Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Merceologie (frecvență redusă)

F.02.O.006 Asigurarea calităţii”

 

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI

CS 1 - Competenţa de a forma viziuni ştiinţifice despre importanţa disciplinei „Asigurarea calităţii ”;

CS 2 – Competenţa de a caracteriza,  clasifica proprietățile produselor și a factorilor care determină calitatea produselor;

CS 3 – Competenţa de a indentifica principiile calimetriei și a claselor de calitate;

CS 4 – Competenţa de a organiza programul de siguranță în consum;

CS 5 – Competenţa de a aplica standardele pentru asigurarea calității în industria alimentară.

 

Repartizarea orelor teoretice şi practice

Nr.

d/0

Denumirea temelor

Numărul de ore

Total

Contact direct

Studiu individual

total

teoretice

practice

total

inclusiv ghidat de profesor

strict individual

1.

 Noţiuni fundamentale referitoare la calitatea produselor şi serviciilor

5

1

1

-

4

-

4

2.

Orientări în definirea calităţii

5

2

1

1

3

-

3

3.

Clasificarea proprietăţilor produselor

5

1

1

-

4

-

4

4.

Caracteristicile de calitate

5

1

1

-

4

-

4

5.

Factorii care determină calitatea produselor

5

1

1

-

1

-

4

6.

Clase de calitate

5

1

-

1

4

-

4

7.

Standarde pentru asigurarea calităţii în industria alimentară

5

1

-

1

4

-

4

8.

Certificarea conformităţii calităţii produselor şi serviciilor

5

1

-

1

4

-

4

9.

Calimetria . Principiile calimetriei

4

1

1

-

3

-

3

10.

Managementul siguranţei în consum. Prezentarea generală a sistemului HACCP

4

1

1

-

3

-

3

11.

Programe de măsuri preliminare (practici bune de lucru şi de igienă – GMP/GHP)

4

1

1

-

3

-

3

12.

Sisteme de managementul calităţii şi siguranţei alimentului. Prezentare generală

4

1

1

-

3

-

3

13.

Organizarea programului de siguranţă în consum

4

2

1

1

2

-

2

 

Total pe disciplină

60

15

10

5

45

-

45


 

CONŢINUTURI RECOMANDATE

Competenţe specifice disciplinei

Teorie

Lucrări practice/de laborator

Subiecte pentru studiu individual

CS 1

Tema 1. Noţiuni fundamentale referitoare la calitatea produselor şi serviciilor.

 

Principalii factori ai competitivităţii.formele de organizare pentru calitate.

CS 1

Tema 2. Orientări în definirea calităţii.

Definiţia calităţii.

Lucrarea practică nr. 1( 1 oră)

 Studierea standardelor referitoare la calitate.

Orientarea calităţii spre produs, proces, cost şi utilizator.

CS 2

CS 3

Tema 3. Clasificarea proprietăţilor produselor

 

 

Calitatea după relaţia cu produsul , extrinseci şi intrinseci, cît şi după natura materiilor prime.

CS 3

CS 4

Tema 4. Caracteristicile de calitate

 

 

Calitatea produselor alimentare.factorii specifici producţiei, utilizării şi exploatării.

CS 4

Tema 5. Factorii care determină calitatea produselor

 

 

Diagrama Ishikawa, spirala calităţii .Factorii ce determină calitatea produselor în comerţ

CS 3

Tema 6. Clase de calitate

Lucrarea practică nr. 2 (1 oră)

Clase de calitate determinarea unor produse pe clase de calitate.

Clasele de calitate, rebutul şi produsele declasate.Prescrierea calităţii.

CS 3

CS 4

Tema 7. Standarde pentru asigurarea calităţii în industria alimentară

 

Lucrarea practică nr. 3 (1 oră)

Studierea standardelor din industria alimentară.Categoriile de standarde.

 

Definiţie de standarde, standardizare, reglementare tehnică şi specificaţie tehnică.Obiectivele standardizării şi categoriile de standarde.Atestarea şi garantarea calităţii

CS 3

Tema 8. Certificarea conformităţii calităţii produselor şi serviciilor

 

Lucrarea practică nr . 4 (1 oră)

Noţiunile generale de certificare. Elaborarea schematică a certificatelor de calitate.

Sistemul de acreditare şi certificare din Republica Moldova

 

CS 3

CS 5

Tema 9. Calimetria . Principiile calimetriei.

 

 

Evaluarea calităţii, principiile calimetriei, metoda comparativă directă. Metoda demeritelor , indicatorii ai noncalităţii.

CS 5

Tema 10. Managementul siguranţei în consum. Prezentarea generală a sistemului HACCP

 

 

Managementul substanţelor periculoase.

Metoda HACCP

Etapele sistemului HACCP

Principiile HACCP

CS 2

CS 3

Tema 11. Programe de măsuri preliminare (practici bune de lucru şi de igienă – GMP/GHP)

 

 

 

Principii generale în evaluarea pericolelor

Arborele decizional pentru identificarea pericolelor microbiologice

 

CS 2

 CS 3

 CS 4

Tema 12. Sisteme de managementul calităţii şi siguranţei alimentului. Prezentare generală

 

 

Evaluarea riscurilor prin calculul numerului prioritar de risc

Evaluarea riscurilor la materiile prime şi ingrediente cu metoda claselor de risc şi categoriilor de risc

 

CS 3

CS 4

Tema 13. Organizarea programului de siguranţă în consum

Lucrarea practică nr . 5 (1 oră)

Stabilirea acţiunilor corrective.  Responsabilitatea managementului

 

Stabilirea procedurilor de verificare. Neconformităţile

sistemul de păstrare a documentelor şi înregistrărilor

 

 

 

 


Pagini vizualizate: 566