Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și evenimente

Aplicații de amploare la Protecția Civilă în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

     La 15 septembrie 2017 sub egida Ministerului de Interne al Republicii Moldova, Departamentului PC și SE Edineț, în Colegiu sau desfășurat aplicații la Protecția Civilă.

     Elevii sub conducerea Directorului S.Dolișcinschi (șef al PC), Directorului adjunct (șef stat major) Gh.Frecăuțanu, șefii de echipe V.Rotaru, Gh.Lupacescu, D.Dolganiuc au manifestat spirit de organizare și responsabilitate, au demonstrat cunoștințe profunde teoretice și practice apreciate foarte bina de Ministerul de Interne, Executivul Raional și Departamentul P/C și SA.

    

    

    

     

               

Un moment de solemnitate al zilei consacrate Cunoștințelor s-a desfășurat în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni pe data de 04/09/2017.

În pofida timpului tomnatic și mohorît instituția noastră și-a deschis larg ușile pentru elevii anului întîi.

Au luat cuvînt de felicitare directorul Colegiului, dl. Dolișcinschi Sergiu, precum și Directorul adjunct pe studii dl. Frecăuțanu Ghenadie și șefii de secție pentru specialitățile Medicină Veterinară, Planificarea și Administrarea Afacerilor, Merceologie și Achiziții publice.

În acest nou an de studii 2017-2018 au fost înmatriculați 135 de elevi:

-medicină veterinară- 55 elevi;

-merceologie- 30 elevi;

-achiziții publice- 25 elevi;

-planificarea și administrarea afacerilor- 25elevi.

               Elevii au fost întîmpinați cu aplauze și au fost conduși prin poarta virtuală spre împărăția cunoștințelor.

               Cel mai bun elev al anului I înmatriculat a fost desemnată eleva grupei A1711, Goraș Angela, căreia i-a fost înmînată Cheia cunoștințelor.

               Pe final perechi de elevi din fiecare grupa a anului I au dus în vals clopoțeii care au vestit primul sunet și Începerea noului an de studii 2017-2018.

    

     

 

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere:

1.      Director-adjunct pentru educație – 1 unitate;

2.      Șef secție pentru asigurarea calității – 0,5 unitate;

3.      Șef secție instruire practică – 1 unitate.

Condițiile de participare, actele din dosar necesar pentru depunere sunt indicate pe adresa:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360152

Data limită de depunere a dosarului este pînă la 20 august 2017  din momentul publicării anunțului.

 

Pentru informații:    tel.: 024675594

                                 069335493

                                 e-mail: zoobrat@mail.ru

Pe data de 19 și 20 iunie 2017 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară  s-a desfățurat susținerea exame nului complex de absolvire la disciplinele de specialitate în grupele absolvente V-1341 - V-1342. Elevii au demonstrat competențe profesionale impunătore fiind apreciați corespunzător.

    

    

    

     

      

 

Susținerea examenelor de absolvire la specialitatea 1809 ”Merceologie”, frecvență redusă

În perioada 15-16 iunie, în Colegiu s-au  desfășurat  examenele de absolvire la secția fără frecvență , specialitatea 1809 „Merceologie”.  Elevii au dat dovadă de cunoștințe în domeniu, demonstrînd competențe în specialitate, atât de necesare pentru angajarea în câmpul muncii.

    

    

Concursul: ”Cel mai bun felcer veterinar


      Joi, 15 iunie 2017, în incinta Colegiului s-a desfășurat concursul ”Cel mai bun în profesie” la specialitatea:”Medicină Veterinară”. Cîștigătorul concursului a fost desmnat elevul grupei V1341, Sîrbu Victor.

 

    

    

  

 

Un bun început în profesie

Miercuri, 14 iunie, a fost desfășurat primul examen de absolvire la specialitatea 1813 „Achiziții publice”, disciplina „Economia achizițiilor”. Elevii au demonstrat competențe profesionale profunde, atât de necesare specialistului modern. 

     

Startul sesiunii de vară

    

    

 

Viitorii fermieri ai Republicii Moldova

Marți, 13 iunie 2017, în incinta Colegiului au fost finalizate cursurile  la meseria 612102 „Crescător de animale” cu susținerea examenului de calificare. Cursanții au demonstrat competențe în domeniul crescătorilor de animale.

    

    

 

Concursul: ”Cel mai bun în profesie”

Specialitatea: Achiziții publice

      Luni, 12 iunie 2017, în incinta Colegiului s-a desfășurat concursul ”Cel mai bun în profesie” la specialitatea:1813 ”Achiziții Publice.” La concurs au participat 17 elevi.

  Concursul s-a desfășurat în 3 etape și la finele lui juriul a anunțat elevul cîștigător, Cîrbîic Maria, ca cel mai bun în profesie.

    

  

    

  

   

  

 

”Ultimul sunet”

Pe data de 31 mai în Colegiu s-a desfășurat careul solemn dedicat Ultimului sunet. Atît profesorii cît și cei 90 de absolvenți au fost încercați de emoții puternice. Cuvinte de felicitare și îndrumare au fost spuse atît de administrație, cît și de diriginții grupelor. Cuvînt le-a fost oferit și absolvenților care și-au exprimat recunoștința față de profesorii care le-au fost alături acești ani. De asemenea, elevilor care au înregistrat cele mai înalte rezultate intelectuale și sportive, le-au fost înmînate diplome și medalii.

    

    

    

    

 

"Контрольная закупка".
 30 мая 2017 проводился конкурс "Контрольная закупка" в группе М-1432, "Раствроримый сублимированный кофе" 5 торговых марок: Якобс Монарх, Нескафе Голд, Жардин, Жокей, Черная карта.
Победитель - Якобс Монарх.

    

    

 

"Лучший товаровед".
 30 мая 2017 проводился конкурс "Лучший товаровед" в группу М-1342 и М-1341.

    

    

Joc militar-sportiv: „Pe meleagurile natale” cu recruții. Etapa Zonală.

Pe 28 mai 2017 în or. Edineț s-a desfășurat etapa zonală la jocurile militar-sportiv „Pe meleagurile natale”, unde echipa Colegiului s-a plasat pe locul I și s-a calificat în etapa Republicană. Participanții s-au plasat pe locurile I la șapte probe și locul III la trei probe. Au fost premiați cu Cupa, medalii și diplome.

    

    

      

    

Ziua ușilor deschise în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

 Pe data de 26.05.2017, în Colegiu s-a desfășurat Ziua ușilor deschise. Colegiul a găzduit elevii claselor a IX din 5 gimnazii: Stolniceni, Șofrîncani, Brătuşeni, Parcova și Cupcini. Elevilor le-a fost organizată o excursie, în cadrul căreia elevii au făcut cunoștință cu baza tehnico-materială a Colegiului, au asistat la lecții, au vizitat biblioteca și au admirat expoziția "Creativitate și Talent" alcătuită din lucrările elevilor colegiului, expoziția trofeilor sportive și a diplomelor acumulate de elevii colegiului la olimpiada zonală. Elevii au rămas impresionați, și se gîndesc să devină pe viitor elevi ai Colegiului.

      

       

    

    

   

 

Joc militar - sportiv „Pe meleagurile Natale”.
Pe 20 mai 2017 în or. Edineț s-a desfășurat cu recruții jocul militar-sportiv „Pe meleagurile Natale”, unde echipa Colegiului a învins și a fost premiată cu Cupă pentru locul de frunte și cu medalii și diplome pentru fiecare probă. Echipa a fost calificată la concursul zonal.

    

    

 

Turneul Republican la tenis de masă între Colegiile Agrare.
Pe 20 mai 2017 elevii Colegiului au participat la Turneul Republican la tenis de masă, unde s-a desfășurat la Colegiul din Grinăuți.

    

 

Conferința regională la securitatea și sănătatea în munca în Colegiul.
 


11 mai 2017 în Colegiul a avut loc conferința regională la securitatea și sănătatea în munca, unde au participat: 
- reprezentant din Inspecția Muncii de la CNSM; 

- președintele „Agroinfid” Edineț, d-na S. Cebanu;
- președintele comitetului sindical al profesorilor și lucrătorilor colegiului d-na L. Prisacari;
- președintele sindicatelor elevilor din Colegiul d-na El. Borovicova;

- moderator profesorul V. Rotaru.

       

       

Turneul Republican la baschet între Colegiile Agrare.
Pe 5 mai 2017 echipa de baschet a Colegiului a participat la Turneul Republican între Colegiile Agrare, unde s-a desfășurat la Colegiul din Țaul.

    

"Природные и антропогенные стихийные бедствия."

        04 мая 2017 в группе V-1432 состоялся открытый урок по предмету "География" на тему: "Природные и атропогенные стихийные бедствия. Их влияние на окружающую среду. Охрана среды в условиях устойчивого развития". На уроке учащиеся изучали воздействие природных и  антропогенных стихийных бедствий на окружающую среду.

    

    

  TVC la Matematică

   Miercuri 3 mai 2017 în incinta Colegiului s-a desfăşurat concursul intelectual " TVC la matematică" la care şi-au demonstrat capacităţile la disciplină elevii anului I. Au concurat echipele " Radicalii"- grupa M-1611, "ExtraMate"- grupa V-1611, "X-factor"-grupa PAA-1611, "Пифагоры"-grupa V-1612. În urma celo şase probe câştigători a devenit echipa "Radicalii".

    

    

Cursurile „Crescător de animale”.

      În Colegiul de pe data de 18 aprilie 2017 până pe 29 aprilie 2017 s-a desfășurat cursurile „Crescător de animale”. Cursanții au asistat la toate unitățile de curs conform orarului. Cadrele didactice au efectuat un șir de lecții – excursii la ferma didactică din Brătușeni și cea mai modernă fermă de bovine din Goleni, r-ul Edineț.

  

  

La data de 26.04.2017 în cadrul Colegiului la specialitatea „Merceologie” în grupele M-1342, M-1341 s-a organizat și s-a desfășurat susținerea studiilor de practică tehnologică și ce precede practica de absolvire. Elevii au demonstrat abilitățile practice și teoretice conform planului de studii de desfășurare a studiilor de practică.

    

 

 

Astăzi, 27.04.2017 în cadrul Colegiului la specialitatea „Medicină Veterinară”, grupele V-1341; V-1342 la clinica veterinară s-a organizat și desfășurat susținerea stagiului de practică tehnologică. Elevii au demonstrat abilitățile practice și teoretice conform Regulamentului de organizare și desfășurare a stagiului de practică.

    

    

În apropierea Sfintelor sărbători de Paști

În apropierea Sfintelor sărbători de Paști, elevii colegiului au hotărît să amenanajeze h


Pagini vizualizate: 566