Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Personal managerial și didactic

Personalul managerial:

           1.    Cazac Marina  – director;

2.     Munteanu Lilia - director adjunct interimar;

3.     Nichitoi Eleonora – director adjunct pentru educație;

4.     Dociu Mircea – şef secţie;

5.     Berco Ala – șef secție;

6.     Negrea-Cojocaru Natalia  -  metodist.

Personalul didactic:

1.   Guivan Irina –  profesor,  limba şi literatura română;

2.   Calaraş Eduard - şef de catedră, profesor,  discipline tehnice

3.   Galuşca Mihail - şef de catedră, profesor, discipline tehnologice;

4.   Ciuntu Veaceslav - şef de catedră, profesor, istorie, educaţie civică;

5.    Gutium Violeta - pedagog social;

6.    Berco Ala –  profesor, discipline economice;

7.    Munteanu Lilia - profesor, matematică;

8.    Airinii Elena – profesor, matematică;

9.    Airinii Vasile – profesor, matematică, desen tehnic

10.  Stratu Vera - profesor, lb. franceză;

11.  Andrusic Vera – profesor, educaţie fizică;

12.  Zaharco Nelea – profesor, discipline tehnologice;

13.  Grosu Ion – profesor, discipline tehnice;

14.  Ursan Nicolae – profesor, discipline tehnice;

15.  Carabin Elena – profesor, discipline economice;

16.  Calibina Valentina- şefa bibliotecii;

17.  Niculcea Tatiana - profesor, discipline tehnologice;

18.  Bejan Boris- profesor, desen tehnic;

19.  Tabuica Diana – profesor, l. engleză ;

20.  Nichitoi Ion – maistru-instructor, instruire individuală la Mecanizarea agriculruii;

21.  Arsenii Alexandru – maistru-instructor, instruire individuală la mecanizarea agriculruii;

22.  Galușca Iulia – profesor, chimie;

23.  Savciuc Petru – profesor, biologie, chimie, protecţia muncii;

24.  Iacobciuc Valerii – profesor, geografie (prin cumul);

25.  Tinco Ion – profesor, practica de instruire, de producere;

26.  Voinescu Livia - profesor discipline economice;

27.  Russu Oleg - profesor, informatica;

28. Juraveli Valentina - profesor, l. franceză;

29. Sarivan Serghei - profesor discipline tehnice.

 


Pagini vizualizate: 566