Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și evenimente

                     CULORILE DRAGOBETELUI 2018

        În fiecare an în Colegiul nostru grupele anului III se întâlnesc la unul din cele mai emoționale concursuri, și anume, CULORILE DRAGOBETELUI. Perechi de elevi au fost puse la încercare la 3 probe de testare a abilităților de interpretare, de oratorie creativă și de dans. Ziua de 22 februarie a rămas plăcut infiltrată în inimile elevilor care au reușit să obțină locurile de onoare.

            

    

    

 

Activitatea extracurriculară „English is my life”


     Pe data de 21 februarie 2018 în Colegiu a avut loc activitatea extracurriculară la Limba engleză, în cadrul cercului „The English Club” cu genericul „English is my life”. În activitate au participat membrii cercului pasionați de limba engleză, care au comunicat auditoriului prerzent despre importanța cunoașterii limbii engleze, domeniile de aplicare și răspândire a limbii în lume; sărbătorile și tradițiile din țările vorbitoare de limba engleză, locurile vestite din SUA și Marea Britanie. Pe parcursul activității elevii au cântat cântece și au recitat poezii în limba engleză. Imnul SUA și a Regatelor Unite a fost cântat la vioară. Activitatea s-a desfășurat vesel și captivant, demonstrând cunoștințele elevilor în domeniul limbii engleze și dorința de a învăța în continuare. 

    

    

    

   

  

 

 

 

"Spartachiada internă la Baschet"

În februarie 2018 elevii au participat în competiţii la baschet în cadrul Spartachiadei interne.

Învingătorii au fost premiaţi cu diplome.

    

    

Poetul cu lira-n lacrimi

     Astăzi, 14 februarie, Poetul tuturor vârstelor, ar fi împlinit 83 de ani. Pentru a-i aduce un omagiu "Poetului cu lira-n lacrimi" profesorii de Limba şi literatura română Rotaru M. şi Grincevschi M. au organizat în inciinta colegiului careul solemn, în cadrul căruia fiecare şi-a amintit de creatia Marelui Poet.

    

 

"Spartachiada internă la Tenis de masă"

În ianuarie 2018 elevii au participat în competiţii la baschet în cadrul Spartachiadei interne.

Învingătorii au fost premiaţi cu diplome.

    

 

Consiliul profesoral face bilanțurile

Vineri, 26.01.2018 în Colegiu a avut loc Ședința Consiliului Profesoral cu următoarea ordine de zi:

1. Rezultatele reușitei și frecvenței în semestrul I al anului de studii 2017-2018.
2. Analiza realizării planului Comisiei  interne de atestare.
3. Mersul realizării activităţilor de pregătire a elevilor către olimpiada zonală.

În cadrul Consiliului au luat cuvântul șefii secțiilor Colegiului: Lupacescu M., Serebreanschi Iu., care au adus la cunoștință membrilor Consiliului despre rezultatele frecvenței și reușitei elevilor Colegiului în semestrul I al anului de studiu curent. Șefii catedrelor au enumerat activitățile desfășurate la nivel de Colegiu. Metodiștii au analizat nivelul de realizare a procesului de atestare în Colegiu, la fel, a fost discutată lista candidaților din partea elevilor pentru participare în olimpiada zonală, care va avea loc la data de 12.02.2018 în Bălți.

  

   

Săptămâna Memoriei - un omagiu victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului 

     În scopul educației spiritului toleranței, umanismului, a respectului reciproc, neacceptarea etnocentrismului, în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni se desfășoară un șir de măsuri educative. Astăzi, 25.01.2018, a fost organizată o masă rotundă cu genericul ”Holocaustul, memoria vie a omenirii” cu elevii grupei M-1531, moderator Rotaru Valentin, profesor de istorie, grad didactic II.

    

    

    

Sesiunea de iarnă 2017

     În perioada 08 decembrie - 29 decembrie 2017 în Colegiu s-au desfășurat examenele de promovare în cadrul sesiunii de iarnă 2017, unde elevii demonstrează abilitățile și capacitățile pe care le dețin: competențele acumulate pe parcursul semestrului I la disciplinele de specialitate.

    

    

    

    

REVELION 2018

În seara de 27 decembrie 2017 elevii noștri au urat, au colindat, au semanat, au dansat și au reînnoit tradițiile sărbătorilor de iarnă din țara noastră.

Nimic mai frumos decît o iarnă plină de sărbătoare nu există.

    

    

    

    

CEL MAI FRUMOS OM DE ZĂPADĂ

A devenit deja o tradiție ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă să organizăm un concurs al simbolurilor respective. În acest an am realizat concursul omuleților de zăpadă și astfel colegiul nostru a devenit un tablou dintr-o poveste. cu mulțăi fulgi și multă zăpadă ne-au bucurat grupele participante.

    

    

    

Parteneriatele Colegiului
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova au creat Catedra Militară în cadrul căreia în decurs de 3 luni au studiat arta militară 42 de elevi. Vineri, 8 decembrie 2017 cursurile de militărie s-au finalizat cu Examenul de absolvire și Jurământul. 

    

    

    

    

 

Seminarul zonal „Asigurarea calității în învățământ profesional tehnic”

         La data de 06.12.2017 în Colegiu s-a desfășurat seminarul zonal „Asigurarea calității în învățământul profesional tehnic” la care au participat școlile profesionale din s. Corbu, or. Briceni, or. Drochia, Colegiul Pedagogic din Lipcani și Colegiul Agroindustrial din Grinăuți. Seminarul a fost organizat de către GOPA și desfășurat de către expert național în domeniul calității Elena Muraru.  

    

    

 

Tîrgul Național al Firmelor de Exercițiu din Moldova

Pe data de 30 noiembrie 2017 elevii Colegiului au participat la Tîrgul Național al Firmelor de Exercițiu din Moldova, ediția a X-a, desfășurat în incinta Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni.

În cadrul tîrgului elevii participanți au efectuat tranzacții între firmele de exercițiu, vînzări către vizitatori, au luat parte la concursul ”Cel mai bun promouter” și ”Cea mai reprezentativă mascotă” demonstrînd cunoștințele acumulate în cadrul orelor ”Firma de exercițiu”.

    

   "Genetica umană. Ereditatea normală şi patologică".   

    Miercuri, data de 29.11.2017,  în cadrul orei de BIOLOGIE s-a desfăşurat lecţia demonstrativă  cu tema:"Genetica umană. Ereditatea normală şi patologică". Elevii au demonstrat cunoştinţe în domeniul biologiei. Au fost discutate metodele de profilaxie ale bolilor ereditare.

    

"Семейства промословых рыб".

  28.11.2017 в группе М-1442 состоялся открытый урок по Товароведению продовольственных товаров на тему "Семейства промословых рыб", преподователь Стич Р. С..

  

  

PROCESUL DE ATESTARE CONTINUIE   

      Joi, 23.11.2017 a avut loc lecția publică la disciplina „Biotehnologii de reproducție„ cu subiectul „Diagnosticul gestației”, profesor Frecăuțanu Ghenadie grad didactic superior. 

  

 

                

Pe 23.11.2017 în sala de sport a Colegiului s-au desfășurat competiții la probele:

- ridicarea greutății (16 kg);
- armwrestling;
- tragerea odgonului.
Elevii au fost premiați cu diplome.

    

  

 

Masa rotundă cu Asociația Fermierilor Producători de Lapte.

Pe data de 23.11.2017 au vizitat Colegiul reprezentanții  Asociației Fermierilor Producători de Lapte d-na Pancrat Ana președintele Asociației și d-na Boet Gilia Maria conducătorul clinicii chirurgicale din Olanda. Doamnele au informat elevii anului IV, specialitatea „Medicină veterinară”, grupa V1441 că după finalizarea studiilor în Colegiu sunt gata de a angaja în cîmpul muncii  5 absolvenți. Pe parcursul activității acești absolvenți vor beneficia de studii teoretice și practice  peste hotare în Ungaria, Italia, Olanda, Germania, în schimb absolvenții vor activa în cadrul fermerilor din raionele Edineț, Glodeni, timp de 5 ani.

    

 

”BALUL BOBOCILOR - 2017”

16 noiembrie 2017 este ziua remarcabilă în care elevii anului întâi și-au primit botezul și adevăratul statut de elevi veridici ai colegiului nostru. Au fost testați la patru probe care au reflectat talentul boboceilor și pe final ne-am convins că an de an boboceii sunt tot mai talentați și mai inspirați de a fi cei mai buni!

    

      

    

 

Dacă ești informat - ești protejat!


   Astăzi, 16 noiembrie 2017 a avut loc întâlnirea elevilor anului IV, specialitatea „Merceologie” și „Achiziții publice” cu reprezentanții Agențeiei pentru Protecția Consumatorilor d-nul Lichii Ion - șeful direcției și Strîmbanu Alexandru - inspector principal. Elevii au aflat multe lucruri noi foarte necesare viitorilor specialiști. 

    
 

”Crescător de animale”

https://www.youtube.com/watch?v=vTFJK810PoE&t=2s

 

 "GeoMondis". 

Miercuri, 08.11. 2017,  în cabinetul de Geografie, s-a desfăşurat Concursul intelectual la Geografie cu genericul: "GeoMondis".        

                         La concurs au participat  elevii anului I, II şi III, la care  au  demonstrat cunoştinţe temeinice  în domeniul geografiei

  

  

 

Practica - treapta unui specialist bun!

Astăzi, miercuri 08.11.2017, s-a desfășurat susținerea practicii tehnologice la specialitatea „Achiziții publice”, grupa A-1441. Elevii au dat dovadă de cunoștințe și abilități trainice.

    

    

O seară de suflet

     Pe 7 noiembrie colectivul profesoral al colegiului a vizitat Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți unde a vizionat piesa „Casa mare” de Ion Druță.

 

BOSTANIADA - 2017

         În acest an am inițiat prima ediție a concursului autumnal BOSTANIADA 2017. Elevii cu entuziasm au creat aplicații originale din bostani și au dat viață celor mai spectaculoase idei.

         

    

    

    

     

    

 

Vizita de lucru a vice-ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

    Marți, 31 octombrie 2017 a avut loc vizita de lucru a vice-ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova Parea Ion, care s-a familiarizat cu baza tehnico-materială a Colegiului și s-a întâlnit cu colectivul.

    


 

Товароведение продуктов из рыбы и мяса

26.10.2017 был проведен лабораторно - практический  урок в М -1442 гр. на тему: "Оценка качества и свежести охлажденного мяса".

  

  

Joc amical la baschet!
    Pe 25 octombrie 2017 în incinta Colegiului în sala de sport s-a desfășurat un meci amical la baschet cu elevii Colegiului Agrar din or. Râșcani. Au participat echipele de fete și băieți. 

    

    
 

Философия любви!

24.10.2017 в группе М-1442 состоялось внеклассное мероприятие на тему «Философия любви». В процессе проведения мероприятия, учащиеся читали стихи, участвовали в сценке, танцевали, пели песни, соревновались в быстроте ответов на поставленные задания.

    

    

Seminarul instructiv-educativ!

                   La 24 octombrie 2017 în or. Edineț s-a desfășurat seminarul cu genericul: „Creșterea capacităților de producere, comercializare și finanțare a fermierilor prin intermediul Cooperativelor de Întreprinzători și Organizațiilor de Microfinanțare”. În lucrul seminarului au participat elevii cursului IV și profesorii Colegiului nostru ce au fost școlarizați cu importanța Cooperării  și asocierii în agricultură - oportunitate de dezvoltare durabilă a fermierilor. Accentul a fost pus pe „Microfinanțarea - ca oportunitate pentru dezvoltarea fermierilor”.

    

    

Deja e o tradiție!

În perioada 4-24 octombrie 2017 în Colegiu a avut loc sesiunea de reper în cadrul cursurilor „Crescător de animale”. Au fost înmatriculați 30 de tineri și tinere din Republica Moldova dornici să-și deschidă afaceri în domeniul creșterii animalelor. Profesorii experimentați au acordat cursanților toate cunoștințele teoretice și practice, la fel și suporturi de curs pentru toate unitățile de curs. În perioada 24 octombrie - 20 noiembrie cursanții v-or efectua practica de instruire în cadrul fermelor proprii sau bazelor de practică.

    


Pagini vizualizate: 566