Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Admiterea 2018

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

Acreditat prin Hotărîrea

Colegiului Ministerului Educației

nr.9.6.6 din 09 decembrie 2004

Anunţă admiterea în anul de studii 2018-2019 cu frecvenţă la zi la următoarele specialităţi:

 

 

Termenul de studii 4 ani (cu dreptul de susţinere a examenelor de bacalaureat la finele anului 3 de studii).

Colegiul dispune de cămin şi cantină, elevii beneficiază de bursă.

 

Actele necesare:

Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:

  • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • Certificatul medicinal – tip (nr.086-U) eliberată în anul admiterii;
  • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4;
  • Adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice şi senzoriale, sau la care părinţii sunt participanţi la conflicte militare;
  • Certificatul despre componenţa familiei şi salariul mediu lunar;
  • Copia adeverinţei de recrut (băieţi);
  • Buletinul de identitate.

Studiile se desfăşoară în limba de stat şi limba rusă.

Depunerea actelor:    16 iulie – 4august 2018

Anunţarea rezultatelor: 7 august 2018
 
Concurs repetat   pentru locurile neacoperite: 8 august – 11 august 2018
 
 Anunţarea rezultatelor:  14 august 2018

 

Programul de activitate a comisiei de admitere:

Luni-Vineri :    08:00 - 16:00       întrerupere de la 12.00 până la 13.00

Sîmbătă :        08:00 - 12:00       

Duminică zi de odihnă.

 

Adresa colegiului:

Republica Moldova, or. Rîşcani, str. Trandafirilor 37.

Tel. (256) 2-87-01, tel/fax (256) 2-87-41,

e-mail: colegiulriscani .a.t gmail .d.o.t com

Contacte


Pagini vizualizate: 566