Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Admiterea 2016

CENTRUL DE EXCELENŢĂ  ÎN VITICULTURĂ ŞIVINIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU

ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL DE STUDII 2016-2017

 

 Instituţia are o istorie bogată, fiind fondat în anul 1842. Pe parcursul anilor  a  pregătit mai mult de 25 mii de specialişti în domeniul vitivinicol. Absolvenţii suntantrenaţi în cîmpul muncii ca organizatori şi executori a proceselor tehnologice la producerea şi valorificarea producţiei horticole şi vinicole. Elevii pot obţine atît specialităţi de bază cît şi conexe ca: laborant –chimist, prelucrător de vin şi vin brut, etc. Se preconiză obţinerea profesiilor de tractorist –maşinist şi conducător auto categoria B.

Admiterea se efectuează în baza notelor din actul de studii.  Persoanele înmatriculate la studii sunt asigurate cu cămin , bursă, se organizează  practică de stagiere peste hotare (România, Franţa, Olanda, Belgia, Austria  etc.)   Studiile se desfăşoară în limba de stat, în baza studiilor gimnaziale (9 clase), cu frecvenţă la zi, la buget şi contract.

Elevii  înmatriculaţi  au  posibilitatea  de a susţine,  la finele anului trei, examenul de BACALAUREAT.

Ofertele educaţionale

 

*       DSC09724Tehnologia produselor obţinute prin fermentare.

 

Posibilităţi de angajare: tehnician tehnolog;laborant chimist;laborant analiză chimică;laborant analiză de titrare, laborant la determinarea calității produselor agricole, tehnician; tehnician în industria alimentară, tehnician laborant, tehnician laborant, analize produse alimentare, operator la filtre, controlor-recepționer, operator la instalațiile tehnologice, controlor proces tehnologic,  tehnician asigurarea calității, la întreprinderile de profil din ţară şi peste hotare.

 

*      Tehnologia produselor de origine vegetală.

 

DSC09623Misiunea specialității -  pregătirea specialiștilor competenți în domeniul tehnologiilor produselor de origine vegetale.  La  nivel de entitate absolvenții domeniului de formare profesională în domeniul tehnologiilor produselor de origine vegetală pot activa la întreprinderi de stat sau  private în compartimentul producție, în calitate de muncitori, operatori, laboranți, maiștri, tehnicieni.

 

*      Viticultură şi  oenologie.

DSC09665  Misiunea specialității - executarea diferitor lucrări vitivinicole: alegerea și pregătirea terenului pentru înființarea plantațiilor viticole, plantarea vițelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și recoltare, procesarea strugurilor, producerea, stabilizarea, maturarea, îmbutelierea și comercializarea producției vinicole. Posibilităţi de angajare: agronom (calificare medie), laborant chimist, operator responsabil la supravegherea tehnică a instalațiilor, tehnician la gestiunea producției; maistru în industria alimentară; maistru de sector; tehnician în bacteriologie; agrochimist (calificare medie); agronom pentru protecția plantelor (calificare medie)

 

*      Turism

         Misiunea turismului - prestarea calitativă de servici către consumatori de turism în scopul satisfacerii necesităţilor turistice. Posibilităţi de angajare: operator turistic în turism de recepţie şi emitere, ajutor de manager la recepţia hotelieră cît şi în agenţia de turism, ghid –interpret etc.


Pagini vizualizate: 566