Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

72120 Tehnologia alimentației publice

Tehnologia produselor alimentaţiei publice vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea organizatorică şi de dirijare a proceselor tehnologice în unităţile de alimentaţie publică şi cofetărie la prepararea produselor culinare, de cofetărie şi patiserie. Specialistul cu studii medii de specialitate poate activa în calitate de: tehnician-tehnolog, tehnolog, şef de producţie, şef de secţie, administrator, controlor de producţie, laborant-tehnician.

Pe parcursul anilor de studii la specialitatea dată, elevii obţin competenţe profesionale de valoare prin studierea următoarelor discipline: Microbiologie şi igienă în unităţile de alimentaţie publică, Logistica şi distribuţia produselor alimentare, Tehnologia preparatelor culinare, tehnologia produselor de cofetărie şi patiserie, Control fizico-chimic şi organoleptic al produselor în alimentaţia publică cu Bazele standartizării şi metrologiei, Utilaje în alimentaţia publică, organizarea producerii şi managementul calităţii alimentelor, Economia şi contabilitatea unităţilor de alimentaţie publică, Protecţia muncii, Bazele antreprenoriatului în domeniu, Organizarea deservirii în unităţile de alimentaţie publică.


Pagini vizualizate: 566