Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și evenimente

 

     Marți, pe data de 06.11.2018 profesoara de chimie, biochimie, Frecăuțanu Elena a organizat și desfășurat lecția demonstrativă la disciplina ”Bazele biochimiei” în cadrul confirmării gradului didactic I. S-a desfășurat lecție practică cu tema: ”Efectuarea experimentelor cu proteinele”, în grupa academică V-1721, ”Medicină Veterinară”.

    

    

  

      

Spartachiada internă la volei.
În luna octombrie 2018, au fost desfăşurate jocuri în cadrul Spartachiadei interne la volei. A participat echipa de băieţi. Învingătorii au fost premiaţi cu diplome.

    

O vizită extraordinară la teatru

Pe data de 30.10.2018 un grup de elevi ai Colegiului, împreună cu profesoara de Limbă și literatură română, Rotaru Maia – director-adjunct pentru Educație și șeful secției ”Medicină Veterinară”, Lupacescu Maia, au vizitat Teatrul Național ”V. Alecsandri” din Bălți și au vizionat piesa ”Retro”. Elevii au rămas impresionați de jocul actorilor și mesajul piesei.

    

 

DOINA, EXPRESIE A SENSIBILITĂȚII

Pe data de 25.10.2018, în Gr. A-1811,  a fost promovată ora demonstrativă la disciplina Limba și literatura română cu tema: DOINA, EXPRESIE A SENSIBILITĂȚII, profesor – Rotaru Maia.

    

    

Spartachiada internă la alergare de cros

Pe 18 octombrie 2018 în Colegiu s-au desfăşurat competiţii la cros - 1000 m. Elevii au fost premiaţi cu diplome.

 

    

Turneul Republican de mini-fotbal

Pe 16-17 octombrie 2018 s-a desfăşurat Turneul Republican de mini-fotbal dedicat Zilei Internaţionale a Studenţilor. Echipa de băieţi a Colegiului s-a clasat pe locul III în Ţaul, iar echipa de fete s-a clasat pe locul II în oraşul Edineţ. Echipele au fost premiaţi cu mingi şi tricouri.

    

    

    

 

 

Excursie a cursanţilor de la meseria "Crescător de animale" la ferma modernă de bovine pentru lapte din s. Goleni, r-ul Edineţ. Consultaţi de profesoara Rusnac Liubovi.

    

    
 

Spartachiada internă la mini-fotbal.

În luna septembrie 2018, au fost desfăşurate jocuri în cadrul Spartachiadei interne la mini-fotbal. A participat echipa de băieţi. Învingătorii au fost premiaţi cu diplome.

    
 

Ziua Profesorului la Colegiu

Pe data de 05.10. în Colegiu a fost sărbătorită Ziua Profesorului. De dimineață elevii au întâlnit profesorii cu pâine și sare, felicitându-i cu drag cu ocazia acestei mărețe sărbători. Apoi profesorii au fost invitati la un concert dedicat Zilei Profesorului.

    

  

 Valsul florilor de toamnă
 Pe data de 04.10.2018 elevii colegiului i-au adus un elogiu toamnei, ilustrând frumusețea ei prin culorile bogate și florile minunate, adunate în compoziții ingenioase.

  

  

  

 

 

Astăzi am făcut o vizită de suflet la Centrul de plasament de zi a copiilor cu dizabilități "Phoenix" din Râscani. Am văzut oameni frumoși la chip și suflet, care știu să se bucure de viață, să zâmbească orice ar fi și să zică un sincer "mulțumesc!" pentru orice gest frumos. Astăzi am înțeles că cuvintele "dizabilitate" și "handicap" nu sunt o sentință și că aceste cuvinte le poți atribui mai mult oamenilor sănătoși fizic, dar cu sufletul putred...

  

 

În perioada 01-05 octombrie, în Colegiu se va desfășura Săptămâna națională a Voluntariatului. În acest scop, a fost elaborat PLANUL SĂPTĂMÂNEI NAȚIONALE A VOLUNTARIATULUI  în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni:

Activități planificate

Nr.

d/o

Denumirea activității/evenimentului

Participanți

Data promovării

 

1.

Plasarea avizelor și boxelor pentru colectarea banilor, pentru ajutorarea Asociației Obștești Moldova AID

Elevii și colaboratorii colegiului

01.10.2018

2.

Masă rotundă: ”Fii activ – fii voluntar

Gr. A-1541, M-1721

03. 10. 2018

3.

Vizitarea  Centrului de zi pentru copiii cu dezabilități Phoenix din Rîșcani, pentru înmânarea ajutorului financiar colectat de la elevii și colaboratorii Colegiului

Directorul-adjunct pentru Educație, diriginții și un grup de elevi

04. 10. 2018

4.

Amenajarea terenului în apropierea s. Brătușeni și or. Cupcini

Elevii colegiului

03.10. 2018

04.10. 2018

5.

Voluntariatul în cadrul bibliotecii - O nouă viață pentru cărți (repararea cărților din bibliotecă)

Elevii colegiului, bibliotecarele

03.10. 2018

6.

Oră de dirigenție cu tema:” Voluntariatul – o cale de a schimba comunitatea”.

Diriginții, elevii

05.10. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi, 01.10.2018, au fost plasate anunțurile  și boxa pentru colectarea banilor, pentru ajutorarea Asociației Obștești Moldova AID           

        

 

NOUL AN ȘCOLAR 2018!

Astăzi, 3 septembrie, în Colegiu s-a desfășurat Careul solemn dedicat Zilei Cunoștințelor și începutului unui nou an școlar. La careu au fost prezenți profesori, elevi, părinți. În calitate de oaspete l-am avut pe locotenent - colonelul, D-nul Moraru Oleg.
 

    

    

    

    

    

Examen de absolvire specialitatea Medicină Veterinară 2018

    

    

    

Examen de absolvire specialitatea Achiziţii Publice 2018

    

Examen de absolvire specialitatea Merceologie 2018

    

    

    

Ultimul Sunet 2018

    

    

    

    

    

 

      „Cel mai bun în profesie”.

 Astăzi 29.05.2018 în cadrul Colegiului la specialitatea „Medicină veterinară” în anul IV, grupa V-1441 și V-1442 s-a organizat concursul practic „Cel mai bun în profesie”. Concursul s-a desfășurat în trei etape. După prima etapă din 40 de elevi au fost selectați 15, la a doua etapă - 9 și în ultima etapă 2. Pe primul loc s-a plasat elevul grupei V-1441 Camerzan Vadim. Pe parcursul concursului elevii anului IV au demonstrat competențe teoretice și practice la nivel profesional. 

    

    

    

  

 

 ZIUA UŞILOR DESCHISE ÎN COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI

       Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a organizat  Ziua Ușilor Deschise pe 18 mai 2018, între orele 12:00 – 13:00.

       Evenimentul a fost adresat elevilor de clasa a IX-a și părinților acestora, care au vizitat colegiul printr-un tur ghidat, au interacționat cu cadrele didactice și cu elevii din instituția gazdă, astfel încât să cunoască aspectele care definesc viața școlară și climatul educațional ale acestei instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agrar.

    Oaspeții au avut ocazia să adreseze toate întrebările pe care le au legate de colegiu și să afle tot felul de lucruri care ar putea avea un efect decisiv în decizia pe care o vor lua.

    

    

    

   În cadrul evenimentului, pentru a oferi oaspeților o imagine completă a vieții de elev în colegiu, elevii școlilor au făcut cunoștință cu oferta educațională a Colegiului nostru pentru anul școlar 2018 – 2019 și au luat parte la activități de informare, orientare și consiliere pentru alegerea profilului potrivit.

   Au fost ghidați prin sălile de clasă, prin laboratoarele de specialitate, la clinica veterinară, sala de sport, bibliotecă, sala de lectură, cămin și prin spațiul de agrement necesar elevilor.

Seminar instructiv pentru elevii minori cu genericul: 

Criza adolescentină – caracteristici şi prevenirea situaţiilor dificile

În cadrul colegiului nostru pe data de 10 mai a fost organizat un seminar instructiv cu genricul: Criza adolescentină – caracteristici şi prevenirea situaţiilor dificile, cu abordarea celor mai esențiale subiecte precum încălcări și pedepse, manifestarea violenței, consumul de droguri și produse alcoolice, daune și finalități. Seminarul a fost condus de reprezentanții Biroului de Probațiune din or. Edineț, Grinciuc Inna, șefa biroului, Cebotaraș L., consilier principal, Gușan T., Cristea I., consilieri superiori și Grițco V., consilier. Seminarul s-a desfășurat sub formă de dezbateri cu prezentarea de documente confirmatoare și materiale video. Elevii au manifestat interes și au ieșit pe final cu o informație nouă pentru experiența lor de adolescenți.

    

ZIUA EUROPEI

Ziua Europei. O zi memorabilă cu o valoare aparte pentru țările care odinioară au participat în cel de-al II-lea Război Mondial. În dat a de 8 mai, instituția noastră a celebrat și a onorat simbolicele europene printr-o reuniune oficială în cadrul careului solemn organizat cu rigurozitate. Profesorii de istorie au informat elevii și activul colegiului despre esența și valoarea acestei zile istorice.

    

    

Jocurile militar - sportive "Pe meleagurile natale".

Pe data de 4 mai 2018 elevii Colegiului au participat în etapa raională la jocurile militar-sportive: "Pe meleagurile natale". Au fost desfăşurate 10 probe individuale şi pe echipă, care s-au determinat cu 2 locuri - I; 7 locuri - II şi 2 locuri - III. Elevii au fost premiaţi cu diplome şi medalii. Profesor Neamţu Eugenia.

    

    

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

 anunță concurs pentru ocuparea funcției de conducere:

1. Director-adjunct pentru educație – 1 unitate;

Condițiile de participare, actele din dosar necesar pentru depunere sunt indicate pe adresa:

 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360152

Data limită de depunere a dosarului este în termen de 20 zile calendaristice din momentul publicării anunțului.

Pentru informații:

 Tel/fax.: 024675594, 069395493

e-mail: zoobrat@mail.ru

Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

         Astăzi, 27 aprilie sărbătorim Ziua Drapelului naţional al Republicii Moldova.

         Tricolorul țării noastre are la baza sa, cei trei piloni pe care se ține omenirea: cerul, pământul şi omul. Atitudinea față de drapel, exprimă dragostea fața de patrie!

         Datoria noastră este de a păstra și transmite și urmașilor sentimentul mândriei de a fi cetățean al Republicii Moldova. E necesar de a onora trecutul, prezentul şi de a îngriji de viitorul ţării, de a respecta tradiţia și sărbătorile frumoase ale acestui neam.

         Avem un tricolor frumos, care a fost fluturat nu o dată în războaie şi a dus acest popor la biruinţă. Purtat în inimi și la piept, tricolorul este și rămâne a fi simbolul libertății și independenței Republicii Moldova.

         Dacă știi șă respecți simbolica statului, știi să te respecți pe tine!

    

Внеклассное мероприятие по товароведению "Контрольная закупка".

 26 апреля в Колледже проходил конкурс "Контрольная закупка" - колбаса "докторская" с участием группы М-1442. Преподователь Стич Раиса.

    

    

Conferința de lansare a proiectului „Edineț-Pol”

La 25.04.2018 în municipiul Edineț s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova” cu prezentarea proiectului și a Parcului Industrial Edineț. Elevii și profesorii Colegiului au participat activ la măsură. 

    

    


 

Activitatea extracurriculară, şedinţa cercului "Grăsimile - prieteni sau duşmani?"

     Pe data 24 aprilie 2018 în Colegiu s-a desfăşurat şedinţa cercului cu tema: "Grăsimile - prieteni sau duşmani?", cu participarea elevilor grupelor  M-1621 şi M-1531; profesor Frecăuţanu Elena. Activitatea a fost desfăşurată în cadrul săptămânii catedrei de discipline reale.

    

    

    

  

"Ronde des livres"

Pe data de 24 aprilie în Colegiu, în grupa A-1711  s-a desfăşurat  lecţia  publică la limba franceză, cu genericul:

 Le poeme "Ronde des livres".    Prosefor Ţaruş Svetlana.

    

    

A fost dat start pretestărilor!!!
 În perioada 18-27 aprilie în CMVEA se desfăşoară pretestările examenelor de bacalaureat la disciplinele:
 L. rom. (alolingvi) 18.04
 L. maternă 20.04
 L.străină 23.04
 Matematica 25.04
Examenele de solicitare 27.04

  

Pagini vizualizate: 566