Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Admiterea 2016

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

Acreditat prin Hotărîrea

Colegiului Ministerului Educației

nr.9.6.6 din 09 decembrie 2004

Anunţă admiterea în anul de studii 2016-2017 cu frecvenţă la zi la următoarele specialităţi:

 • Contabilitate – buget
 • Merceologie – buget
 • Tehnologia panificației – buget
 • Mașini și aparate în industria alimentară – buget
 • Turism – buget

 

Termenul de studii 4 ani (cu dreptul de susţinere a examenelor de bacalaureat la finele anului 3 de studii).

Colegiul dispune de cămin şi cantină, elevii beneficiază de bursă.

 

Actele necesare:

Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:

 • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 • Certificatul medicinal – tip (nr.086-U) eliberată în anul admiterii;
 • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4;
 • Adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice şi senzoriale, sau la care părinţii sunt participanţi la conflicte militare;
 • Certificatul despre componenţa familiei şi salariul mediu lunar;
 • Copia adeverinţei de recrut (băieţi);
 • Buletinul de identitate.

Studiile se desfăşoară în limba de stat şi limba rusă.

 

Depunerea actelor:          18 iulie - 05 august 2016;

Anunţarea rezultatelor:   08 august 2016;

Concurs repetat:         09 august - 12 august 2016;      

Anunţarea rezultatelor:   pînă la 15 august 2016;

 

Programul de activitate a comisiei de admitere:

Luni-Vineri :    08:00 - 16:00       întrerupere de la 12.00 până la 13.00

Sîmbătă :        08:00 - 12:00       

Duminică zi de odihnă.

 

Adresa colegiului:

Republica Moldova, or. Rîşcani, str. Trandafirilor 37.

Tel. (256) 2-87-01, tel/fax (256) 2-87-41,

e-mail: colegiulriscani .a.t gmail .d.o.t com

Contacte


Pagini vizualizate: 566