Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Planul de înmatriculare

Planul de distribuire a locurilor (comanda de stat), cu finanțare de la bugetul de stat, în învățământul profesional tehnic postsecundar pentru anul de studii 2018-2019  

Denumirea specialității

Codul specialității

Admiterea 2018 total/inclusiv candidații din raioanele de est

Legumicultură și pomicultură

81220

20

Agronomie

81110

20

Siguranța produselor agroalimentare

72110

20

Contabilitate

41110

14

Tehnologia produselor de origine vegetală

72150

19

Total

 

93

 

Planul de distribuire a locurilor pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii în învățământul profesional tehnic postsecundar, pentru anul de studii 2018-2019 pentru CEHTA - 31 de locuri.

 

Planul de distribuire a locurilor (comanda de stat), cu finanțare de la bugetul de stat, în învățământul profesional tehnic  secundar pentru anul de studii 2018-2019, învățământ dual pentru CEHTA. 

Denumirea meseriei

Codul

Total admiteri

Silvicultor

821002

15

 


Pagini vizualizate: 566