Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și evenimente

NOUL AN ȘCOLAR 2018!

Astăzi, 3 septembrie, în Colegiu s-a desfășurat Careul solemn dedicat Zilei Cunoștințelor și începutului unui nou an școlar. La careu au fost prezenți profesori, elevi, părinți. În calitate de oaspete l-am avut pe locotenent - colonelul, D-nul Moraru Oleg.
 

    

    

    

    

    

Examen de absolvire specialitatea Medicină Veterinară 2018

    

    

    

Examen de absolvire specialitatea Achiziţii Publice 2018

    

Examen de absolvire specialitatea Merceologie 2018

    

    

    

Ultimul Sunet 2018

    

    

    

    

    

 

      „Cel mai bun în profesie”.

 Astăzi 29.05.2018 în cadrul Colegiului la specialitatea „Medicină veterinară” în anul IV, grupa V-1441 și V-1442 s-a organizat concursul practic „Cel mai bun în profesie”. Concursul s-a desfășurat în trei etape. După prima etapă din 40 de elevi au fost selectați 15, la a doua etapă - 9 și în ultima etapă 2. Pe primul loc s-a plasat elevul grupei V-1441 Camerzan Vadim. Pe parcursul concursului elevii anului IV au demonstrat competențe teoretice și practice la nivel profesional. 

    

    

    

  

 

 ZIUA UŞILOR DESCHISE ÎN COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI

       Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a organizat  Ziua Ușilor Deschise pe 18 mai 2018, între orele 12:00 – 13:00.

       Evenimentul a fost adresat elevilor de clasa a IX-a și părinților acestora, care au vizitat colegiul printr-un tur ghidat, au interacționat cu cadrele didactice și cu elevii din instituția gazdă, astfel încât să cunoască aspectele care definesc viața școlară și climatul educațional ale acestei instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agrar.

    Oaspeții au avut ocazia să adreseze toate întrebările pe care le au legate de colegiu și să afle tot felul de lucruri care ar putea avea un efect decisiv în decizia pe care o vor lua.

    

    

    

   În cadrul evenimentului, pentru a oferi oaspeților o imagine completă a vieții de elev în colegiu, elevii școlilor au făcut cunoștință cu oferta educațională a Colegiului nostru pentru anul școlar 2018 – 2019 și au luat parte la activități de informare, orientare și consiliere pentru alegerea profilului potrivit.

   Au fost ghidați prin sălile de clasă, prin laboratoarele de specialitate, la clinica veterinară, sala de sport, bibliotecă, sala de lectură, cămin și prin spațiul de agrement necesar elevilor.

Seminar instructiv pentru elevii minori cu genericul: 

Criza adolescentină – caracteristici şi prevenirea situaţiilor dificile

În cadrul colegiului nostru pe data de 10 mai a fost organizat un seminar instructiv cu genricul: Criza adolescentină – caracteristici şi prevenirea situaţiilor dificile, cu abordarea celor mai esențiale subiecte precum încălcări și pedepse, manifestarea violenței, consumul de droguri și produse alcoolice, daune și finalități. Seminarul a fost condus de reprezentanții Biroului de Probațiune din or. Edineț, Grinciuc Inna, șefa biroului, Cebotaraș L., consilier principal, Gușan T., Cristea I., consilieri superiori și Grițco V., consilier. Seminarul s-a desfășurat sub formă de dezbateri cu prezentarea de documente confirmatoare și materiale video. Elevii au manifestat interes și au ieșit pe final cu o informație nouă pentru experiența lor de adolescenți.

    

ZIUA EUROPEI

Ziua Europei. O zi memorabilă cu o valoare aparte pentru țările care odinioară au participat în cel de-al II-lea Război Mondial. În dat a de 8 mai, instituția noastră a celebrat și a onorat simbolicele europene printr-o reuniune oficială în cadrul careului solemn organizat cu rigurozitate. Profesorii de istorie au informat elevii și activul colegiului despre esența și valoarea acestei zile istorice.

    

    

Jocurile militar - sportive "Pe meleagurile natale".

Pe data de 4 mai 2018 elevii Colegiului au participat în etapa raională la jocurile militar-sportive: "Pe meleagurile natale". Au fost desfăşurate 10 probe individuale şi pe echipă, care s-au determinat cu 2 locuri - I; 7 locuri - II şi 2 locuri - III. Elevii au fost premiaţi cu diplome şi medalii. Profesor Neamţu Eugenia.

    

    

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

 anunță concurs pentru ocuparea funcției de conducere:

1. Director-adjunct pentru educație – 1 unitate;

Condițiile de participare, actele din dosar necesar pentru depunere sunt indicate pe adresa:

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360152

Data limită de depunere a dosarului este în termen de 20 zile calendaristice din momentul publicării anunțului.

Pentru informații:

 Tel/fax.: 024675594, 069395493

e-mail: zoobrat@mail.ru

Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

         Astăzi, 27 aprilie sărbătorim Ziua Drapelului naţional al Republicii Moldova.

         Tricolorul țării noastre are la baza sa, cei trei piloni pe care se ține omenirea: cerul, pământul şi omul. Atitudinea față de drapel, exprimă dragostea fața de patrie!

         Datoria noastră este de a păstra și transmite și urmașilor sentimentul mândriei de a fi cetățean al Republicii Moldova. E necesar de a onora trecutul, prezentul şi de a îngriji de viitorul ţării, de a respecta tradiţia și sărbătorile frumoase ale acestui neam.

         Avem un tricolor frumos, care a fost fluturat nu o dată în războaie şi a dus acest popor la biruinţă. Purtat în inimi și la piept, tricolorul este și rămâne a fi simbolul libertății și independenței Republicii Moldova.

         Dacă știi șă respecți simbolica statului, știi să te respecți pe tine!

    

Внеклассное мероприятие по товароведению "Контрольная закупка".

 26 апреля в Колледже проходил конкурс "Контрольная закупка" - колбаса "докторская" с участием группы М-1442. Преподователь Стич Раиса.

    

    

Conferința de lansare a proiectului „Edineț-Pol”

La 25.04.2018 în municipiul Edineț s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova” cu prezentarea proiectului și a Parcului Industrial Edineț. Elevii și profesorii Colegiului au participat activ la măsură. 

    

    


 

Activitatea extracurriculară, şedinţa cercului "Grăsimile - prieteni sau duşmani?"

     Pe data 24 aprilie 2018 în Colegiu s-a desfăşurat şedinţa cercului cu tema: "Grăsimile - prieteni sau duşmani?", cu participarea elevilor grupelor  M-1621 şi M-1531; profesor Frecăuţanu Elena. Activitatea a fost desfăşurată în cadrul săptămânii catedrei de discipline reale.

    

    

    

  

"Ronde des livres"

Pe data de 24 aprilie în Colegiu, în grupa A-1711  s-a desfăşurat  lecţia  publică la limba franceză, cu genericul:

 Le poeme "Ronde des livres".    Prosefor Ţaruş Svetlana.

    

    

A fost dat start pretestărilor!!!
 În perioada 18-27 aprilie în CMVEA se desfăşoară pretestările examenelor de bacalaureat la disciplinele:
 L. rom. (alolingvi) 18.04
 L. maternă 20.04
 L.străină 23.04
 Matematica 25.04
Examenele de solicitare 27.04

    


 

Turneul Republican la volei între Colegiile Agrare.

Pe 20.04.2018 echipa de volei a Colegiului a participat la Turneul Republican între elevii Colegiilor Agrare, care s-a desfășurat la Colegiul din Ungheni.

    

    

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici în vizită de onoare la Colegiul nostru

Ziua de 20 aprilie ne-a marcat prin vizita Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici. În cadrul acestei întrevederi dumnealui a făcut cunoștință cu baza tehnico-materială a instituției noastre, a vizitat laboratoarele performante unde a discutat cu elevii și activul didactic al Colegiului. 

    

  

Ecuații trigonometrice fundamentale

   Pe data de 20.04.2018 s-a desfășurat lecția publică la Matematică în grupa A-1711 pe tema: „Ecuații trigonometrice fundamentale”. Profesor - Chilianu Olesea. 

    

Oaspeți de Onoare în Colegiu

Pe data de 19 aprilie în Colegiul nostru a avut loc vizita de lucru a Directorului General al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, G. Gaberi. Dumnealui s-a familiarizat cu baza tehnico-materială. A discutat cu elevii și cadrul didactic referitor la perspectivele de colaborare bdintre Colegiul nostru și ANSA.

    

    

Mândria Colegiului!

La 18 aprilie 2018 la Chișinău s-a desfășurat concursul regional „Cel mai bun plan de afaceri”, ediția 2018. Rezultate deosebite a obținut elevul colegiului - Mindrigan Valeriu de la specialitatea: „Medicină Veterinară”, obținând locul III. A fost prezentat un plan foarte actual pentru dezvoltarea sectorului zootehnic din țară. 

    

Decernarea diplomelor de merit

Expoziția pascală a ajuns la momentul culminant, în care, grupele care s-au prezentat cel mai bine, au dat dovadă de talent, măiestrie, creativitate și originalitate în procesul de realizare a unei sacre expoziții, au fost premiate cu diplome. acest fapt le aduce un plus în lupta pentru cea mai bună grupă a anului.

    

    

Expoziţia Pascală ”Lumină din lumină” 2018

       În ajunul sărbătorilor pascale în incinta Colegiului nostru elevii au organizat o expoziție în care au depus suflet pentru a reda acele emoții de sărbătoare care ne cuprind pe toți. Au fost expuse compoziții de excepție care au fost premiate cu Diplome.

    

    

    

    

    

    

 

 

«ОХ, УЖ ЭТА МАТЕМАТИКА»

      05.04.2018г. состоялся интеллектуально – развлекательный конкурс по математике «ОХ, УЖ ЭТА МАТЕМАТИКА» между группами М-1622, V-1622. Победителем конкурса стала группа V-1622.

Преподаватель: Жакота С.

    

    

Concurs sportiv „Starturi vesele”

Pe 04.04.2018 în Colegiu s-a desfăşurat concursul sportiv „Starturi vesele” cu genericul „Paşi, energie, ambiţie şi sănătate.”

Cuparticipare echipei profesorilor şi a elevilor anului I. Participanţii au fost decoraţi cu diplome

Profesor Fraţian Maxim.

    

    

    

     

"СВОЯ ИГРА"

        4 апреля 2018 состоялось внеклассное мероприятие по информатике- интеллектуальная игра "Своя Игра". В игре участвовали лучшие учашиеся в области информатике среди групп М-1442 и V-1442. Победителем игры стал учащийся V-1442  - Сребняк Денис.

  

  

 

SALUBRIZAREA  TERITORIULUI 2018

În preajma sărbătorilor pascale am dat start Zilei de înverzire a teritoriului instituţiei cu bunădispoziţie şi ardoare. Elevii au reuşit să adună gunoaiele adunate peste iarnă, să sădească flori şi să înălbească copacii. Astfel toată natura din jur s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare.

  

  

CAMPANIA DE INFORMARE 
OPORTUNITĂȚI DE SUPORT PENTRU TINERI ÎN INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA AFACERII

Astăzi elevii anului IV au participat la un seminar instructiv prezentat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ​la care au fost prezenți


Pagini vizualizate: 566