Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Specialitățile colegiului

Medicină veterinară

SPECIALITATEA 84110 „MEDICINĂ VETERINARĂ”

activează în cadrul Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară din anul 1992, unde în prezent îşi fac studiile 165 elevi. Specialitatea "Medicină veterinară" vizează formarea la viitorii felceri veterinari a competenţelor de efectuare a activităţilor zooigienice, curativ-profilactice şi sanitar-veterinare, participarea la diagnosticul şi tratamentul bolilor la animale, participarea la efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor şi materiei prime de origine animală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Colegiul dispune de clinică veterinară şi fermă didactică, cabinete/laboratoare, înzestrate cu utilaj veterinar, medicamente, variate specii de animale, toate acestea servesc drept bază pentru efectuarea pregătirii practice a viitorilor specialişti. Felcerul veterinar va fi apt să activeze în cadrul Serviciului Veterinar de Stat şi privat,  Centrului  Republican de Diagnostică Veterinară; unităţilor deţinătoare de animale sau care transportă, depozitează şi prelucrează produsele de origine animală: la circuri, menagerii, puncte farmaceutice veterinare, în cadrul gospodăriilor piscicole, apicole, avicole, punctelor de însămînţări artificiale a animalelor, ocupînd funcţii conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 

 

Merceologie

SPECIALITATEA 41630 „MERCEOLOGIE”

activează în cadrul Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară din anul 2007, unde îşi fac studiile 174 elevi.

Specialitatea "Merceologie" vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea de achiziţie, codificare, expertiză şi comercializare a produselor agroalimentare de origine animală şi vegetală. Specialistul în merceologie trebuie să aibă o pregătire teoretică şi practică pentru a activa ca organizator şi executor al activităţilor menţionate, întocmirea şi ţinerea documentaţiei corespunzătoare fiecărei activităţi. Specialistul în merceologie poate activa la întreprinderile agricole şi agroindustriale, agrofirme, întreprinderi comerciale, societăţi pe acţiuni, la camerele de comerţ şi industrie, în serviciul vamal, ocupînd funcţiile de merceolog, expert de mărfuri, specialist în certificarea mărfurilor, şef depozit, vînzător -consultant, diler, manager la întreprinderi , marketolog, antreprenor etc. conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.

În cadrul disciplinelor activează cercuri care permit elevilor să confecţioneze: machete, planuri de afaceri, mostre, tabele, planşe, desene şi alte materiale didactice. Acest material bogat este prezentat şi la conferinţe ştiinţifice, expoziţii, concursuri: „Cel mai bun în profesie”, „Cel mai bun antreprenor al anului” etc., activităţi ce dezvoltă creativitatea elevilor şi simţul de gospodar. Practica tehnologică şi de diplomă se desfăşoară în cadrul Staţiunii didactico-experimentale, la întreprinderi de profil din ţără şi de peste hotare.

 

 

Achiziții publice

SPECIALITATEA 41610 „ACHIZIŢII PUBLICE”

activează în cadrul Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară din anul 2012, este o specialitate tînără unde îşi fac studiile 18 elevi.

Specialitatea "Achiziţii publice" vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea în cadrul întreprinderilor de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală ca organizator şi executor al proceselor de achiziţii publice şi comercializare a produselor agricole şi agroalimentare.

Specialiştii în achiziţii publice vor putea activa în întreprinderile de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare, burse de mărfuri, fonduri investiţionale, holdinguri şi centre de prestare a serviciilor, ocupînd funcţiile de agent de achiziţie, economist desfacere, achizitor produse şi materii prime, antreprenor etc. conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 

Planificarea și Administrarea Afacerilor

Specialitatea 41310 ”Planificarea și Administrarea Afacerilor”

A început activitatea în anul de studii 2016-2017. Misiunea domeniului este de a pregăti specialiști pentru activități ce țin de inițierea unei afaceri proprii și gestionarea acesteia în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și conducerea unor subdiviziuni din cadrul organizațiilor.


Pagini vizualizate: 566