație mediatică pentru democrație” . Redactorul- coordonator al ziarului, Tatiana Mitrofan, le-a vorbit elevilor despre Jurnalismul Cetățenesc, invitându-i să guște din munca de reporter. Elevii au aflat la ce este bun Jurnalismul Cetățenesc și că acesta ar putea deveni nu doar o pasiune, dar ar putea ajuta în soluționarea diverselor probleme existente în societate, și în special, în rândurile tinerilor. La fel, elevii ar putea contribui, prin implicarea în acest proiect, și l-a promovarea imaginii Colegiului.

Elevii s-au aratăt interesați de propunerea de a se implica în Jurnalismul Cetățenesc și chiar au schițat, în finalul întrevederii, și un plan de acțiuni în acest sens.

Proiectul este finanțat de Ambasada Statelor Unite, iar în mun. Soroca este implementat de ziarul „Observatorul de Nord”.

 

Semnarea Acordului de parteneriat cu Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca…

Luni, 8 octombrie, în incinta IP CTAS, a fost organizată activitatea extracurs cu genericul Dragoste de țară, dragoste de neam, în cadrul căreia a fost semnat Acordul de parteneriat cu Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca. Acordul are drept scop promovarea valorilor în rândul tinerilor și implicarea acestora în diverse activități culturale. Acivitatea a început la 13 30 și a durat circa 2(două) ore, șeful Secției Cultură, Grigore Bucătaru, a rămas impresionat de cele văzute și a menționat că elevii Colegiului au demonstrat, în repetate rânduri, că sunt buni în agricultură și în cultură. Dumnealui a menționat că se simte onorat pentru faptul că a fost invitat într-o instituție cu istorie și bogate tradiții de peste 110 ani.

În alocuțiunea sa, directorul IP CTAS, Constantin Nesterenco, a vorbit despre importanța semnării Acordului de parteneriat, pentru educarea viitoarelor generații în spirit patriotic.

Printre oaspeții de onoare s-a aflat și dl. Bulat N., directorul Muzeului de Istorie și Etnogarfie, Soroca, care le-a vorbit elevilor despre impactul culturii europene asupra celei naționale.

E de menționat faptul ca activitatea a fost organizată de membrii catedrei de Cultură generală cu implicarea elevilor din diferite grupe, care au cântat dragostea de țară și neam și au improvizat un fragment din viața lui Ștefan cel Mare. Apogeul activității a fost o horă a neamului în care toți cei prezenți au dansat.

 

 

De ziua Ta, iubite Profesor...

De Ziua Internațională a Profesorului în IP CTAS, au fost sărbătoriți prin cântece, dansuri și poezii Semănătorii de înțelepciune – profesorii. Elevii grupelor EA 1/1 și EA 3/2 ghidați de profesoarele Bantoș Ana și Atamanenco Silvia, au realizat o activitate dedicată profesorilor cu titlul sugestiv De ziua ta, iubite Profesor. Elevii au demonstrat că posedă talent artistic, aducând un  omagiu dascălilor. La sfârșitul activității elevii le- au adus în dar profesorilor câte o floare și o gutuie, simbolul toamnei. Administrația instituției a venit cu mesaje de felicitare, mulțumind cadrelor didactice pentru munca depusă.

În cadrul activității, profesorului de discipline de specialitate, Vlas Gh, i- a fost decernată Diploma de Onoare a Colegiului, pentru promovarea imaginii instituției, dar și pentru realizări în muncă.

În contextul sărbătorii, în holul Colegiului, grupele de elevi au organizat și o expoziție de ikebane cu genericul Toamna în Moldova.

O speranță pentru o viață mai bună…

În ”Săptămâna voluntariatului” elevii de la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, însoțiți de Solovei Steliana, director adjunct pentru educație, au vizitat Azilul de bătrâni din s.Bădiceni, r-nul Soroca. Elevii au făcut un gest de caritate și le-au donat oamenilor în etate colete cu produse de igienă personală și mere.

La fel elevii au prezentat și un program artistic, unde le-au adus recunoștința bătrânilor prin cântec și poezii.

Beneficiarii Azilului au trăit emoții deosebite și lacrimi de bucurie.

În final aceștia le-au  mulțumit elevilor pentru ajutor și clipele frumoase pe care le-au trăit.

Urmăriți secvențe video aici:

https://www.youtube.com/watch?v=gt8n6gVLryM

https://www.youtube.com/watch?v=sg6YwowLtD0

Primul sunet la IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

La IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, primul sunet a răsunat în acest an pe data de 3 septembrie. Acesta a adunat din nou elevii în curtea colegiului.

C. Nesterenco, directorul colegiului a adresat un mesaj de felicitare elevilor, pedagogilor şi părinţilor, dorindu-le ca noul an de studii să însemne satisfacţii, împliniri, succese şi multe bucurii. În cadrul careului solemn, directorul colegiului, a decernat cu diplome cei mai buni profesori şi cei mai buni elevi care au obţinut performanţe la învăţătură.

Genericul primei ore de dirigenţie, în noul an de studii 2018-2019, este „Limba, istoria şi pământul sunt cei trei piloni care ţin o naţiune-I.Druţă la cei 90 de ani împliniţi”.

Absolvenții IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

și-au primit diplomele…

Emoții deosebite, lacrimi de bucurie, regrete că nu mai sunt elevi în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, acestea au fost trăirile pe care le-au avut absolvenții. Astăzi, 10 iulie, 2018 ei și-au primit diplomele de absolvire, devenind, astfel, specialiști cu acte în regulă. 141 de absolvenți și-au luat zborul în lumea mare, cu acest prilej ei au  fost felicitați de directorul colegiului Constantin Nesterenco, care a menționat importanța studiilor obținute în formarea absolvenților ca specialiști-tehnicieni.

Răvășitoare emoții au trăit și diriginții grupelor, pentru care elevii – absolvenți au fost ca proprii copii, pe care i-au educat și instruit cu multă dăruire de sine.

Sărbătoarea a culminat cu o activitate artistică, în care absolvenții au adus un omagiu conducerii colegiului, profesorilor și colegilor.

             

Europa – perspective pentru tineri 

         „O țară fără perspective este în realitate o țară muribundă pe marginea prăpastiei”; acesta  a fost mottoul activității extradidactice Europa – perspective pentru tineri , organizată la 17mai , 2018 de către profesoarele Rusu Elena , Zagorodniuc Adela.

         Într-o discuție aprinsă elevii au manifestat  interes fața de numeroasele oportunități și perspective oferite de către Uniunea Europeana pentru tineri și anume studii, locuri de muncă, turism, călătorii, stagii și experiențe profesionale.

         Tinerii din Colegiu au sensibilizat conceptul de optimizare a schimbului de experiență cu studenții din străinătate și în scopul obținerii succesului.

                            

”Ziua Protecției Civile”

în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

 

           Miercuri, 16 mai, în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a desfășurat Ziua Protecției Civile cu genericul: ”Acțiunile corpului didactic și a elevilor în cazul cutremurului de pământ (incendiu etc.) și lichidarea consecințelor acestora”.

           Activitatea a inclus simularea unui cutremur, în urma căruia s-a produs un incendiu, s-a prăbușit un copac, care a blocat accesul pompierilor spre focar, între timp un infractor a încercat să sustragă careva bunuri din colegiu. În scopul organizării și desfășurării aplicațiilor, în colegiu a fost creat un grup operativ de lucru pentru Protecția Civilă, comandantul căruia a fost directorul Constantin Nesterenco. La fel, au fost instituite mai multe formațiuni ale Protecției Civile: echipa de salvare-deblocare, comandant Verbițchi Mihai; echipa de pompieri – comandant Dichii Vasile; echipa de menținere a ordinii publice – comandant Zaporojan Victor; grupul de cercetare și observatori – comandant Sandu Nicolai; postul sanitar – asistent medical Țîcu Gheorghe.

                            

          Elevii colegiului au fost instruiți cum să reacționeze în cazul situațiilor excepționale, astfel, în momentul declanșării semnalului de alarmă elevii s-au ascuns sub mese, profesorul responsabil s-a poziționat în ușa sălii de clasă. După ce a fost dat startul evacuării, toți elevii și profesorii au ieșit afară, unde au urmărit toate acțiunile de salvare și lichidare a consecințelor situației excepționale. E de menționat faptul că toate echipele antrenate în activitate au fost dotate și echipate cu tot necesarul. Întrucât colegiul dispune de tractor și autocamion, salvatorii au intervenit la stingerea incendiului până la sosirea pompierilor. A fost improvizată și o ambulanță, care a transportat cei 4 sinistrați la spital, după ce aceștia au primit ajutorul necesar din partea echipei sanitare.

                           

          Echipele antrenate la lichidarea consecințelor și-au îndeplinit destul de bine obligațiunile, astfel incendiul și calamitățile au fost lichidate la timp.

          Aplicațiile respective fac parte din programul măsurilor Protecției Civile a Direcției Situații Excepționale Soroca, care prin Dispoziția președintelui r-nului Soroca, Ghenadie Muntean, desfășoară astfel de  activități în mai multe instituții de învățământ din municipiul și raionul Soroca.

          Prezent la activitate șeful adjunct al DSE Soroca, Igor Brighidin, le-a mulțumit conducerii colegiului și participanților pentru colaborare și a specificat că până la moment IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca s-a prezentat la cel mai înalt nivel comparativ cu alte instituții unde au mai avut loc astfel de activități.

          Aplicațiile au avut drept obiectiv informarea elevilor, cadrelor didactice și angajaților colegiului cum corect să acționeze în situații excepționale.

9 mai, între tradiție și inovație

Dublă sărbătoare pe 9 mai, în incinta IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca. Este ziua în care poporul nostru îndreaptă gândurile pline de recunoștință către generațiile de luptători și eroi, care au luptat pentru dreptate, libertate, unitate și independență, dar și ziua Europei -  ziua istorică în care a fost pronunțată Declarația Schuman.

                      

Ca semn de respect pentru această zi, elevii colegiului, ghidați de profesoarele Melnic Angela și Atamanenco Silvia, au organizat o activiate extracurriculară, cu genericul 9 mai, între tradiție și inovație.

Ziua Tricolorului

 

Ziua Tricolurului  a fost marcată, în cadrul IP Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, pe tot  parcursul zilei de 27 aprilie.

De dimineață, profesorilor  s-au prins la piept panglici  tricolore.

                     

A fost organizată, o activitate extracurs, de către profesoara de istorie, Atamanenco Silvia, unde s-a omagiat tricolorul prin cântece și poezii. S-a vorbit despre valorile naționale, importanța acestora în creșterea și educarea patriotică a tinerii generații.

În final, directorul colegiului, Nesterenco Constantin, i-a îndemnat pe toți cei prezenți, să-și iubeaescă țara, neamul, tricolorul care sunt valori sfinte pentru o națiune.

”Perlele destinului” ale lui Constantin Nesterenco

 

            Miercuri, 25 aprilie, î


Pagini vizualizate: 566