Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Contabilitate

Pregătirea cadrelor la specialitatea ”Evidenţa contabilă şi analiza economică” în CAIR a început anul 1988. Ulterior a fost modificat nomenclatorul specialitătilor şi la momentul actual specialitatea se numeşte ”Contabilitate”. Este creată cu scopul pregătirii specialiătilor pentru activităţi de organizare şi executare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale. Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, ştiinţifice şi practice sunt fără sfârşit atât în ceea ce priveşte cuprinderea fenomenelor economice cât şi al modului în care ele sunt sistematizate, prelucrate şi prezentate, astfel că despre ea niciodată nu poţi să pretinzi că ştii totul.

Întreprinderile, instituţiile, societăţile de orice fel şi mărime, persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „conturi” şi situaţii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informaţii, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică - iar aceasta este contabilitatea. O metodă de practică pentru viitorii contabili este şi “Firma de exerciţiu”, care oferă o bază buna de pregătire în acest domeniu. Firma de exerciţiu reprezintă un model al unei întreprinderi reale, unde elevii au diferite funcţii începând de la directori şi finalizînd cu anumiţi angajaţi din domeniul propus. Ei efectuează tranzacţii economice existente în firmele reale, fiecare firmă fiind structurată, în conformitate cu situaţia practică, în departamente: resurse umane, secretariat, marketing, contabilitate. Firma de exerciţiu este ca un laborator practic în incinta colegiului, unde fiecare elev are funcţia sa şi poate să fie în mai multe ipostaze.

Practica de instruire are loc dupa finalizarea cursului teoretic a obiectelor: “Tehnologii agricole” - anul I, “Economia agrară”, “Teoria evidenţei contabile” - anul II, “Contabilitate financiară”, “Teoria evidenţei contabile” - anul III, “Finanţele întreprinderii”, “Analiza activităţii economico-financiare” - anul IV.

Viitorii specialişti pe parcursul perioadei de studii efectuează diferite practici. Dar cea mai importantă dintre toate este anume aceea din ultimul an adică ,,Practica de producere”, aceasta petrecîndu-se în afara instituţiei de învăţămînt. Fiecare îşi desfăşoară practica după îndreptarea primită, dar cu condiţia că aceasta trebuie să fie o întreprindere, societate, gospodărie de tip agricol. Cum ar fi S.R.L.”Mold-Verija” or.Rîşcani, S.R.L.”Casmerlin”, Agrogloria C.A.P s. Mihăileni, S.R.L. ,,Vilato-Angro” etc. Elevii fiind ajutaţi de către contabilii întreprinderii întocmesc diferite documente primare, centralizatoare şi de sinteză. La sfîrşitul practicii aceştia prezintă un raport la care sunt anexate o serie de documente care circulă în cadrul întreprinderii. În prezent un plus în practica de contabilitate este programa ”1C” care ajută la întocmirea documentelor şi efectuarea formulelor contabile.

Scopul principal al acestor practici este ca elevii să facă cunoştinţă cu acele documente reale care sunt utilizate de întreprindere cît şi să participe la întocmirea lor, toate aceste lucruri studiate vor influenţa pozitiv la angajarea în cîmpul muncii.


Pagini vizualizate: 566