Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și evenimente

Mândria Colegiului!

La 18 aprilie 2018 la Chișinău s-a desfășurat concursul regional „Cel mai bun plan de afaceri”, ediția 2018. Rezultate deosebite a obținut elevul colegiului - Mindrigan Valeriu de la specialitatea: „Medicină Veterinară”, obținând locul III. A fost prezentat un plan foarte actual pentru dezvoltarea sectorului zootehnic din țară. 

    

Decernarea diplomelor de merit

Expoziția pascală a ajuns la momentul culminant, în care, grupele care s-au prezentat cel mai bine, au dat dovadă de talent, măiestrie, creativitate și originalitate în procesul de realizare a unei sacre expoziții, au fost premiate cu diplome. acest fapt le aduce un plus în lupta pentru cea mai bună grupă a anului.

    

    

Expoziţia Pascală ”Lumină din lumină” 2018

       În ajunul sărbătorilor pascale în incinta Colegiului nostru elevii au organizat o expoziție în care au depus suflet pentru a reda acele emoții de sărbătoare care ne cuprind pe toți. Au fost expuse compoziții de excepție care au fost premiate cu Diplome.

    

    

    

    

    

    

 

 

«ОХ, УЖ ЭТА МАТЕМАТИКА»

      05.04.2018г. состоялся интеллектуально – развлекательный конкурс по математике «ОХ, УЖ ЭТА МАТЕМАТИКА» между группами М-1622, V-1622. Победителем конкурса стала группа V-1622.

Преподаватель: Жакота С.

    

    

Concurs sportiv „Starturi vesele”

Pe 04.04.2018 în Colegiu s-a desfăşurat concursul sportiv „Starturi vesele” cu genericul „Paşi, energie, ambiţie şi sănătate.”

Cuparticipare echipei profesorilor şi a elevilor anului I. Participanţii au fost decoraţi cu diplome

Profesor Fraţian Maxim.

    

    

    

     

"СВОЯ ИГРА"

        4 апреля 2018 состоялось внеклассное мероприятие по информатике- интеллектуальная игра "Своя Игра". В игре участвовали лучшие учашиеся в области информатике среди групп М-1442 и V-1442. Победителем игры стал учащийся V-1442  - Сребняк Денис.

  

  

 

SALUBRIZAREA  TERITORIULUI 2018

În preajma sărbătorilor pascale am dat start Zilei de înverzire a teritoriului instituţiei cu bunădispoziţie şi ardoare. Elevii au reuşit să adună gunoaiele adunate peste iarnă, să sădească flori şi să înălbească copacii. Astfel toată natura din jur s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare.

  

  

CAMPANIA DE INFORMARE 
OPORTUNITĂȚI DE SUPORT PENTRU TINERI ÎN INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA AFACERII

Astăzi elevii anului IV au participat la un seminar instructiv prezentat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii ​la care au fost prezenți dna Liudmila Stihi, șefa direcției analiză, inovare și instruire din cadrul ODIMM și Constantinova Oxana, coordonator. Obiectivele acestui seminar sunt: 

  • Dezvoltarea cunoștințelor teoretice ale tinerilor cu abilități practice pentru a satisface necesitățile economice și inovatoare în zona transfrontalieră. 

  • Sporirea accesului tinerilor antreprenori din zona transfrontalieră la noi oportunități de finanțare internaționale. 

  • Crearea noilor oportunități de angajare și perspective deschiderii propriilor afaceri.

      

PRACTICA BATE GRAMATICA

         În cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a avut loc susținerea practicii tehnologice la specialitatea Medicină Veterinară. Elevii grupelor V-1441 și V-1442 au demonstrat comisiei dovezile îndeplinirii curriculei ”Practica tehnologică”

      

    

       

Conferința republicană științifico-practică a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil agricol

https://youtu.be/MiME9xsV6kw

  

Eleva grupei V-1442 a Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, Petrov Veta a obținut locul I la conferința republicană științifico-practică a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil agricol, cu genericul: ”Сравнительная эффективность профилактической химиотерапии по изменению молочной продуктивности у овец”

Conducătorii cercetării: Frecăuțanu Ghenadie și Prisacari Liudmila

 

Antreprenorul anului

       În Colegiu s-a desfășurat concursul „Cel mai bun plan de afaceri, 2018”. Au fost prezentate în public 9 planuri din cele 84 prezentate pentru participarea la concursul intern. Au fost menționați participanții ce au dat dovadă de competență înalt profesionale antreprenoriale, atât de actuale și necesare pentru dezvoltarea sectorului agrar al țării. 

                                                          Locurile ocupate: 
I - Blaja Adriana
II - Dica Dinu, Șopu Dumitru, Martin Marius
III - Tîrnovan Daniela

Antreprenorul anului - Blajă Adriana

 

    

     

„Crescătorilor de animale”

La 23 martie, în oraşul Bălţi s-a desfăşurat întrunirea „Crescătorilor de animale”, care a fost organizată în cadrul proiectului „MILK”. Activ s-au discutat aspectele managementului, problemele de investiţii în fermele de creştere a animalelor. La întrunire au fost prezenţi atât experţi în domeniul zootehnic din ţări străine, cât şi elevii Colegiului nostru.

Concurs sportiv "Startul vesel".

     Pe 22.03.2018 în Colegiu s-a desfăşurat concursul sportiv "Sturturi vesele" cu genericul "Paşi, energie, ambiţie şi sănătate", cu participarea elevilor anului I. Elevii au fost decoraţi şi stimulaţi. Profesor Neamţu Eugenia.

    

    

    

 Târgul de Oportunități.

    Sâmbătă, 17.03.2018 o delegație formată din 8 elevi ai Colegiului, reprezentanți ai celor 4 specialități, au participat la Târgul de Oportunități pentru absolvenții gimnaziilor organizat de Consiliul Raional al Tinerilor din Orhei. Acest evenimet a avut ca scop promovarea lumii profesiilor pentru tinerii din raionul Orhei.

    

    

„Veseli și ingenioși”
În cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a avut loc concursul profesional la disciplina „Biotehnologii de reproducție”, efectuată de profesorul Ghenadie Frecăuțanu. Elevii au dat dovadă de cunoștințe și abilități trainice în specialitate

   

    

    

    

    

Firul alb cu firul roş de 1 Martie au dat viaţă Colegiului

         Pe 1 martie, în Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni a fost inaugurat tradiţionalul concurs Mărţişor - 2018. Expoziţia s-a remarcat printr-o gamă largă de idei frumoase materializate în aceste mărţişoare atât de originale şi creative, voluminoase, tradiţionale, patriotice, primăvăratice şi gingaşe.

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Familia și rolul ei în viața noastră

Joi, 01.03.2018, în grupa P-1711, s-a desfășurat ora educativă cu genericul ”Familia și rolul ei în viața noastră”  în cadrul cărei elevii au demonstrat abilităţi şi capacităţi de a lucra productiv şi creativ.

    

    

    

Lecţia demonstrativă la disciplina „Sisteme de calcul în comerţ”

      Joi, 22.02.2018 a avut loc lecţia demonstrativă la disciplina „Sisteme de calcul în comerţ”, cu tema: „Reţele de calculatoare. Internetul”. Profesor: Ignatiev Iana.

    

    

                     

CULORILE DRAGOBETELUI 2018

        În fiecare an în Colegiul nostru grupele anului III se întâlnesc la unul din cele mai emoționale concursuri, și anume, CULORILE DRAGOBETELUI. Perechi de elevi au fost puse la încercare la 3 probe de testare a abilităților de interpretare, de oratorie creativă și de dans. Ziua de 22 februarie a rămas plăcut infiltrată în inimile elevilor care au reușit să obțină locurile de onoare.

            

    

    

 

Activitatea extracurriculară „English is my life”


     Pe data de 21 februarie 2018 în Colegiu a avut loc activitatea extracurriculară la Limba engleză, în cadrul cercului „The English Club” cu genericul „English is my life”. În activitate au participat membrii cercului pasionați de limba engleză, care au comunicat auditoriului prerzent despre importanța cunoașterii limbii engleze, domeniile de aplicare și răspândire a limbii în lume; sărbătorile și tradițiile din țările vorbitoare de limba engleză, locurile vestite din SUA și Marea Britanie. Pe parcursul activității elevii au cântat cântece și au recitat poezii în limba engleză. Imnul SUA și a Regatelor Unite a fost cântat la vioară. Activitatea s-a desfășurat vesel și captivant, demonstrând cunoștințele elevilor în domeniul limbii engleze și dorința de a învăța în continuare. 

    

    

    

 


Pagini vizualizate: 566